רבי נחמן מברסלב - אליעד כהן - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

חטא אד"ר


 הגב עמוד  1 2 >
מחבר
חידוש
מתקדם

נושא: חטא אד"ר
נו אני משער שראיתם אד"ר  והבנתם אדם הראשון. אז למי שמוכן להיצטרף אלי ולבקש ממנו סליחה, בוא נבין.
כתיב " קול רעמך בגלגל "   והוא סוד העיבור שכל שנה שלישית נחסר 33 ימים ונחזרים בעיבור,
ולכן אנו אומרים " משנכנס אדר (אדם ראשון ) מרבין בשמחה. הכונה משנכנס הוא לאדר ב".
והנה באמת אני לא יודע איך לגלות להם שאני יודע בלי לגלות להם הסוד ..אבל למקורבים שלי מסרתי פה אל פה . אך דעו שרמיזה אתן לכם בפסוק . רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא!!! תקום ) היא כונה ה-יא הם ה11 יום בין הלבנה לחמה. והוא סוד העיבור...
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

נו אני משער שראיתם אד"ר  והבנתם אדם הראשון. אז למי שמוכן להיצטרף אלי ולבקש ממנו סליחה, בוא נבין.
כתיב " קול רעמך בגלגל "   והוא סוד העיבור שכל שנה שלישית נחסר 33 ימים ונחזרים בעיבור,
ולכן אנו אומרים " משנכנס אדר (אדם ראשון ) מרבין בשמחה. הכונה משנכנס הוא לאדר ב".
והנה באמת אני לא יודע איך לגלות להם שאני יודע בלי לגלות להם הסוד ..אבל למקורבים שלי מסרתי פה אל פה . אך דעו שרמיזה אתן לכם בפסוק . רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא!!! תקום ) היא כונה ה-יא הם ה11 יום בין הלבנה לחמה. והוא סוד העיבור...
 
אחי, מי שחושב שהוא יודע את סוד העיבור, הרי שהוא לא יודע את סוד העיבור.
 
כי את סוד העיבור אי אפשר באמת לדעת, כי הוא סוד גם אחרי שמגלים אותו, כי הוא השגת מה.
אורח
אורח

אין אני מתיימר לדעת דבר על עיבור וסודו
 
 
ציטוט משמע ישראל - דברי רבי ישראל דב אודסר
 
"זה עניין פלא שהשם יתברך ראה שבדורות האחרונים מה שיהיה, איזה כפירה, איזה שקר, אז הוא ידע, בדורות האחרונים מכרח לרדת רבנו הקדוש בעולם הזה, רבנו רבי נחמן, הנשמה שלו בעולם הזה. אם לא, חס ושלום... אז יהיה חורבן כזה בלי שום תקווה, רק רבינו!
ורבנו הקדוש מרמז בהמעשיות שהוליכו הנשמה להשביע אותה שתרד לעולם הזה, אז בא הס"מ - המלאך המוות, היצר הרע. הוא היה לו טענות: "יש דין תורה מה זה הפקר?"
הוא אמר: "מה, אם הנשמה הזו יורדת לעולם הזה, אז אין לי לעשות כלום, וכי לשווא בראתני?בשביל מה בראת אותי, אז אין לי מה לעשות פה" והלך
אחר כך אמרו לו: "היה דין תורה והחלטנו, הנשמה הזאת מכרח לרדת לעולם, ואתה תן לך עצה."
אז הוא הלך לחשוב עצה, הוא חזר ואמר: "כבר יש לי עצה, הוא יכול לרדת, יהיה מחלוקת כזה..."
 
מכרח לרדת רבנו הקדוש בעולם הזה- ידעתי- אכן
וכך משיח של דורנו
אם אין לו למנוע הרי הסתיר
אללי
חידוש
מתקדם

אחי בברסלב בוער (עבור ) אש. והיא העיבור רבוע-י.  ר"ת   רוח יהוה עברה בו ולא- יכירנו עוד מקומו.
"מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי " זה מי שזוכה להגיד אני נ נח נחמ נחמן מאומן. ולא רוצים לקבל ממנו וזורקים עליו אבנים כי הוא הגנני המשוגע. עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. ובסוף יראו האמת ויודו. "אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה"   אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת.  ס"ת זרה שניראה כעבודה זרה לעולם...אוריתא דעתיקא סתימאה.  ואמר "הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל-כל העולם יחלקו עלי---כל העולם לא יודעים מי אני....ואז מי שיתקרב אלי יהיה מהחסידים שלי.....
אודסר-דב נחמן-ישראל.   וזה כמובן דעתי האישית בלי לפגוע ח"ו באף דעה ובכבוד לכול הדעות...
וצדיק באמונתו יחיה..
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

אחי בברסלב בוער (עבור ) אש. והיא העיבור רבוע-י.  ר"ת   רוח יהוה עברה בו ולא- יכירנו עוד מקומו.
"מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי " זה מי שזוכה להגיד אני נ נח נחמ נחמן מאומן. ולא רוצים לקבל ממנו וזורקים עליו אבנים כי הוא הגנני המשוגע. עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. ובסוף יראו האמת ויודו. "אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה"   אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת.  ס"ת זרה שניראה כעבודה זרה לעולם...אוריתא דעתיקא סתימאה.  ואמר "הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל-כל העולם יחלקו עלי---כל העולם לא יודעים מי אני....ואז מי שיתקרב אלי יהיה מהחסידים שלי.....
אודסר-דב נחמן-ישראל.   וזה כמובן דעתי האישית בלי לפגוע ח"ו באף דעה ובכבוד לכול הדעות...
וצדיק באמונתו יחיה..
 
אחי, צא מהדמיון של הננח הזה.
 
להיות משוגע, זה להיות משוגע. ומשוגע הוא משוגע ולא חכם. והתמימות היא השכל הכי גדול שיש.
 
וכשרבי נחמן מברסלב מדבר על המשוגע הגנני, הוא לא מדבר על המשוגעים שממלמלים ננח, אלא על המשוגע שהשיג את ה 5 דברים שנבדל מדעו של השי"ת מדעת האדם. וכאשר האדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז הוא זוכה לשכל של השי"ת, שהוא ה 5 דברים כמובא, וזוכה לדעת את המקיף של הבחירה והידיעה, וזוכה לתשובות על השאלות שיש בחלל הפנוי, ואז הוא נחשב לחכם כ"כ גדול, עד שהוא נחשב למשוגע שזורקים עליו אבנים.
 
ולהיות משוגע כזה, זה עבודה נצחית של האדם. ומלמול ננח, הוא רחוק כרחוק מזרח ממערב מהשגעון של הגנני, שהוא השכל של המשיח. ועם השכל של המשיח אפשר לגאול את האדם. אבל מלמול של ננח, לא יכול לגאול אפילו לא את זה שממלמל ננח.
 
ותורה דעתיקא, זה עניין אחר לגמרי. וכל הבחינות שיש בתורה של רבי נחמן מברסלב, הן לא התורה דעתיקא. וגם מי שלומד את התורה של רבי נחמן מברסלב לפי הבחינות שלה ולפי הכאילו לבוש רוחני שלה, הרי שהוא עדיין בקליפות. כי התורה של רבי נחמן מברסלב היא כולה הקדמות שהם קליפות.
 
ויש שכל אחר, שהוא הפנימיות של הבחינות של רבי נחמן מברסלב. וגם מי שזוכה ללמוד ליקוטי מוהרן לפי הבחינות שלו (כפי שנראה לי שאתה לומד), הרי שהוא עדיין בתמורות, כי יש פנימיות אחרת.
 
וגם אם האדם התענה.... הוא עדיין בתמורות. ויש מי שנדמה לו שהוא לפני ולפנים, אבל הוא בחוץ לגמרי ... ועתיקא סתימאה, זה משהו אחר לגמרי.
 
רבי נחמן מברסלב מבאר שהתורה דעתיקא, נמצאת בכל הדיבורים של העולם, והיא היתה קיימת עוד לפני הבריאה, והיא מעל הדיבור, והיא לא נכנסת לתוך גמטריות וצרופי אותיות, שזאת מדרגה מאוד נמוכה, כי זה עדיין נחשב לגוף גשמי.
 
אודסר / נחמן וכל השאר, גם הם רק הקדמות להתקרב לבורא. והשי"ת עצמו זה משהו אחר לגמרי.
 
ואם האדם מקורב לצדיק, הרי שהוא לא הצדיק עצמו, וא"כ הוא רחוק מהצדיק. כי רק הצדיק עצמו מקורב לעצמו. וכל השאר רחוקים. ואם אתה מקורב לרבי נחמן מברסלב, הרי שאינך רבי נחמן מברסלב, וא"כ אתה רחוק ממנו.
 
*
 
ולגבי לכבד את כל הדעות, גם זה מיותר לגמרי. כי האמת היא אחת. אבל היא נמצאת בתוך כל הדעות.
 
ומי שחושב שיש מישהו בעולם שלא מסכים איתו, הרי שהדעה שלו היא לא אמת. כי מי שיודע את האמת, ממילא הוא יודע שכולם מסכימים איתו.
 
כך שאם נדמה לאדם שמישהו חולק עליו ולא מסכים איתו, הרי שהוא רחוק מהאמת וכולי ...
חידוש
מתקדם

אוהב את תשובותך העניניות..יש קומה שלא יכולה ולא מוכנה לקבל את האמת ואיני כועס עליה כלל.
"ואמר לה -מה נעשה ואביך אינו מסכים, ואמרה לו ..אף על פי כן. ופרשו הוילאות וה לכו על הים .
שים לב לשורה--אף על פי---וייפח באפיו נשמת חיים. גם הרבי שלי אמר שהיה רוצה לחזור לראשי תיבות אני לא זכור לי מהיכן זה כתוב אולי תזכיר לי ,אודה לך כי אתה יותר בקיא בתורותיו.
כי גם ידוע שהראש בית , הוא הראש של התיבה. שנותן ראשי תיבות.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

אוהב את תשובותך העניניות..יש קומה שלא יכולה ולא מוכנה לקבל את האמת ואיני כועס עליה כלל.
"ואמר לה -מה נעשה ואביך אינו מסכים, ואמרה לו ..אף על פי כן. ופרשו הוילאות וה לכו על הים .
שים לב לשורה--אף על פי---וייפח באפיו נשמת חיים. גם הרבי שלי אמר שהיה רוצה לחזור לראשי תיבות אני לא זכור לי מהיכן זה כתוב אולי תזכיר לי ,אודה לך כי אתה יותר בקיא בתורותיו.
כי גם ידוע שהראש בית , הוא הראש של התיבה. שנותן ראשי תיבות.
 
אחי, יש קומה שלא מוכנה לקבל את האמת. והקומה הזאת כל הזמן מתחמקת ולא משיבה לעניין.
 
לגבי הראשי תיבות, רבי נחמן מברסלב אמר שהרמזים שלו בראשי תיבות גבוהים יותר.
 
אבל אני חוזר ואומר לך, שגם ראשי תיבות זה סוג של דיבור ושל גוף. והשלמות היא לפני אותיות הדיבור ומעל הראשי תיבות וגמטריות.
 
התורה דעתיקא שיש בעולם, היא לא נמצאת שם בראשי תיבות, אלא במשהו אחר.
 
וראשי תיבות, הוא הראש של הדיבור. והראש של הדיבור, היא השתיקה שקדמה לבריאת העולם.
 
וגם לבחינות של רבי נחמן מברסלב יש שורש. וגם לשורש יש שורש וכולי.
 
**
 
ולצורך החידוד, האם אתה יודע מה הפשט של "אביך אינו מסכים", מה מרומז שם ?
חידוש
מתקדם

אביך אינו מסכים הם המוחין שהמציאו את העולם הוא מסדר המוחין שמגבילין את הבת מלכה שלא יתבטל האדם במציאות ויחזור ויתבטל העולם. כי הוא יתברך יש לו תענוג מזה העולם. ומי שרוצה בכול זאת לצאת חוץ לישוב אומרת לו..ואתה בוא עמי ונלכה כי אתה כמוני...זקן ויניק ועדיין .....והוא החטא שנותן לתינוק מאכל שאינו ראוי לו וגורם שבירת כלים..
אורח
אורח

שבוע טוב
ביקרתי באתר לחפש משהו והתחדשתי בדף הזה
 
חטא האדם בפשטו היה אכילת פרי עץ הדעת טוב ורע
האם זהו תפוח?
 
איך נראה העולם כשהוא רק טוב - מה קורה עם כל הדברים שגורימים לנו צמצום צער ועצבות?
ואם הבת מלכה היא משל לנו--- ישראל
מיהו אביך הנאמר? או מיהי הבת מלכה
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי אורח

 
איך נראה העולם כשהוא רק טוב - מה קורה עם כל הדברים שגורימים לנו צמצום צער ועצבות?
ואם הבת מלכה היא משל לנו--- ישראל
מיהו אביך הנאמר? או מיהי הבת מלכה
 
איך נראה העולם כשהוא רק טוב ?
 
http://breslev.eip.co.il/?key=2211 - שיחות הר"ן - אות נה
 
 
פַּעַם אַחַת דִּבֵּר מֵעִנְיַן טוּב הָעוֹלָם הַבָּא
מַה שֶּׁיְּכוֹלִין לִזְכּוֹת עַל יְדֵי עֲבוֹדַת ה' בֶּאֱמֶת
עָנָה וְאָמַר: מֻכְרָחִין לוֹמַר וְלִקְרוֹתוֹ בְּשֵׁם טוֹב שיחות הר"ן - אות נה
כִּי אִי אֶפְשָׁר לִקְרוֹתוֹ בְּשֵׁם אַחֵר לְהוֹדִיעַ לִבְנֵי אָדָם
אֲבָל בֶּאֱמֶת אֲפִילּוּ שֵׁם טוֹב אֵין שַׁיָּךְ לוֹמַר עַל זֶה
כְּלוֹמַר שֶׁהוּא אֲפִילּוּ לְמַעְלָה לְמַעְלָה מִטּוֹב שיחות הר"ן - אות נה
אַךְ אִי אֶפְשָׁר לְהוֹדִיעַ יוֹתֵר לִבְנֵי אָדָם
כִּי אִם כְּשֶׁמְּכַנִּין אוֹתוֹ בְּשֵׁם טוֹב
אֲבָל בֶּאֱמֶת וְכוּ' "עַיִן לא רָאֲתָה" וְכוּ'
 
**
 
מה קורה עם כל הרע ?
הוא עוד יותר טוב, הוא טוב מאוד.
 
 
*
 
הבת מלכה יש לה הרבה נמשלים.
 
הבת מלכה = האדם עצמו = הנשמה = השכינה.
 
המלך הוא הבורא.
פעם אחת דבר מענין טוב העולם הבא
מה שיכולין לזכות על ידי עבודת ה' באמת
ענה ואמר: מכרחין לומר ולקרותו בשם טוב שיחות הר"ן - אות נה
כי אי אפשר לקרותו בשם אחר להודיע לבני אדם
אבל באמת אפילו שם טוב אין שיך לומר על זה
כלומר שהוא אפילו למעלה למעלה מטוב שיחות הר"ן - אות נה
אך אי אפשר להודיע יותר לבני אדם
כי אם כשמכנין אותו בשם טוב
אבל באמת וכו' "עין לא ראתה" וכו'
 הגב עמוד  1 2 >


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 11_12_2023 השעה 11:31:16