ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

סודות התורה / סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם?


 הגב
מחבר
מחפש אמת
חדש

נושא: סודות התורה / סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם?

אשמח לקבל הסבר על העניין שמובא אצל רבי נחמן מספר פעמים, לגבי סתרי תורה וסודות התורה שמסתתרים בעמקי הקליפות.

מה הם הסתרי תורה האלו ? ואיך אפשר ללמוד / לדעת אותם ?
 
תודה.
אליעד כהן
מנהל הפורום

תשובה:
 
ראשית יש להבין, כי רק מי שנכלל בא"ס לגמרי, רק הוא מבין את העניין הזה בשלמות. כי את העניין הזה א"א להסביר במילים מה הוא ממש, אלא רק ניתן לרמוז אליו, וכל אחד ואחד יבין אותו לפי מה שהוא משער בליבו.
 
והעניין הוא כדלקמן:
 
סתרי התורה שמלובשים בבריאה, הם בעצם השכל של השי"ת עצמו שמחייה את כל העולמות כולם בכל רגע ורגע. סתרי התורה האלו הם גם נקראים התורה דעתיקא סתימאה. והם בעצם משקפים את השכל של השי"ת עצמו.
 
פירוש: כידוע השכל האנושי של האדם נבדל מהשכל של השי"ת. והשכל של השי"ת הוא שכל אחר לגמרי.
וכל מה שנדמה לאדם כאילו הוא מבין את השכל של השי"ת, הרי שזה רק בשכל האנושי של עצמו. אך באמת מצד האמת, רק מי שנכלל בא"ס ויש לו את השכל הנקנה, רק הוא באמת מבין את השכל של השי"ת.
 
כפי שרבי נחמן מברסלב באר במספר מקומות, הצדיק האמת מקשר את החוכמה התתאה לחוכמה העילאה, היינו שהצדיק יודע לקשר כל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, אל החוכמה התתאה שלהם, ואת החוכמה התתאה הזאת יודע הצדיק לקשר אל החוכמה העילאה שמשם היא מקבלת את החיות שלה.
 
פירוש:
כי בכל דבר ודבר שיש בעולם, יש בו שכל מסויים. וכל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, יש שכל מסויים שמחייה אותם. והשכל הזה הוא לפרטי פרטים. ז"א כל פרט ופרט מפרטי הבריאה, יש בו שכל כלשהו.
והשכל הזה שיש בכל דבר ודבר בעולם, הוא נקרא החוכמה התתאה של הדבר, דהיינו מדובר כאן על שכל גשמי לגמרי. שזה בעצם השכל של בני האדם. ואת השכל הזה יכול כל אחד לדעת.
 
ויש לשים לב לכך, שלמרות שמדובר כאן על חוכמה תתאה, עדיין צריך להיות חכם מאוד גדול בענייני העולם הזה, כדי לדעת את החוכמה התתאה של כל דבר ודבר.
 
והנה, גם כאשר יודע האדם את החוכמה התתאה של הדבר, הוא עדיין לא יודע את השכל העליון שממנו נגזר השכל הזה התחתון.
 
כי לכל שכל שיש בעולם, יש שכל עליון שממנו משתלשל השכל התחתון.
 
כי יש שכל עליון אחד, שהוא השכל של השי"ת עצמו, והוא השורש של כל השכל שיש בעולם.
 
והשכל של השי"ת הוא שכל אין סופי שאין מחשבה תופסת בו כלל, והוא בחינת אין סוף.
 
והצדיק האמת שזוכה להשיג את השכל הזה של האין סוף, דהיינו להשיג את השכל של השי"ת עצמו, שזה כמובן כרוך בכך שהאדם משיג בשכלו את מה שהיה לפני הבריאה וכולי ...
על ידי זה הוא יודע כל שכל ושכל בעולם, כיצד הוא משתלשל מהשכל העליון של השי"ת.
 
כי לכל שכל בעולם יש שורש. וכל דבר חוכמה בעולם יש לו שורש. וכל הדברים שיש בעולם, הם לבושים שונים וצמצומים שונים של השכל של השי"ת.
 
אך רק מי שיודע ומכיר את השכל של השי"ת, רק הוא יודע את השורש של כל השכלים של החוכמה תתאה שיש בעולם.
 
והצדיק האמת, יודע לקשר כל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, מראשית המחשבה של האין סוף לפני הבריאה, ועד הלבוש הגשמי כאן בעולם המעשה.
 
וכל זמן שהאדם אינו יודע כיצד האין סוף מתלבש בכל דבר ודבר, הרי שהוא אינו צדיק אמת כלל.
 
כי הצדיק האמת הוא זה שנכלל באין סוף, והוא יודע כיצד כל דבר בעולם, כיצד הוא שבח של המלך.
 
כי באמת, כל הבריאה כולה היא השבחים של המלך דהיינו השי"ת. והצדיק האמת יודע כיצד כל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, כיצד הם שבחים של המלך.
 
כי בשכל של העולם הזה, אין מי שיודע כיצד כל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, כיצד ובאיזה אופן ובאיזה צורה ולבוש וצמצום, כיצד הם שבחים של המלך. וזאת משום שאין האדם רואה את השורש באין סוף שממנו משתלשלים כל הדברים.
 
אך הצדיק האמת שזוכה לשכל הזה, זו בחינת גן עדן ממש, כי הצדיק יש לו כבר בעולם הזה את השכל של העולם הבא. והוא רואה בעיני שכל את כל ההשתלשלות של כל דברים בעולם, החל מהאין סוף, ועד מרכז עולם המעשה הגשמי וכולי.
 
והשכל הזה של השי"ת, הוא הסתרי תורה שיש בכל מקום ובכל דבר.
 
כי הקליפות הם ההסתרות. וכל העולם הזה הוא בחינת קליפות וצמצומים שמסתירים את השי"ת.
 
ובכל קליפה וקליפה, מסתתר שורש עליון מהאין סוף. וכל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, הם כולם קליפות ולבושים של השכל שעליו הם מרמזים ...
 
****
 
והצדיק האמת, על ידי זה שהוא יודע איזה שכל מלובש ואיך הוא מלובש בכל דבר ועניין, על יד זה יש לו גם את היכולת להלביש את החוכמה העילאה הזאת בכל דבר ועניין, דהיינו בעיקר בעניינים של שיחה בטלה.
 
כי הצדיק יודע להלביש את החוכמה העילאה בכל חוכמה תתאה שהוא רוצה. כי מאחר שהוא יודע כיצד כל חוכמה עילאה משתלשלת מהאין סוף, על ידי זה הוא יכול לקרב את בני האדם אל השי"ת באמצעות חוכמה תתאה דייקא, דהיינו באמצעות שיחות חולין ממש.
 
כי השכל העליון הוא שכל גדול מאוד, שהוא שכל על אנושי, שאין בו תפיסה לשכל אנושי כלל.
 
אך בחוכמה תתאה יש השגה לעולם. וגם בחוכמה תתאה יש דרגות שונות, וכל אחד יש לו את בחינת החוכמה העילאה שלו. אך עדיין כל השכל האנושי הוא בחינת חוכמה תתאה.
 
והצדיק האמת מלביש את השכל של החוכמה העילאה בכל דיבור ודיבור שלו עם העולם בכל עניין ועניין.
 
וזו הבחינה של הקבצן האילם, שכל הדיבורים שלו הם רק שבחים של המלך.
 
כי באמת, הצדיק האמת עוסק תמיד בתורה ללא הפסקה. והצדיק האמת לא נצרך להבטל מהתורה, גם לא לענייני העולם הזה, אלא הוא דבוק בתורה תמיד. משום שהוא בכל דבר ועניין מקבל את חיותו מהתורה שמלובשת באותו העניין.
 
והצדיק האמת הוא דייקא יכול להנות מכל ענייני העולם הזה ממש, משום שהוא נהנה מהאותיות שיש בכל דבר, דהיינו הצמצומים של השכל של השי"ת שיש בכל דבר ודבר בעולם וכולי ...
 
*****
 
ואיך לזכות לדעת את התורה הזאת, יש רק דרך אחת. והיא על ידי זה שהאדם מסתכל בשכל שיש בכל דבר ועניין, על ידי זה בסופו של התהליך, האדם זוכה לשכל הנקנה, וזוכה לדעת את החוכמה העילאה וכולי כנ"ל ...
 
 
חידוש
מתקדם

אנסה לתת לך דוגמה קטנה בח"  "האדם רואה לחוץ והשם רואה ללבב 'כי האדם רואה את החיצוניות {מדמה } ובעל הדעה רואה את הפנימי.
דוגמא.. כשהייתי פעם ראשונה בג"ע.הראו לי שכאילו אני ילד קטן והביאו לי מתנה ליום הולדת אוטו חשמלי, ובמקום לשחק בו פתחתי אותו כדי לראות איך הוא עובד מבפנים ונהרס לי כמובן.
אחר כך הראו לי איך נהפכה הפנמיות בבריאה בגלל החטא ואנו רואים בחוץ את מה שקורא בפנים. חשוב שאתה אוכל עכשיו תפוח ,והוא יורד לקיבה וכל החומצות מפרקות אותו ,וחלק עולה למוח וחלק ניספג בגוף וחלק עף החוצה . ותקופה שלמה היתי הולך ברחוב ורואה איך רצים פה שש מיליארד תאים וכולם נוסעים בכבישים { ורידים } והמערכת החיסונית זה המשטרה או צדיקים , והכל באחדות מהממת.
אם תרצה לחזור כמו שהיה ,תעשה מה שרבינו יעץ לנו.  לעצום את שתי העינים וללחוץ בחוזקה עם שתי האצבעות ,עד שתיראה את האור .. והוא אור האין סוף למי שזכה להגיע לשם ולאבד דמות או צורה כל שהיא.
 
איך זוכים לזה ? אני זכיתי בזכות התקשרותי לצדיק סבא ישראל נחמן . קרא מהבעטלריש החמישי בעל הכתפיים הרחבות
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

דוגמא.. כשהייתי פעם ראשונה בג"ע ...
 
איך זוכים לזה ? אני זכיתי בזכות התקשרותי לצדיק סבא ישראל נחמן . קרא מהבעטלריש החמישי בעל הכתפיים הרחבות
 
אני ברשותך רוצה לפתח את הנושא הזה, לא במישור האישי אלא במישור העיוני.
 
אני אשאל ישירות האם לדעתך אתה היום בדרגה של הסבא ? ושל רבי נחמן מברסלב עצמו ? ושל כל השבעת הקבצנים ביחד ? ושל דרגת המשיח ? כן או לא.
 
ולא, אני לא חושש מהתשובה כן, אלא אני רוצה לחדד את העניין.
 
מאחר שרבי נחמן מברסלב היה בדרגת כל שבעת הקבצנים ביחד, והיה גדול מכל חכמי ישראל מאז ומעולם ביחד, והיה גדול גם ממשה רבנו כי הוא הרי זכה להכנס לארץ ומשה רבנו לא, ורבי נחמן מברסלב היה גם בדרגת המשיח, וגם תיקן את חטא אדם הראשון וכולי, לכן אני שואל בצורה ברורה, האם להבנתך אתה בדרגה הזאת.
 
ועכשיו יש שתי אפשרויות. אם כן, אז כמובן יש הרבה שאלות, אבל אני אבחר לשאול, אם כן, אז מדוע / האם אתה עדיין נאחז ברבי נחמן מברסלב ובסבא. הרי אתה כמותם או יותר מהם. ואם לדוגמא קריאה בליקוטי מוהרן יכולה לחדש לך משהו, הרי שאתה נאחז בהם ולא מעליהם וכולי.
 
ואם אינך בדרגה של רבי נחמן מברסלב וכולי, אז האם אתה לא חושב שהטקסט הנ"ל של אני זכיתי לראות את האור אין סוף ולהיות בגן עדן, האם אתה לא חושב שהוא שגוי.
 
וכמובן שזה בכלל לא בקטע אישי, אלא רק לצורך הבנת החשיבה שמאחורה.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

אנסה לתת לך דוגמה קטנה בח"  "האדם רואה לחוץ והשם רואה ללבב 'כי האדם רואה את החיצוניות {מדמה } ובעל הדעה רואה את הפנימי.
דוגמא.. כשהייתי פעם ראשונה בג"ע.הראו לי שכאילו אני ילד קטן והביאו לי מתנה ליום הולדת אוטו חשמלי, ובמקום לשחק בו פתחתי אותו כדי לראות איך הוא עובד מבפנים ונהרס לי כמובן.
אחר כך הראו לי איך נהפכה הפנמיות בבריאה בגלל החטא ואנו רואים בחוץ את מה שקורא בפנים. חשוב שאתה אוכל עכשיו תפוח ,והוא יורד לקיבה וכל החומצות מפרקות אותו ,וחלק עולה למוח וחלק ניספג בגוף וחלק עף החוצה . ותקופה שלמה היתי הולך ברחוב ורואה איך רצים פה שש מיליארד תאים וכולם נוסעים בכבישים { ורידים } והמערכת החיסונית זה המשטרה או צדיקים , והכל באחדות מהממת.
אם תרצה לחזור כמו שהיה ,תעשה מה שרבינו יעץ לנו.  לעצום את שתי העינים וללחוץ בחוזקה עם שתי האצבעות ,עד שתיראה את האור .. והוא אור האין סוף למי שזכה להגיע לשם ולאבד דמות או צורה כל שהיא.
 
איך זוכים לזה ? אני זכיתי בזכות התקשרותי לצדיק סבא ישראל נחמן . קרא מהבעטלריש החמישי בעל הכתפיים הרחבות
 
ואם עוד יורשה שלי:
 
מה הפשט של "הייתי בגן עדן" ? למיטב זכרוני גן עדן זה לא מקום, אלא זה קישור של החוכמה העילאה לתתאה. דהיינו קישור כל הבריאה ללפני הבריאה בשלמות שאין שלמות אחריה ! דהיינו להבין לדוגמא מה היה לפני בריאת העולם ואת מהות השי"ת עצמו ... וכולי ...
 
כמו כן מה ז"א הייתי בגן עדן, ועכשיו מה ? הרי הצדיק נשאר בגן עדן ...
 
לגבי רעיון עצימת העיניים, מה הפשט ? ומה בדיוק אתה מבין את הפשט של האור אין סוף ? ואיך בדיוק רואים את האור הזה, עם מה בדיוק ?
 
אם יבוא לך כמובן ...
 
תודה
חידוש
מתקדם

לענין שכלו של " השם יתברך "כתיב " ואתה מחיה את כולם "
ראה - ואתה -אותית תאוה. בחינת ,. ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי-תאוה- הוא לעינים....
והיא מלחמת פרעה בבני ישראל ," כי - אותה- אתם מבקשים.
ואחי כתיב " אלה תולדות השמים והארץ " { ר"ת אותה } בהבראם.
והוא השכל שאתה מבקש הוא בחינת אות-ה-.  שבלי אות -ה- אין הולדה ואלה שזכו לזה השכל..
1 אברם= אברהם.  תורת חסד על לשונה..
2. יוסף =יהוסף { גן סופיה }.ראה מזמור טז בתהלים .חבלים נפלן לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי.אברך את יהוה אשר יעצני. ושים לב לניקוד..אברך |{ אב בחכמה רך בשנים }
3.יורם =יהורם.. { ממלכי ישראל }
4. משה =שמי. שאמר אליעד שלא ניכנס לארץ ישראל ...ודע כי משה לא יכול ליכנס לארץ ישראל כי משה הוא דעת השם יתברך , וארץ ישראל בחינתה אמונה { הסתרה } ואם יכנס זה המקיף תתבטל ארץ ישראל ויתבטל כל המדמה.{ קצת הרבה כבוד למשה }
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

 
4. משה =שמי. שאמר אליעד שלא ניכנס לארץ ישראל ...ודע כי משה לא יכול ליכנס לארץ ישראל כי משה הוא דעת השם יתברך , וארץ ישראל בחינתה אמונה { הסתרה } ואם יכנס זה המקיף תתבטל ארץ ישראל ויתבטל כל המדמה.{ קצת הרבה כבוד למשה }
 
הפוך ! משה הוא אומנם הדעת, אך שלמות הדעת היא בארץ ישראל. ומשה ללא ארץ ישראל זה פגם הדעת.
 
ארץ ישראל היא אמונה, אך אמונה היא לא הסתרה אלא התגלות של השכל הנקנה שהוא הכי גדול.
 
אלא אם כן אתה מתכוון שמשה הוא בחינת השכל האנושי, שלא זכה להכנס לארץ היינו שלא זכה לאמונה שהיא ההסתרה של השכל האנושי והתגלות השכל של הבורא. אך גם לפי זה משה הוא דרגה נמוכה.
 
ולכן רבי נחמן מברסלב כ"כ דיבר על העניין של ארץ ישראל, ומי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל וכולי. כי ארץ ישראל היא הדעת האמיתית. ומשה זכה לזה רק אחרי מותו. אך על ידי העצות של רבי נחמן מברסלב אפשר לזכות לזה גם בחיים.
 
*
 
"ואם יכנס זה המקיף תתבטל ארץ ישראל ויתבטל כל המדמה.{ קצת הרבה כבוד למשה }"
 
את זה לא הבנתי כלל. מה ז"א יתבטל המדמה ? איך המדמה יכול להתבטל ? ומה רע / טוב בכך שהוא יתבטל ?
 
בעקרון העניין הוא כדלהלן:
 
משה הוא השכל. וכאשר הוא נכנס לארץ ישראל, על ידי זה נכנס המקיף של האמונה אל תוך השכל, ואז מתבטל השכל האנושי וזוכה לשכל חדש. אך ארץ ישראל ואמונה לעולם לא יתבטלו. הם יכולים להכיל בתוכם את השכל, אך המקיף שלהם יותר גדול מהכל והוא לא יכול להתבטל, אלא על ידי צמצום והסתרה של ארץ ישראל, דהיינו על ידי בחינת משה כאשר היא שכל אנושי רגיל בלי השלמות של ארץ ישראל.
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 28_11_2023 השעה 13:00:34