ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

תפילת ה' ותורת ה'


 הגב
מחבר
avi
מתקדם

נושא: תפילת ה' ותורת ה'
בתורה כב מבאר רבינו שבדרגה שבה האדם נכלל באוא"ס ב"ה לפני הבריאה יש תורת ה' ולמעלה מזה תפילת ה'.
מה עניין תפילת ה' במדרגה זו ? הרי ידוע שתפילה באה בדר"כ כתוצאה מחיסרון ואילו כאן מדבר על האחדות הפשוטה.
מדוע תפילת ה' "גבוהה" מתורת ה' ?
אליעד כהן
מנהל הפורום

אתה שואל שאלות מעניינות ... ולהלן ההסברים ...
 
קודם כל צריך לדייק. רבי נחמן מברסלב כתב שכאשר האדם נמצא בתחילת נקודת האצילות, דהיינו הנקודה הקרובה ביותר לאין סוף, אז הוא צריך להשיג את תורת ה ואת תפילת ה ממש.
 
וגם בראש נקודת האצילות ... גם שם התורה והתפילה הם עדיין בבחינת תורתו ותפילתו אך לא בבחינת תורת ותפילת ה ממש.
 
וכל זמן שהאדם עולה מדרגה לדרגה בתוך העולמות ... הרי שהוא עולה מתורה לתפילה וכולי .. והתפילה גדולה מהתורה כי היא בחינת ניסתר וכולי כמבואר שם ...
 
וכאשר האדם נמצא בראש נקודת האצילות ... אז גם התפילה וגם התורה שלו נכללים בבחינת תורה, ואז הוא צריך להשיג את תורת ותפילת ה שהם נכללים בבחינת תפילה עבור זה שלא זכה לחזור בתשובה שלמה ולהכלל בא"ס.
 
וכאשר האדם נכלל בא"ס, אז הוא משיג את תורת ותפילת ה כישות אחת. ואכן בא"ס אין חילוק בין תורת לתפילה.
 
בעניין תורה ותפילה, ראה גם:
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=132 - האם העולם קיים בזכות התורה או התפילה ?
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=75 - תורה או תפילה ? מה גדול יותר ?
 
**
 
שאלת גם לגבי העניין של תפילה וחסרון.
 
אז ראשית ראה גם כאן:
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=47 - תפילה לתועלת עצמו היא עצת היצר הרע.
 
ועכשיו לעצם העניין.
 
מצד האמת באמת אין מי שיבין מה היא תפילת ותורת ה, אלא מי שמבין מה הוא השי"ת עצמו.
 
כי התורה והשי"ת הם אחד. וכל מי שאינו יודע מהי מהותו של השי"ת, הוא אינו מבין בתורה בהשגה של אמת... אלא רק בכוח המדמה בלבד ...
 
כנ"ל כמובן לגבי תפילת ה, שכדי להבין אותה, צריך להבין מהו השי"ת עצמו.
 
ולהכלל בא"ס היינו לחזור ללפני הבריאה, והיינו להבין מה היה לפני הבריאה ...
 
ומצד האמת גם בריאת העולם היא בחינת שינוי וחסרון. ז"א אלמלא היה רצון / חסרון אצל הבורא, הרי שהוא לא היה בורא את העולם ...
 
ובכל זאת הוא ברא את העולם ... ובכל זאת הוא אינו חסר דבר ... ולא היה אצלו שום שינוי ...
 
וכדי להבין את כל זה... לשם כך צריך להבין מהו השי"ת. ובלי להבין מהו השי"ת, אין אפשרות להבין בשלמות שום דבר בשום עניין בעולם.
 
**
 
וכפי שהתבאר בא"ס אין חילוק בין תורה לתפילה.
 
ולגבי קיום המצוות ע"י השי"ת ... ראה גם כאן:
 
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=64 - קיום המצוות של הצדיק האמת
avi
מתקדם

ומצד האמת גם בריאת העולם היא בחינת שינוי וחסרון. ז"א אלמלא היה רצון / חסרון אצל הבורא, הרי שהוא לא היה בורא את העולם ... 
ובכל זאת הוא ברא את העולם ... ובכל זאת הוא אינו חסר דבר ... ולא היה אצלו שום שינוי ...
 
נראה לענ"ד שבשני המשפטים הללו שכתבת טמונה התשובה לש' למה תפילה גבוהה מתורה. כי כאן אתה אומר שישנם שני הפכים, שמצד אחד לא היה חסרון, ומצד שני עצם הרצון/חסרון הוא "חסרון".... ויוצא לפ"ז שהמזור ל"חסרון" זה ,וכמו לכל חסרון, הוא דווקא התפילה. וממילא מי שזוכה לעלות ולהגיע למדרגות העליונות המבוארות שם בתו' כ"ב הוא זה שיכול להמתיק את הגבורות העליונות/הרצון/החסרון שכנראה הם המה המבוארים בתורה ע"ב. שזה היה כל עניינו של רבינו.
וחשבתי שזה אולי ביאור למ"ש רבינו שכל צדיקי הדור הם אצלו עד הכתפיים ואילו הוא משם ולמעלה, כי הוא זכה לגשת אל הערפל להמתיק הגבורות/הרצונות הנ"ל (עיין מסכת חגיגה ה: מקום יש לקב"ה ומסתרים שמו ובו בוכה וכו' שזה סוד ה"הראש" שמעל הכתפיים) ולכן החשיב יותר את התפילה (ואולי אפ"ל כי שאר הצדיקים התמקדו בתורה/להשיג/להגיע וכו' ולא כ"כ ב"גבורות העליונות"/ברצון/בחסרון עצמן )   

אליעד כהן
מנהל הפורום

לגבי הקשר של הנ"ל לעניין של הגבורות של מעלה, זו אכן האמת. כי מצד האמת גם מעל המקום יש מקום וגם מעל הזמן יש זמן וגם בשלמות יש חסרונות וגם באחדות יש שינויים. וזה בחינת היצר הרע של מעלה.
 
לגבי העניין של התורה שגבוה מהתפילה, קודם כל המזור להכל הוא לא התפילה... אלא התורה ... ז"א אפשר למצוא סברות למה דווקא התורה היא הפתרון ...
 
דבר נוסף, מאוד פשוט. בכל העולמות התפילה גבוה מהתורה כי היא בחינת נסתר שגבוה מהנגלה.
ובאחדות של השי"ת אין חילוק.
 
ואם אתה רוצה את האמת ... אז התורה גדולה מהתפילה. בגלל הבחינה של ויהי נא פי שנים ברוחך אלי.
שהתורה גדולה מהתפילה ...
 
ראה באורך כאן http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=146 - ויהי נא פי שנים ברוחך אלי - ליקוטי מוהרן ח"א סו
 
**
 
לגבי העניין שרבי נחמן מברסלב החשיב את התפילה ... זה רק בשביל המון העם והמדרגות הנמוכות, שאצלהם גם התורה גבוה מהאכילה שלהם לדוגמא.
 
אך אצל הצדיק האמת הארת הרצון היא בשעת האכילה דייקא בחינת תורה ולא תפילה.
 
ומלאך המוות והיצר הרע הוא לא סתם טוב אלא טוב מאוד.
 
כך שמצד האמת האמיתית ... התורה גדולה יותר...
 
**
 
יחד עם זאת ... אצל כל הצדיקים ... אצלהם התורה שלהם היא מלאה בקליפות ... כי היא לא מקושרת לשורשה.
 
ואצלהם אכן התפילה גבוה מהתורה.
 
אך אצל הצדיק האמת באמת ... אצלו התורה גדולה יותר.
 
***
 
ולגבי עניין ההתמקדות של הצדיקים ... רובם בכלל לא היו מודעים לנושאים האלו ... ורובם ניסו לתרץ תירוצים עם השכל שלהם, כי אמונה אמיתית לא היתה להם.
 
הראשון שאמר שיש שאלה בלי תשובה ושצריך להאמין, זה היה רבי נחמן מברסלב.
 
כל השאר לא הבינו לא את השאלה ולא את התשובה ואמונה אמיתית לא היתה להם.
 
כי מאחר שאין להם שאלה ללא תשובה, אז אין להם אמונה אלא שכל.
 
רק רבי נחמן מברסלב שהיתה לו שאלה ללא תשובה, רק לו היתה אמונה באמת.
 
אליעד כהן
מנהל הפורום

ודבר נוסף לגבי הציטוט של "מקום יש לו לקב"ה ומסתרים שמו" וכולי ...
 
עליך לזכור כי יש 10 דרגות בנבואה ... וגם משה רבנו היה רק בבחינת אחור באחור ולא פנים בפנים.
 
וכיו"ב לגבי כל הדיבור שיש בעולם לגבי השי"ת, שהם כולם רק על ידי כוח המדמה ... שאינו מבורר !
 
כי אדם הראשון קלקל את המדמה שלו וכולי ...
 
וכל הבאים אחריו ... כולם מדברים ואינם יודעים מה הם מדברים.
 
כי מי שאינו יודע מה הוא השי"ת עצמו ... אינו מבין בשלמות שום דבר בעולם בשום נושא ועניין. וזה באופן גורף לגבי כל הנושאים שיש בעולם בכל תחום ותחום.
 
כי רק מי שמבין את השורש ... רק הוא מבין את הכל ...
 
ובעצם אני בא לומר ... שעל האדם עצמו לחקור ולדרוש ... ולדעת שמחוייב המציאות זה עניין אחר לגמרי.
 
וחוץ מידיעת השי"ת עצמו, שום דבר בעולם הוא אינו האמת לאמיתה עצמה.
 
הכל זה רק הקדמות ולבושים שונים וכולי ...
avi
מתקדם

אם מחברים את דבריך לגבי משה רבינו שהיה בח' אחור באחור עם ה"מעשה הלחם", יוצא שרבינו זכה לבדו מאז אדה"ר לבח' פנים בפנים, לא כן ?
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי avi

אם מחברים את דבריך לגבי משה רבינו שהיה בח' אחור באחור עם ה"מעשה הלחם", יוצא שרבינו זכה לבדו מאז אדה"ר לבח' פנים בפנים, לא כן ?
 
תראה, לפי הפרוטוקול (הדעה הרווחת / מה שמקובל לחשוב) ... משה רבנו לא זכה להכנס לארץ ... דהיינו לא זכה להשגת התורה של ארץ ישראל ...
 
ולפי הפרוטוקול ... משה במותו זכה לעניין של ולא ידע איש ... שהוא העניין של רעווא דרעווין ... שבשעת מותו הוא כן זכה לעניין של פנים בפנים ...
 
כי לא יראני האדם וחי ... אך אחרי מותו וכולי ...
 
ולפי הפרוקוטול רבי נחמן מברסלב אמר שהוא מתבייש בתורה שלו מלפני ארץ ישראל וכולי ...
 
***
 
תוסיף לזה את העניין של התם שאמר "אני ראיתי את המלך".
ראה כאן: http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=113 - לראות את המלך / ולא יראני האדם וחי ?!
 
תוסיף לזה את העניין של הרצון שהוא בחינת קמץ ...
 
תוסיף לזה את מ"ש רבי נחמן מברסלב שהוא ידע את התשובה לשאלה של הבחירה והידיעה.
 
תוסיף לזה את מה שאמר רבי נחמן מברסלב שהוא זכה ליחידה דיחידה.
 
תוסיף לזה את מ"ש בליקוטי מוהרן בח"ב, שעל ידי ... זוכה להשיג בחייו את מה שמשה לא השיג בחייו אלא רק במותו ...
 
מה קיבלת ?
 
שהתורה של רבי נחמן מברסלב היא הצמצום של התורה דעתיקא סתימאה ...
 
**
 
ולגבי משה רבנו ... הבנתי שבהשמטות לחיי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב אמר בפירוש שגם משה רבנו לא היה משתווה איתו.
 
ואת זה רמז רבי נחמן מברסלב במ"ש שהוא יודע את שורש הנשמה של כל הצדיקים מזמן אדם הראשון וכולי ... ובזה הוא כלל גם את משה רבנו.
 
וכדי לדעת את שורש הנשמה של X, עליך להיות כמו או גדול יותר מ X.
 
**
 
ועוד באותו העניין, מי שמבין את השכל של רבי נחמן מברסלב ... וקורא לדוגמא זוהר וכיו"ב ... הוא רואה את גודל ההבדל בין רבי נחמן מברסלב לבין כל השאר ...
 
כי כולם דיברו מנקודת מבט של אחרי החטא ולפני התיקון ... ורבי נחמן מברסלב דיבר מנקודת מבט של לפני החטא ואחרי התיקון ...
 
**
 
אבל יש את העניין הזה http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=77 - איך לזהות מפורסמים של שקר ?
 
שרק מי שזוכה אליו ... רק הוא יודע להבדיל מי זכה ומי לא זכה ...
אליעד כהן
מנהל הפורום

ותחפש עוד בפורום .. ותמצא המון עניינים והסברים לגבי החטא של משה רבנו וארץ ישראל ...
 
ורבי נחמן מברסלב, מאחר שהוא איש אמת (בשונה מ ...)  ממילא מאחר שהוא הסביר בליקוטי מוהרן את חטאו של משה רבנו ... ממילא זה אומר שהוא תיקן את החטא שלו ...
אליעד כהן
מנהל הפורום

והסיבה שקשה לאנשים לקבל את הדברים האלו ... היא משום שהם מפחדים לאבד את האחיזה שלהם באמת שלהם ...
 
כי הדמיונות שיש להם בראש ... מספקים להם כרית טובה לישון בלילה ... אומנם עם קוצים ... אבל עדיין יש כרית.
 
והם מפחדים להכנס לשאלות ותשובות שלא יצאו מהם ...
 
אבל מי שמחפש את האמת ואת השלמות ... הוא דייקא עובר את הכל ...
 
**
 
אפשר עוד להאריך בזה ... אך לפעמים צריך גם לצנזר ...
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 28_11_2023 השעה 11:41:13