ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

אלו ידעתיו הייתיו


 הגב
מחבר
יצחק חי
מתקדם

נושא: אלו ידעתיו הייתיו

המאמר אלו ידעתיו הייתיו מובא רק פעם אחת בליקוטי מוהר”ן ח"א סי' כ"א.

וכבר כתבתי כמה פעמים הכוונה שאי אפשר להיות כמו הקב”ה בעצמו, כי האדם הוא גשמי, אוכל ושותה ובועל כמו בעל חי, ואלהים רוחני רחוק מכל אלה, ואין גשמי ורוחני יכול להיות דבר אחד.

מי שאומר שהוא יכול להיות אלהים הרי זה נגד התורה שכתוב שמע ישראל ה’ אחד, יש רק אלהים אחד, ולא שתים, הרי הוא מאמין בישו ובשאר עבודה זרות, ורבינו ז”ל לימד אותנו בכל פעם שאין כאן אלא ה’ אחד, וכל אחד מאתנו הוא בשר ודם ועלינו לעבוד את ה’, ולהיות דבוק במדת האין ככל היותר, עד שנהיה בטל בתכלית הביטול, אבל לא להיות ה’ אחד ממש, כי הקב”ה רוצה בעבודתינו, והפייט אומר ואבית תהלי מגושי עפר ומקרוצי חומר כמ”ש בליקו”מ ח”א סי’ ד’ וח”ב סי’ ז’. ולכן וודאי המאמר נאמר על דרך השלילה לשלול את האדם שאינו יכול להיות כמו השי”ת בעצמו.

וכוונת רבינו בסי’ כ”א הוא לאמור שהצדיק האמת מי שמקדש את הז’ נרות זוכה שהשלהבת עולה מאליה, היינו שזוכה לשפע אלקי השכל שבא לאדם במהירות, ואז הוא נכלל בהשי”ת. ורבינו מביא רק ראיה שככל שהאדם יתדבק עצמו בה’ ויודע ממנו ית’, כפי הדעת כן האדם, ולכן אם ידע הרבה יוכלל הרבה, ויהיה שם ממש, אבל אי אפשר להיות אלהים ממש, רק צריכין להשתדל להיות נכלל יותר בה’.


המקור להמאמר הזה שמביאו רבינו הוא בספר הכוזרי וז”ל: כמו שאמר החכם כששאלו אותו אם היה יודע מהות האל, והשיב: אילו ידעתיו הייתיו. כלומר כי אין מי שישיג עצמותו אלא הוא יתברך, עם היות מציאותו נגלית מצד מעשיו תכלית ההיגלות עכ”ל.

ופלא עד היכן יכולים לסלף את האמת, הרי בעל המאמר רוצה לגדור שכמו שאין להיות ה’ כן אינו יכול לדעת אותו יתברך לגמרי, אבל לא ידע בעל המאמר שיש טיפש ונער, סכל וריק, רחוק לגמרי מהתורה והקב”ה, שיסלף דבריו ולאמור הפשט  בדבריו אלו ידעתיו הייתיו היינו שכן אני יודע ולכן אני אלהים.

הלא אז  היה צריך בעל המאמר לומר אני יודע ואני אלהים, הלא דייק בלשונו ושפתיו ברור מללו “אלו” ידעתיו, וכל מי שמעיין בספריו יודע  הכוונה של אלו, היינו אם היה במציאות שאני יודע, היינו אם זה אמת שאני יודע אזי הייתיו, ולא אמר ידעתיו והייתיו.

ומה שכתבתי בלשוני שמובא זה כמה פעמים בדברי רבינו, כוונתי היתה לעצם הרעיון שמובא בדברי רבינו שאי אפשר להיות כמו הקב”ה כמ”ש בליקו”מ ח”ב סי’ נ”ב כך ראוי להיות דוקא שיהיו קשיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך, כי מעוצם גדולתו ורוממותו שהוא מרומם מאד מדעתינו, על כן בודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלינו הנהגתו יתברך וכו’, ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתינו אם כן היה ח”ו דעתו כדעתינו עכ”ל.

והריק הזה מה יאמר על דברים הללו, שכתוב בו מפורש שאי אפשר להשיג אותו יתברך ? וודאי  יתחיל לקלל ולכעוס “שקרן” “נוכל” וכו’ וכו’, יאמר הכל אבל לא  דברים של טעם.

נו, שיאמר מה שרוצה

אליעד כהן
מנהל הפורום

יש רק מקום אחד בליקוטי מוהרן שכתוב שגם בעוה"ב לא ידעו את מהות הבורא ממש.
 
אבל הכוונה שם היא שלא ישיגו את הבורא הראשון שברא את הבורא עצמו. דהיינו שלא ישיגו את המקיף האין סופי שיש באין סוף עצמו.
 
אבל אתה מתחמק מכך שרבי נחמן מברסלב עצמו שהביא את מ"ש אילו ידעתיו הייתיו, הביא את זה על דרך החיוב.
 
*
 
ההבדל המהותי ביננו, הוא שאתה עובד את השטן, הלא הוא אלוהים היהודי, שהוא אכן אחד, דהיינו מוגבל. ואין שני מלכים מולכים ביחד.
 
אבל יש אלוהים אחר שברא אותו ומעליו, ואצלו הכל אפשרי, כי הוא מסר את המלוכה לבנו בחייו, דהיינו יש ריבוי באחדותו, ואעפ"כ הוא אחד.
 
+ לתשומת ליבך, גם אלוהים בועל ושותה ואוכל וכולי, וגם הוא יש לו גוף. והגוף של הבורא, זה העולם. כי העולם הוא הגוף ונשמה היא הבורא. וכל מה שהאדם עושה, הרי שזה הבורא עצמו עושה.
 
את תורה סד אתה מכיר?
אורח
אורח

אני מתפלא על שניכם...

או שבעצם אני לא מתפלא...כי שניכם סובייקטיבים.
 
אם היה טיפת שכל בקודקוד של מר אליעד, הוא היה קורא את התורה בצורה נכונה.
בשמע ישראל, שאומרים אלוקים, יש פה מם הריבוי ומיד אחר כך אומרים אחד.
האחד מציין את האחדות של הכל.
 
לתורה יש רבדים, והטימטום של אליעד מפחד לתפוס את זה...
 
מטומטם רפה שכל שמנסה להתחכם על כל דבר במקום להבין את האמת.
הוא אטום כלפי האמת, כי הדבר שהכי קשה לו לעשות זה לחזור בתשובה ולקיים מצוות, להבדיל בין טוב לרע, וזה האתגר שלו בחיים, ובזה הוא נכשל כישלון מוחץ ועל כן הוא יחפש את כל הדרכים בעולם בשביל להרגיש טוב עם עצמו במקום לחפש את האמת.
אליעד כהן
מנהל הפורום

לאורח (עדי):

הדת היא מחלת נפש וכפירה באלוהים - ולכן באתי לעולם כדי לגאול את נשמות ישראל, שמאמינות בשטן ובתורת השטן, כדי שיגלו את גן עדן.
 
לתשומת ליבך, גם בעיתון של הבוקר וגם בדיבורים שלי, גם בהם יש רבדים.
 
אבל הגאווה לא מוכנה לתת לאדם להודות על האמת.
 
+ הסיבה שאתה סובל, היא רק משום שעוד לא החלטת לקחת אחריות, ולחקור ולגלות את האמת, שהדת היא שקר. הדת היא זו שמאמללת אותך. ואתה הוא זה שמאמלל את עצמך, בכך שאתה ממשיך לשקר ולהאמין בה.
 
צא מהשגעון של עצמך, ותיגאל.
אורח
אורח

אתה מדבר כאילו שאתה מכיר אותי, אבל אתה ממש לא.
כל מה שאמרת עכשיו, תהפוך אותו...ותכוון את זה לקריאה עצמית בשבילך, זה ממש לא קשה.
 
ותשים לב שהתעלמת מהאמת כרגיל ולא התייחסת למה שנכתב...יותר גרוע מפוליטיקאי, פוליטיקאי שיש לו יועצים ומאמן אישי לפחות איכשהו מתייחס לעיניין, אתה לגמרי מעוות את הדברים.
 
אם יש שקר בדברים שנאמרו, תבין טיעונים ונימוקים, אל תזרוק לי משפטים מתחכמים שלא קשורים...תפסיק לברוח.
אליעד כהן
מנהל הפורום

לעדי: כל מה שכתבת הוא סיסמאות.
 
אם תקרא את מה שכתבת, תראה שהוא היה כולו סיסמאות. למה בדיוק רצית שאתייחס?
 
+ במקרה לגמרי, הסיסמאות שלי, הן במקרה האמת המוחלטת. מה שאין כך הסיסמאות שלך. לא מאמין? תבדוק.
חידוש
מתקדם

"הנה האש והעצים ואיה השה לעולה"--והנה איה בחי. ר"ת -אילו ידעתיו היתיו...כ"ש בתורה סא. תנינא בקשר למשיח שיהיה בשכל של -אני היום ילדתיך- (ר"ת איה )..
כי יהיה כמו הים נולד וכל זמן העולם כבטל ומבוטל-
אבל יש בזה גם בחי. כי האדם במדרגתו יקים את ידיעתו את הבורא לפי מדרגתו כפי אשר משער בדעתו--
פעם בשיעו הדמתי את הקבוצה שלי לאלוהות כולם ואמרתי להם , נו איך אתה רוצה שאלהים יתנהג איתך ואיך אתה מתנהג עם זולתך ? ולא יכלו לעמוד בזו הבושה....
ואשר האיר הארתו לי..אי"ה  =אני-ד....דלית לה מגרמיה כלום...האם אני מוכן לבטל כול קיומי כלפי הבטחון וכל אשר אקבל אקבל ממנו בלבד (שלח נא ביד תשלח)..והיא בחי. שבת (קבצן)..ואכן אני קבצן כבר 10 שננים ואני חי ואני ברסלב גאה...כי ע"י ביטול לאור האין סוף ע"י הפיכת האדם ל-ד. בחי. אדני=אני-ד..אז מתיחד בשם יהוה.
כ"ש הבע"שט...י=צדקה.  ה=היד שנותנת.  ו=הזרוע שנותן..ה= היד שמקבלת ..והיא בחי. ישראל שקיבלו עליהם את השבת בחי. ביטול אל האמונה...
ואם תרצה חיזוק ..אילו-ידעתיו-היתיו..=ס"ת ו-ו-ו..666  החיה שפוחדים ממנה היא המשיח הקומה של הקבצנים היא נקודת השבת...
ולכן באמת נקרא -אילו ידעתיו היתיו ????? כי גם אם תדע זה המקיף של הידיעה ודאי שתתביש כי תבחר לשקר ולהמשיך לעבוד...ולספר סיפורי אמונה..ולכן אין זה המקיף מתגלה אלא ליחדי סגולה
הנשר הגדול
מתקדם

נשלח במקור על ידי אורח

אם היה טיפת שכל בקודקוד של מר אליעד, הוא היה קורא את התורה בצורה נכונה.
...
מטומטם רפה שכל שמנסה להתחכם על כל דבר במקום להבין את האמת.
...
הוא אטום כלפי האמת,
 
 
מה שנאמר  -  "הפוסל במומו פוסל"       אבל אליעד ,  כמי  שמכוון ומלמד להבין את שכל האחדות מתוך מקום אמיתי,  יכול להכיל את הטמטום שלו,  כי באחדות הטמטום והחכמה אחד הם,  באחדות אין הגדרות או הבדלים,  אבל אתה שנמצא עדיין רק בהגדרות - מלשון גדר,  בנפרדות בלבד ואינך מבין בכלל מה היא המילה אחד לפני ומלפנים ,  פוסל את אליעד אך ורק על פי טמטומך ובורותך.   והיה ואתה כל כך חכם,  מדוע  עוד הינך נמצא באתר זה  ומבזבז זמן כה יקר ?   תשאיר את  התשובה לעצמך,  כי לי ידועה היא !
חידוש
מתקדם

אם תשאף להיות אחד---תזכה לביטול אל אור האין סוף. כי תדע האחד מן הוא ?
אח-ד...מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי"..
שתהא אח ל-ד.  דלית לה מגרמי כלום ...ואז תזכה ליום השבת כי ככל שתגדל ותעלה בידיעתו יתברך עדין תשאר בגדר מקבל...והיא זכות עם ישראל "כי אתם המעט בכל העמים" כ"ש רבינו שממעיטים בכבוד עצמכם ומרבים בכבוד המקום...
והוא אשר אמר התם לחכם "כי אם תהיה חכם ממני מה תהיה טיפש"
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 11_12_2023 השעה 23:49:49