רבי נחמן מברסלב - אליעד כהן - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

יציאת מצרים


 הגב עמוד  1 2 >
מחבר
חידוש
מתקדם

נושא: יציאת מצרים
שנזכה להתקרב לרבינו אמן. לא יראה לך חמץ בכל גבולך-והנה לפי מעשה מבעל תפילה הרי רומז רבינו שעקר מצרים היא תאות הממון והחמץ הוא הממון שנישאר לנו בבנקים שהוא בעצם אור נפשנו שמגולם פה בעולם ברכוש וחסכונות טפשיים כאשר האחים שלנו גוועים ברעב ואנו עושים אתם מצוה של קמחא דפסחא של איזה משלוח מנות עלוב. ---כאשר מצד האמת אנו צריכים לבדוק בחורים ובסדקים לראות אם נשאר לנו איזה גדול מוסתר שלא נתנו לצדקה .וראה איך סים המעשה שחפרו בורות והתבישו בסירחון של הממון שיש באמתחותיהם....
ודעו כי אדם וחוה היו"ערומים ולא היתבוששו" היינ שהיו עניים והיו שמחים ומוארים מאור הפנים. והנחש התקנא בהם והפיל את האשה לתאות ממון של מלבושים חיצוניים- תכשיטים דירות מכונית וכדומה.
והוא החטא שלנו כי אנו מצירים את אור נפשנו לחומר ולכן לא יכולים להיגאל כי נישאר נפשנו בזה העולם.
ובאמת זו הסיבה שגם לא יצאנו בגאולה ראשונה-כי לקחו איתם כסף וזהב בעוד שמשה התעסק בהעלאת עצמות יוסף הוא תיקון הברית הפך תאות ממון.
והיא מצרים שהיו עובדים לטלה מזל מאדים -אדום=ממון.---והיא ארץ ישראל שניזונת מגשמים "גשם נדבות תניף"
היינו ביטחון בשם יתברך.
אליעד כהן
מנהל הפורום

אני לא מסכים איתך.
 
כי השלמות היא להחזיק את הממון דייקא וכן לחסוך ולאגור ממון.
 
וכמ"ש רבי נחמן מברסלב שהדרגה הגדולה יותר, זה כן להיות יכול לשמור את הממון. שהוא העניין של הצדיק שהוא נוקם ונוטר, שהוא דייקא בבחינת המשיח. וכפי שהתבאר כאן בפורום ...
 
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=58 - מהו עניין נוקם ונוטר ?
 
**
 
ומי שהוא "יש", הוא לא יכול להיות בצפון ובדרום. אבל מי שהוא "אין", הוא יכול להחזיק את הממון וכולי ...
 
ושלמות הביטחון בהשי"ת, הוא כאשר האדם עושה השתדלות דייקא וכולי ...
 
כי מי שלא יכול לעשות השתדלות, כי זה יפגום באמונתו, הרי שאמונתו פגומה.
 
אבל מי שאמונתו בשלמות, הוא דייקא יכול לעשות השתדלות, בלי לפגוע באמונתו וכולי ...
חידוש
מתקדם

ואם נרצה לדייק את לשון הקודש הרי שהיזהירה אותנו התורה מללכת בפריצות וכיונה להנהגות הפריצים היינו הגדולים במעלה שמתלבשים כמו הגויים במלבושים של מאות אלפים וגרים בבתים של מליונים והן נקראים פריצות לשון פריץ. בעוד שצניעות נקרא לבוש צנוע כ"ש "שמלתם לא בלתה מעליהם ורגליהם לא בצקה ".
ואף שזה קשה מאוד לתיקון כי אנו במדינה של העשירות בכל זאת זה המעש הוא הראשון במעלה לזכות ליציאת מצרים.  ולאחר מכן בהיותנו במדבר נזכה לשבע קבצנים שיעזרו לנו.
והאיש משה ענו (עני ) מכל האדם.---אבל זה סוד ורק החכם יבין לאשורו כי אמר החכם באדם "חכמת העני בזויה"
ולכן כשחזר שנית בתור שלמה המלך (שלמה=למשה). אז שמעו לו כי בנקל יותר לשמוע לעשיר מאשר לעני.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי חידוש

ואם נרצה לדייק את לשון הקודש הרי שהיזהירה אותנו התורה מללכת בפריצות וכיונה להנהגות הפריצים היינו הגדולים במעלה שמתלבשים כמו הגויים במלבושים של מאות אלפים וגרים בבתים של מליונים והן נקראים פריצות לשון פריץ. בעוד שצניעות נקרא לבוש צנוע כ"ש "שמלתם לא בלתה מעליהם ורגליהם לא בצקה ".
ואף שזה קשה מאוד לתיקון כי אנו במדינה של העשירות בכל זאת זה המעש הוא הראשון במעלה לזכות ליציאת מצרים.  ולאחר מכן בהיותנו במדבר נזכה לשבע קבצנים שיעזרו לנו.
והאיש משה ענו (עני ) מכל האדם.---אבל זה סוד ורק החכם יבין לאשורו כי אמר החכם באדם "חכמת העני בזויה"
ולכן כשחזר שנית בתור שלמה המלך (שלמה=למשה). אז שמעו לו כי בנקל יותר לשמוע לעשיר מאשר לעני.
 
לא מסכים איתך. השי"ת יש לו המון מלבושים, גם מלבושים של גויים.
 
והשי"ת מלביש את עצמו ואת סתרי התורה, בתוך הקליפות דייקא.
 
וגם הבעל תפילה הלביש את עצמו בכל מיני מלבושים, כדי להתקרב אל המון העם ולזכות אותם ...
חידוש
מתקדם

אחינו מה שרבינו אמר לשמור את הממון זה לענין שיזדמן לו מצוה של פדיון שבויים.
ואף כי אתה צודק כי לענין הקיבוץ אין מניעה שהקיבוץ יהיו עשירים כולם אבל יהיו קיבוץ ללא הבדלי מעמדות כמו היום שיש מתחת לקו העוני ויש מליונרים.
ואין זה נוגד את חוטב עציך ושואב מימך כי בקיבוץ כל עבודה מכבדת את בעליה. וכולם חיים ברמה גשמית שוה.
כמו שבגוף שלך הרגליים אולי עובדות יותר קשה מהאוזן אבל לענין האחדות אתה אחד.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי חידוש

אחינו מה שרבינו אמר לשמור את הממון זה לענין שיזדמן לו מצוה של פדיון שבויים.
ואף כי אתה צודק כי לענין הקיבוץ אין מניעה שהקיבוץ יהיו עשירים כולם אבל יהיו קיבוץ ללא הבדלי מעמדות כמו היום שיש מתחת לקו העוני ויש מליונרים.
ואין זה נוגד את חוטב עציך ושואב מימך כי בקיבוץ כל עבודה מכבדת את בעליה. וכולם חיים ברמה גשמית שוה.
כמו שבגוף שלך הרגליים אולי עובדות יותר קשה מהאוזן אבל לענין האחדות אתה אחד.
 
לא מסכים. את הממון צריך, מאותה הסיבה שהשי"ת צריך את העולם.
 
הממון של האדם, הוא העולם של השי"ת. זאת אותה הבחינה ממש.
 
ואם ישתנו סדרי עולם אחרי ביאת המשיח, שיתבטל המשא ומתן, זה עניין אחר.
 
אבל בינתיים, מי שהוא צדיק אמת, הוא דייקא יכול להחזיק את הממון.
חידוש
מתקדם

אתה צודק לענין "ואם היה רואה באחד מאנשיו שצריך לו מלבושים של זהב.....
אבל הקדים מאנשיו  הינו שאם אתה אחד מאנשיו של הבעל תפילה ודאי הוא שלא יפריע לך הממון לעבודת השם.
והוא הפרדוקס לענין-משיב הרוח ומוריד הגשם-  כי יש שמשיב לך את הרוחניות ומוריד לך את הגשמיות. ויש שמשיב לך את הרוחניות ומוסיף לך גשמיות. אבל הוא לענין לפני ואחרי..כי כמו שאמר  "או שלוקחים את הממון מן האדם או שלוקחים האדם מן הממון כי בדורותינו קשה מאוד שיהיה לאדם ממון וגם יחזיק עצמו בענוה "
ולענין הדרגות שאמרת הרי כתיב "אשביע בצחצחות נפשי " היא רק דרגת הנפש , כאשר אתה שואף להגיע לדרגת יחידה.--לפי תורה כד" ח.א .  דע שיש אור שהוא למעלה מנפשין (ממון). רוחין(רוחו של משיח). ונישמתין ( שהנשמה ניזונת מהריח-והריחו ביראת אלהים )היא ההיכלות של המראות. ורק מעל אלה מתחיל אור האיו סוף,
שאין סוף לתשוקתו ואין לו שום ציור כלל אלא כולו רגש טהור של אהבה בתענוגים.
ואין סתירה ח"ו אלא לענין דרגין אנו מדברים.
אני ראיתי בטלויזיה אנשים שחוזרים בגילגול ומוצאים קברים של הפרעונים שהם בעצם ממון שהם קברו פה לפני אלפי שנים.
אליעד כהן
מנהל הפורום

דיברתי על משהו אחר. שהבעל תפילה היה מתחזה לכל אחד ואחד כאומתו, כדי לקרב אותם.
 
והממון לא רק שהוא לא אמור להפריע לעבודת ה', אלא שהוא עצמו עבודת ה של הצדיק.
 
ועיקר עבודת ה של הצדיק, זה הממון. שהוא ממתיק את הממון.
 
ונכון, זה קשה, אבל זה השלמות.
 
 
והנ"ל הוא עניין מ"ש כאן http://breslev.eip.co.il/?key=564 - חיי מוהר"ן - רמא - גדולת נוראות השגתו
 
לגבי קבלת הממון. כי ממון הוא כולו דינים. וקבל הממון היינו בחינת נוקם ונוטר שהוא כולו בחינת כעס ודינים.
 
אָמַר אֲנִי יָכוֹל לְקַבֵּל מָמוֹן הַרְבֵּה בְּלִי שִׁעוּר
וְלא יִהְיֶה אֶצְלִי שׁוּם שִׁנּוּי.
כִּי דֶּרֶךְ הָאָדָם כְּשֶׁיַּגִּיעַ לְיָדוֹ מָמוֹן, בִּפְרָט מָמוֹן הַרְבֵּה
נִשְׁתַּנֶּה פָּנָיו וְנַעֲשִׂין אֶצְלוֹ שִׁנּוּיִים.
אֲבָל אֶצְלִי אֲפִילּוּ אִם אֲקַבֵּל סַךְ עָצוּם בְּפַעַם אֶחָד
אֵין אֶצְלִי שׁוּם שִׁנּוּי כְּלָל.
וְשָׁמַעְתִּי בִּשְׁמוֹ שֶׁאָמַר שֶׁקַּבָּלַת מָמוֹן שֶׁלּוֹ הוּא חִדּוּשׁ אֵצֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בֵּין הַחִדּוּשִׁים שֶׁיֵּשׁ לוֹ יִתְבָּרַךְ
כִּי יֵשׁ אֵצֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כַּמָּה חִדּוּשִׁים
וְקַבָּלַת מָמוֹן שֶׁלּוֹ הוּא חִדּוּשׁ אֵצֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בֵּין הַחִדּוּשִׁים שֶׁלּוֹ
אמר אני יכול לקבל ממון הרבה בלי שעור
ולא יהיה אצלי שום שנוי.
כי דרך האדם כשיגיע לידו ממון, בפרט ממון הרבה
נשתנה פניו ונעשין אצלו שנויים.
אבל אצלי אפילו אם אקבל סך עצום בפעם אחד
אין אצלי שום שנוי כלל.
ושמעתי בשמו שאמר שקבלת ממון שלו הוא חדוש אצל השם יתברך בין החדושים שיש לו יתברך
כי יש אצל השם יתברך כמה חדושים
וקבלת ממון שלו הוא חדוש אצל השם יתברך בין החדושים שלו
חידוש
מתקדם

הכל נחמד ויפה אבל רצוני בכל זאת להקשות (בבדיחותא )---כי ליל שימורים הוא לשם----

והאיר לי פעם בבדיחותא כי אנו דומים למי שנמצא בכלא (מאסר-עולם ). בין אחד ביןעשרה חופפים. ולא יודעים מתי נשתחרר, אבל יש לנו ימים מועדים  לחנינה       כגון טו בניסן הוא יום פסח שאפשר שבזה היום יבוא להוציאנו.
ומה הנהגתנו במקום שניקנה קופסאות שימורים ונכין צידה לדרך, אנו משקיעים יותר ממון בשיפוץ הכלא שלנו וצביעתו, וכבר מתכננים איך נעשה את המימונה ונאכל מופלטה. יענו כבר בונים על עוד שנה בכלא.
האם אתה חושב שהמקום שלנו הוא פה ,ואת זה העולם אנו צריכים לגאול. או שאנו צריכים לצאת מכאן אל העולם הגאול שממתין לנו בעליונים.
תודה שבוע טוב.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי חידוש

האם אתה חושב שהמקום שלנו הוא פה ,ואת זה העולם אנו צריכים לגאול. או שאנו צריכים לצאת מכאן אל העולם הגאול שממתין לנו בעליונים.
תודה שבוע טוב.
 
מי שיש לו לב, לא שייך אצלו מקום. כי גן עדן זה כאן במקום אשר אתה עומד עליו.
 
והעולם הגאול, נמצא בתוך ליבך ולא בשום מקום גאוגראפי אחר כלשהו ...
 הגב עמוד  1 2 >


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 28_11_2023 השעה 10:48:28