ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

התגלות רבינו נחמן מברסלב - כיצד?


 הגב עמוד  1 2 3 6 >
מחבר
עין האמת
מתקדם

נושא: התגלות רבינו נחמן מברסלב - כיצד?

מובא[ספר 'שלום מלכות' בהקדמת הרב המחבר] וזה לשונו:"...ושיתפשט הלימוד בספר הקדוש הזה[ליקוטי מוהר"ן],ובזכות זה נזכה להתגלות רבינו נחמן מברסלב בעולם וכולי" עכ"ל.עיי"ש.

שאלתי היא,
האם הכוונה לרבי נחמן מברסלב עצמו שחי לפני 199 שנה? או לאותו אחד מבני אותו דור שיזכה להיות "כמוהו ממש"?
ובכלל מה המסורת הברסלבאית גבי צדיק הדור?
האם צריך להיות בתוך גוף גשמי? [ואם לא, הרי ידוע שמשיח כן צריך להיות בתוך גוף וכולי,כמובן מחז"ל,מסכת סנהדרין.]
אשמח להרחבה.[בכל]
תודה רבא.
 
 
אליעד כהן
מנהל הפורום

התשובה די פשוטה
 
ולפני התשובה, כיו"ב אמר רבי נחמן מברסלב, שאם תהיה אחדות ביניכם, אולי תמשכו אותי לבוא אליכם שוב פעם (הלשון לא מדוייקת).
והוא בחינה אחת עם מ"ש רבי נחמן מברסלב, שהעולם ראוי שיתמהו על האחדות שיש בינכם.
 
כי האחדות היא עניין גבוה. ומי שזוכה לאחדות הזאת, הוא ממשיך על עצמו את בחינת רבי נחמן מברסלב.
 
*
 
ולעצם העניין, עיקר התשובה לעתיד לבוא, תהיה על זה שהגשימו את השי"ת, כמובא בתורה ו. וגם את רבי נחמן מברסלב מגשימים.
 
ורבי נחמן מברסלב הוא לא גוף ולא בן אדם שחי לפי 200 שנה, אלא הוא שכל מאוד גדול, שהוא כמו הנשר הגדול, שעוד לא נולד, ואעפ"כ הוא זקן ... דהיינו הוא קיים עוד מלפני בריאת העולם. והשכל הזה התגלה בגוף גשמי כאן בעולם העשייה, לפני כ 200 שנה.
 
והשכל הזה נשאר בספר ליקוטי מוהרן. והשכל של הצדיק, הוא דמות הדיוקן של הצדיק, כמובא. והכל בספר של הצדיק כמובא.
 
כך שעיקר ההתגלות של הצדיק, היא ההתגלות של השכל של הצדיק בעולם. ולמרות שהצדיק והשכל שלו יכול להתגלות גם בגוף, הרי שעיקר ההתגלות, היא לא של הגוף אל הגוף, אלא של הנשמה אל הנשמה.
 
ולזכות להתגלות רבי נחמן מברסלב, היינו שהנשמה של האדם נכללת בהשי"ת עצמו, שאז האדם עצמו זוכה להיות בבחינת רבי נחמן מברסלב עצמו. שהיא בחינת כמוהו ממש.
 
וכשיבוא המשיח, בין אם הוא יבוא על חמור לבן, או באיזה מסוק קרב, הרי שהוא צריך לעורר את הנשמה של האדם. ואם האדם לא יקבל את השכל , ולא ישנה את פנימיות מחשבתו, אין שום משמעות למשיח. והגאולה תתרחש בתוך האדם. וגן העדן והגהנום, נמצאים בתוך האדם.
 
כך שכל עניין ההתגלות של רבי נחמן מברסלב, היא שהאדם עצמו יזכה להיות רבי נחמן מברסלב, בדעת שלו.
 
**
 
לגבי המסורת הברסלבית לגבי הצדיק האמת, ראוי יותר לשאול מהי האמת, ולא מהי המסורת הברסלבית. ובפרט כאשר אנחנו מקורבים לרבי נחמן מברסלב, ולא למסורת הברסלבית. וגם רבי נחמן מברסלב עצמו הוא לא עבודה זרה, אלא הוא רק אמור לאדם להבין את האמת.
 
והצדיק של הדור, הוא משה רבנו. והוא נמצא ברמח אברים של האדם, כמובא שמשה = מחוקק = רמח.
 
והצדיק האמת של כל הדורות הוא השי"ת. והוא נמצא אצל האדם ממש. כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל ממש.
 
והתגלות הצדיק האמת, וההתקרבות לצדיק האמת, וכל שאר הדיבורים על הצדיק האמת, זה על הנשמה שיש בתוך האדם.
 
שהאדם צריך להתקרב לצדיק האמת שהוא השי"ת, שנמצא בתוכו ממש, שיזכה להכלל בא"ס וכולי ...
 
ומי ששכלו קטן, ומי שלא מסוגל להתקרב להשי"ת עצמו ... כי השי"ת נראה לו רחוק מאוד, למרות שהוא הכי קרוב, אז אצלו מצטייר הצדיק האמת כרבי נחמן מברסלב. אבל רבי נחמן מברסלב הוא רק האמצעי להתקרב אל הצדיק האמת, שהוא השי"ת.
 
כי גם המלאכים מתקרבים אל הצדיק האמת, שהוא השי"ת כמובא וכולי.
 
וראה גם:
 
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=94 - מיהו הצדיק האמת של הדור הזה ?
 
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=243 - דרוש מקור - לבקיאים בספרי רבינו.
 
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=238 - רבי נחמן הוא האלוהים ?
 
 
עין האמת
מתקדם

"והשכל הזה נשאר בספר ליקוטי מוהרן. והשכל של הצדיק, הוא דמות הדיוקן של הצדיק, כמובא. והכל בספר של הצדיק כמובא."-דווקא בליקוטי מוהר"ן,או גם בשאר ספריו,ספרי תלמידיו?
עין האמת
מתקדם

"לגבי המסורת הברסלבית לגבי הצדיק האמת, ראוי יותר לשאול מהי האמת, ולא מהי המסורת הברסלבית."-
גבי המסורת הנ"ל, נלע"ד שמוכרח שהיא היא האמת.כי כל מה שיש לנו תורה שבכתב ובע"פ,הכל מכח המסורה לשון מסירה,שמשה קיבל וכולי ומסרה ליהושע ומסרה וכן ע"ז הדרך.וכיו"ב שאומרים חז"ל:"אם רבי[יהודה הנשיא] לא שנאה[לשון שנה] חיא [תלמידו]מנא ליה?".
וכותב ע"ז הרמב"ם בהקדמתו לספר 'משנה תורה':"אעפ"י שלא נכתבה תורה שבע"פ לימדה משה רבינו כולה בבית דינו
לשבעים זקנים,ואלעזר ופנחס ויהושע קיבלו שלושתן ממשה.וליהושע שהוא תלמידו וכולי,מסר תורה שבע"פ וציווהו עליה".עכ"ל.נראה מבואר שאעפ"י שהרבה למדו וקיבלו ממשה תורה שבע"פ כולה,אף על פי כן היה דבר שלא נמסר אלא ליהושע בן נון בלבד,עד שלא נחשב לימודם של חבריו בשם מסירה כלל.וכדברי מסכת אבות הנ"ל.
ז"א שיש נקודה פנימית שלא נמסרת לכל לומד,אלא ליהושע בלחוד.
וכן הוא לענין תורתו\מעשיותיו\שיחותיו וכולי של רבי נחמן מברסלב.שכל ההשארה שנשאר לנו ממנו ז"ל-הכל חייבים לרבי נתן שהעביר את המסורה בדייקנות נפלא לבלי לגרוע כי הוא זה מדבריו.וכמו שאמר עליו הוא ז"ל:"שאלמלא רבי נתן לא היה נשאר ממנו דף",וכיו"ב שאמר:"נחמן נתן וכולי" ולמד מזה רבי נתן עצמו ששיתף אותו רבינו ז"ל לענין בריאת העולם וכולי וכיו"ב אמר רבי נתן לתלמידיו:"שכל חייהם תלוי בו וכולי".
רק בזה נבוכתי,האם גם למוהרנ"ת יש "יהושע" אחד מיוחד מבין תלמידיו אשר כל חיינו תלויים בו,או שמיוחד הוא מוהרנ"ת שמרוב התבטלותו והתכללותו ברבינו ז"ל נחשב הוא כאחד ממש איתו ז"ל?
מה האמת?
 
 
חידוש
מתקדם

עצה לי אליך שתקצר לך הרבה חיפושים.
דע מאין באת ולאן אתה הולך.
אם אתה הולך לרבינו דע כי אתה הולך לאלהות עצמה , ואף שהיא נמצאת בכל מקום ובכל ציור. עדיף שתתחיל ממעשה ממלך ענו. והבן שבסיב מדינתו הולך הים (השכל של הצדיק ).ויש ביצה שקוראין זומפ ששם טובבעים והוא אלה אותם אנשים שחושבים שמקורבים לצדיק ואתה יכול לטבוע בהשגות שלהם.
לך אני מציע לבוא לרבינו דרך ההיתבודדות כמו בן שמחפש את אבא או אמה שלו.
כשתיזכה אז תכלל בו וגם תוכל לחזור לשכל שאתה מחפש אבל זה יהיה מנקודת מבט שונה לחלוטין. כמו שנירמז לנו במעשה מחיגר, שלא הישתמש בספר כלל גם כשיכל להישתמש בו בקדושה אלא החזיק באמונה.
וזכור יסוד-תמיד עדיף להיות הבן של השם יתברך מאשר להיות השם יתברך בעצמו.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי עין האמת

"והשכל הזה נשאר בספר ליקוטי מוהרן. והשכל של הצדיק, הוא דמות הדיוקן של הצדיק, כמובא. והכל בספר של הצדיק כמובא."-דווקא בליקוטי מוהר"ן,או גם בשאר ספריו,ספרי תלמידיו?
 
מצד האמת, השכל של הצדיק האמת, נמצא בכל הדיבורים שיש בעולם. וכפי שאמר רבי נחמן מברסלב עצמו, שראוי למצוא את התורה שלו בכל דיבורי העולם. כי השכל של הצדיק, מחייה את כל העולם כפשוטו. והוא השורש של כל העולם, והוא נסתר בכל הדיבורים שיש בעולם.
 
מצד שני, השכל של הצדיק, לא נמצא גם לא בספר שלו. כי הספר הוא צמצום בלבד. והוא בבחינת כתובת זאת זכרון בספר. וזכרון הוא המדמה וכולי. וכל הספר ליקוטי מוהרן, הוא רק פסולת והקדמות לשכל של הצדיק.
 
כך שגם מי שזוכה ללמוד ולהבין ולקיים ליקוטי מוהרן, זה רק פסולת בלבד, ולא השכל של הצדיק עצמו ...
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי עין האמת

"לגבי המסורת הברסלבית לגבי הצדיק האמת, ראוי יותר לשאול מהי האמת, ולא מהי המסורת הברסלבית."-
גבי המסורת הנ"ל, נלע"ד שמוכרח שהיא היא האמת.כי כל מה שיש לנו תורה שבכתב ובע"פ,הכל מכח המסורה לשון מסירה,שמשה קיבל וכולי ומסרה ליהושע ומסרה וכן ע"ז הדרך.וכיו"ב שאומרים חז"ל:"אם רבי[יהודה הנשיא] לא שנאה[לשון שנה] חיא [תלמידו]מנא ליה?".
וכותב ע"ז הרמב"ם בהקדמתו לספר 'משנה תורה':"אעפ"י שלא נכתבה תורה שבע"פ לימדה משה רבינו כולה בבית דינו
לשבעים זקנים,ואלעזר ופנחס ויהושע קיבלו שלושתן ממשה.וליהושע שהוא תלמידו וכולי,מסר תורה שבע"פ וציווהו עליה".עכ"ל.נראה מבואר שאעפ"י שהרבה למדו וקיבלו ממשה תורה שבע"פ כולה,אף על פי כן היה דבר שלא נמסר אלא ליהושע בן נון בלבד,עד שלא נחשב לימודם של חבריו בשם מסירה כלל.וכדברי מסכת אבות הנ"ל.
ז"א שיש נקודה פנימית שלא נמסרת לכל לומד,אלא ליהושע בלחוד.
וכן הוא לענין תורתו\מעשיותיו\שיחותיו וכולי של רבי נחמן מברסלב.שכל ההשארה שנשאר לנו ממנו ז"ל-הכל חייבים לרבי נתן שהעביר את המסורה בדייקנות נפלא לבלי לגרוע כי הוא זה מדבריו.וכמו שאמר עליו הוא ז"ל:"שאלמלא רבי נתן לא היה נשאר ממנו דף",וכיו"ב שאמר:"נחמן נתן וכולי" ולמד מזה רבי נתן עצמו ששיתף אותו רבינו ז"ל לענין בריאת העולם וכולי וכיו"ב אמר רבי נתן לתלמידיו:"שכל חייהם תלוי בו וכולי".
רק בזה נבוכתי,האם גם למוהרנ"ת יש "יהושע" אחד מיוחד מבין תלמידיו אשר כל חיינו תלויים בו,או שמיוחד הוא מוהרנ"ת שמרוב התבטלותו והתכללותו ברבינו ז"ל נחשב הוא כאחד ממש איתו ז"ל?
מה האמת?
 
 
 
אחי. כל הדבר הזה, הוא לא יותר מאשר פלפול בלבד.
 
ואני לחלוטין לא אכנס אליו לעומקו, כי על האדם ללכת על פי נקודת האמת שלו. ועליך ללכת אחרי האמת שלך, גם אם אני חושב שאתה טועה.
 
ורק אזכיר לך, שהתכלית זה להתקרב להשי"ת. והוא נמצא ומתגלה בכל דבר שיש בעולם. ורבי נחמן מברסלב זה רק מתווך בלבד. אבל גם רבי נחמן מברסלב עצמו הוא לא התכלית.
 
וכל שאר הפלפולים של יהושוע בין נון ומשה רבנו - ושמערבבים את ההקדמה של הרמב"ם לששה סדרי משנה, עם השכל של רבי נחמן מברסלב, זה הכל חוכמות.
 
כי רבי נחמן מברסלב זה משהו אחר. ולא צריך לערבב את שמיטה עם הר סיני.
 
ואעפ"כ, לא כל אחד מסוגל להתקרב לצדיק עצמו.... כי היצר הרע גדול ... והשכל ... ולכן האדם צריך צמצומים ...
 
ולכן יש כאלו שההתקרבות שלהם לצדיק באה לידי ביטוי במלמול של ננח וכולי
עין האמת
מתקדם

אחי.הדגש בכל מה שכתבתי הוא על ענין חשיבות המסורת בלבד,ולא על ענין הפלפול.אתה קורא לו פלפול,אבל בשבילי זו האמת לפי מדרגתי הנמוכה.
וכן אני רוצה שתכנס לענין הזה לעומקו, כדי לעזור לי לברר את הענין בשלימות בשורשו.
כי גם ככה יש יצר רע גדול בענין הזה וכולי.
לכן אנא ממך תעשה איתי חסד, ותעשה לי סדר בראש מ-א׳ ועד ת.בענין הזה בפרט.
תודה. 
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי עין האמת

אחי.הדגש בכל מה שכתבתי הוא על ענין חשיבות המסורת בלבד,ולא על ענין הפלפול.אתה קורא לו פלפול,אבל בשבילי זו האמת לפי מדרגתי הנמוכה.
וכן אני רוצה שתכנס לענין הזה לעומקו, כדי לעזור לי לברר את הענין בשלימות בשורשו.
כי גם ככה יש יצר רע גדול בענין הזה וכולי.
לכן אנא ממך תעשה איתי חסד, ותעשה לי סדר בראש מ-א׳ ועד ת.בענין הזה בפרט.
תודה. 
 
צורת ההתייחסות של האדם אל העניין, היא הפלפול.
 
ועל האדם לברר את האמת בעצמו. כי התכלית החשובה ביותר, היא השכל שהאדם מקבל על ידי הבירור. ואם אני אברר את העניין בשלמות, אז האדם לא יפתח את שכלו בתהליך הבירור העצמי. כי השאלה קיימת, כדי שהאדם יברר אותה. ועל ידי הבירור, המוח של האדם מזדכך, ואז לבסוף זוכה להשיג את מה שצריך להשיג.
 
אבל אני כן אקצר לך את הדרך, ואומר לך שיש תכלית. תתמקד בתכלית הסופית של כל התכליות.
 
ואם תתמקד בתכלית עצמה, תבין שגם רבי נחמן מברסלב עצמו וכ"ש הנוצות שיש לו על הבגד, הם לא התכלית עצמה.
 
תחפש את האמת וזהו. אתה באמת חושב שאם רבי נחמן מברסלב עצמו בגוף בשר ודם היה מלמד אותך, אתה חושב שאז כן היית מקורב יותר לרבי נחמן מברסלב ?
 
הרי תלמידי רבי נחמן מברסלב עצמם, הם רק כמו נוצות שעל הבגד. ואין להם שייכות לרבי נחמן מברסלב, יותר מאשר האפיקורסים באומן. שלגבי זה נאמר הנמשל של הנוצות והבגד.
 
והאדם יכול לשבת חברותא עם רבי נחמן מברסלב, ועם השי"ת עצמו, ולהיות בגן עדן ממש, אבל הוא רחוק כרחוק מזרח ממערב.
 
ומצד שני, רבי נחמן מברסלב הוא שכל. ויכול להיות גם איזה אדם שנמצא באיזו מערה בקצה של העולם, שהוא מעולם לא שמע על רבי נחמן מברסלב, ובכל זאת הוא כמו רבי נחמן מברסלב ממש, בגלל שיש לו את השכל של רבי נחמן מברסלב.
 
יש מבין ?
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי עין האמת

אחי.הדגש בכל מה שכתבתי הוא על ענין חשיבות המסורת בלבד,ולא על ענין הפלפול.אתה קורא לו פלפול,אבל בשבילי זו האמת לפי מדרגתי הנמוכה.
וכן אני רוצה שתכנס לענין הזה לעומקו, כדי לעזור לי לברר את הענין בשלימות בשורשו.
כי גם ככה יש יצר רע גדול בענין הזה וכולי.
לכן אנא ממך תעשה איתי חסד, ותעשה לי סדר בראש מ-א׳ ועד ת.בענין הזה בפרט.
תודה. 
 
לגבי עניין המסורת, רבי נחמן מברסלב רמז על זה, אינו דומה השומע מפי הצדיק לשומע מפי מי ששמע וכולי.
 
והתכלית היא, שהאדם עצמו ישמע מהשי"ת עצמו את ההשגות עצמן. וכל השאר זה בכוח המדמה בלבד.
 
והנה לך תורה מפורשת בליקוטי מוהרן שסוגרת את כל העניין.
 
אבל אם האדם מתעקש לעבוד את עגל הזהב, יש לו בחירה.
 
כי החטא של בני ישראל היה, שהם רצו את בחינת יהושוע.
 
כי אחרי שהם קיבלו את התורה מהשי"ת עצמו, הם היו צריכים להתקרב אליו, בלי בחינת יהושוע (שהוא משה בייחס להשי"ת).
 
אבל כאשר משה רבנו התעכב על ההר, הם לא הבינו שהם יכולים להתקרב ישירות לשורש, אז הם רצו מנהיג חי בשר ודם, אז הם עשו עגל זהב, אשר ילכו לפנינו.
 
וזה בדיוק אותו הבחינה עם אלו שאומרים שרבי נחמן מברסלב כבר נפטר, ושצריך מנהיג חי וכולי.
 
אבל, לא כולם יכולים לעמוד בהיכל של המלך. ויש כאלו שצריכים את עגל הזהב, כי הם צריכים משהו ממשי לראות אותו בעין הגשמית שלהם וכולי.
 
האדם צריך לשאוף להיות בדרגת יחידה דיחידה. לזכות למה שמשה רבנו עצמו לא זכה בחייו. כמובא בליקוטי מוהרן שעל ידי ... זוכה למה שמשה בחייו לא זכה.
 
אז איך אנשים מסתפקים בלהיות תלמידי תלמידים של ההינדיק שאוכל פירורים מהריצפה ...
 
בקיצור, הבחירה חופשית
 הגב עמוד  1 2 3 6 >


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 11_12_2023 השעה 10:53:14