ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

האם הפתק של הרב ישראל בער אדעסער אמת הוא או לא


 הגב
מחבר
יצחק חי
מתקדם

נושא: האם הפתק של הרב ישראל בער אדעסער אמת הוא או לא
שלום רב

אני חדש  כאן, ולא אדע אם זה לרצון החברים או לא. אבל אין לי שום רצון כאן לעשות מחלוקת ולכתוב דברים נגדיים אחד נגד  לחבירו.

הנה ראה ראיתי שיש כאן חבורה חסידי ברסלב, מה מאד אני שמח לזה, ואני רוצה להיות חבר עמכם.

ברצוני כאן לברר השאלה אם זה אמת שנשלחה פתק הזה מן השמים או לא. אני מצד עצמי סובר בבירור שזה אינו אמת, הפתקא לא נשלחה לו מן השמים,  רק על ידי איזה לץ, שרצה לעשות מעשה ליצנות, וכן עלה בידו.

הנני מוכן לברר זאת.

אמנם אם החברים, ובראש הרב אלעזר סובר שדבר זה אינו שייך לטעון כאן. לא אהיה ברוגז ולא אהיה בכעס עליו אם ימחק כל הנושא החדש הזה.

יצחק חי
אליעד כהן
מנהל הפורום

כל נושא הוא מבורך, בתנאי שתהיה התייחסות עניינית
 
ע"פ מ"ש כאן: http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=9 - כללי שימוש בפורום.
 
***
 
דעתי האישית בנושא ידועה - והיא שגם התורה של היהודים שנתנה מהשמים, גם היא רק לבוש גשמי.
 
כאן http://breslev.eip.co.il/?key=164 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
 
כִּי בְּכָל עוֹלָם וְדַרְגָּא
תּוֹרַת ה' הִיא רַק בְּשֵׁם הַמֻּשְׁאָל

כִּי רַק מֵחֲמַת שֶׁנִּסְתָּר מִמֶּנּוּ נִקְרָא תּוֹרַת ה'
וּכְשֶׁבָּא לְשָׁם נַעֲשֶׂה תּוֹרָתוֹ
 
וראה באורך כאן
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=64 - קיום המצוות של הצדיק האמת
 
כל שכן לגבי הפתק, שהוא כמובן קדוש ובעל ערך, בדיוק כמו כל דבר אחר שיש בעולם.
 
כי הכל זה התגלות של הבורא בשלמות, בדיוק כמו העיתון של הבוקר וכל דבר אחר שיש בעולם.
 
ומי שלא מבין שהעיתון של הבוקר, הוא עצמו התגלות הבורא ברגע זה ממש, הרי ששכלו ודעתו פגומה וכולי ...
כאן http://breslev.eip.co.il/?key=164 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חותם בתוך חותם
כי בכל עולם ודרגא
תורת ה' היא רק בשם המשאל

כי רק מחמת שנסתר ממנו נקרא תורת ה'
וכשבא לשם נעשה תורתו
יצחק חי
מתקדם

 

הפתק אם הוא מרביז"ל  הרי הוא בוודאי קדוש, אבל הדיון הוא אם הוא מרביז"ל, ואם המסקנא הוא שאינו מרביז"ל הרי הוא כמו שאר דברים בעולם, שהם בשביל הבחירה והנסיון.


בודאי אמת הוא שהכל הוא בהתגלות הבורא, וגם העיתון של הבוקר וכל דבר שיש בעולם בתוך הכל נמצא השי"ת כימלא כל הארץ כבודו אין שום דבר נעשה מעצמו והכל בא בעתו ובזמנו כמו שמוכן מראש בהשגחה פרטיות. אבל השאלה הוא מה היה הכוונה מן השמים בזה, אם לנסות את הבריאה כמו שאר כל נסיונות שבא בשביל הנסיון, כי גם העתון של הבוקר אם כתב שמה לשון הרע ודברי כפירה וגילוי עריות הרי זה נסיון אף שהוא בא בהשגחה פרטיות מהשמים, הרי זה בא בשביל נסיון, או שהפסקא בא מן רבינו ז"ל בעצמו.


למעשה הפתקא זה דבר חדש מאד, רבינו ז"ל אמר ממנו לא יהיה חדשות עד משיח צדקינו, כל דבר השייך לרבינו ז"ל כבר נכתבה מראש ויכולים למצוא אותה בתוך ספריו הק' או בתוך ספרי תלמידיו, אך הפתקא הזה אין יכולים למצוא ממנה שום רמז ורמיזה בספרי רבינו. ואם הדבר אמת היה רביז"ל צריך לאמר זאת.

 

 

אליעד כהן
מנהל הפורום

אחי, שום דבר בעולם הוא לא בשביל הניסיון. כי מצד האמת הכל זה סתרי תורה ממש.
 
ומהצד השני, כל דברי רבי נחמן מברסלב הם סם המוות ממש, לצורך חיות העולם כמובא. ורק המכוון הוא סם החיים, אחרי שמברר את נוגה.
 
+ נניח שהפתק הוא מרבי נחמן מברסלב? אז? מה השכל שלו?
 
+ האם אתה מתייחס פחות לשכל של הבורא שיש בעיתון של הבוקר. העיתון של הבוקר הוא בכתיבת יד של המלך עצמו ממש. ויש בו שכל א"ס וסתרי תורה. חפש אותם שם!
יצחק חי
מתקדם

הרי רבינו ז"ל הזהיר אותנו הרבה שכל העולם הוא רק בשביל נסיונות, ובשיחות הר"ן מובא שאמר שזה דרכינו כל היום ללמד זכות על העולם כיון שהעולם הזה הוא מלא נסיונות. מצד האמת הכל זה סתרי תורה זה אמת. אבל הרי צריכים לחפש את הסתרי תורה בתוך כל נסיונות, ובתוך כל המניעות והנסיונות נמצא הקב"ה כמ"ש בליקו"מ ח"א סי' ס"ו וסי' קט"ו ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים. אבל בשעת הנסיון הרי זה נסיון ועל האדם להזהר להנצל מן הנסיונות.

אם אמת דבריך שהפתקא הוא מרבינו ז"ל, וצריכין אנו ללמוד השכל הנמצא שם, כמו שצריכין ללמוד מהעיתון של הבוקר השכל. שהוא כתיבת יד המלך בעצמו. לפי זה העיתון  של הבוקר הוא הוא פתקא מרבינו ז"ל, ואין אנו צריכין להפתקא של הסבא, אנו צריכין למצוא הרמזים מכל דבר, מכל דיבור ודיבור של העולם, ומכל מה שמתחרש ומכל מה שרואים בהעין צריכין למצוא שמה כתיבת יד של המלך בעצמו, והפתקא יש  לה שייכות עם רבינו ז"ל כמו שיש שייכות להעיתון של בוקר עם רבינו ז"ל.

הנך צודק שבהעתון של הבוקר יש שמה שכל א"ס וסתרי בוקר. כמו שיש בכל דברי כפירה ונאצה אור אין סוף ברוך הוא וסתרי בוקר, כמו שכתוב בליקו"מ ח"א סי' ס"ד, ועכ"ז הזהיר אותנו רבינו ז"ל להביט בספרים שכתובים שמה דברים נגד התורה, וכתב שם בליקו"מ שרק הצדיק האמת שהוא בחי' משה צריך לעיין בדברי כפירה ומינות, ועלינו  תלמידיו וחסידיו להזהר ולהתרחק מספרי חקירה כמ"ש בחיי מוהר"ן במאמר להזהר מלעיין בספרי חקירה אפילו מה שחברו גדולי  ישראל.

בהעתון של בוקר אף שהוא כתיבת יד המלך בעצמו אם נמצא שמה תמונות  תועבות של אשה, ומה גם אם יש בה תמונות אשה חצופה הרי אסורים להסתכל שמה משום שכן הזהיר אותנו הקב"ה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ואמרו ז"ל זה זנות. ואסור לי לחפש שמה את הא"ס ברוך הוא, ואז אני צריך לחפש את הא"ס בדברים המותרים ולא בדברים האסורים.

הדרן לענינינו: אין אני רואה שום ראיה שרביז"ל שלח הפתקא מן השמים, ואדרבה אני שמעתי מאיש אחד שהוא דיבור עם האיש אשר כתב הפתקא ואמר אז שכוונתו היתה כדי לעשות צחוק מעניני רבינו ז"ל.
אליעד כהן
מנהל הפורום

ובאמת אין שום מניעה כלל - כי הוא השי"ת עצמו - ומה שנדמה לך לעברה, הוא בכלל מצווה של השי"ת ממש. כי בא"ס העוונות נהפכים לזכויות.
 
הניסיון, הוא האם תחשוב שזה רע, או שתמצא את הסתרי תורה שיש שם.
 
לגבי תורה סד', שם מובא לגבי החלל הפנוי בלבד, ולא בכללות לגבי הכל.
 
+ גם לגבי החלל הפנוי, רבי נחמן מברסלב כן רצה שתכנס לשם - כמבואר כאן.
 
http://www.eip.co.il/videos/?v=d86761a87ff42e6d - החלל הפנוי, תורת הצמצום, בריאת העולם, איך נברא העולם - ליקוטי מוהרן ח"א סד (ברסלב)
 
רק שבכל דבר של מסירות נפש, הצדיק דוחה אותך. אך עליך למסור את נפשך, נגד דעת הצדיק.
 
כי השגת הא"ס, היא רק אחרי שנכנס ויוצא מהצד של לפני הבריאה, שיש בקצה העמוק ביותר של החלל הפנוי.
 
לגבי האישה בעיתון הבוקר, אסור לך להסתכל על הלבוש הגשמי שלה, שאת זה אתה עושה גם כאשר אתה לא מסתכל עליה. אתה בהחלט מחוייב למצוא את התגלות כבוד הבורא ואת הסתרי תורה שיש גם שם - שהוא התגלות השכל, התכלית הסופית וכולי.
יצחק חי
מתקדם

ענין זה מה שנדמה לי לעבירה הוא בכלל מצוה, זה דבר עמוק, שעדיין לא השגתי דבריך בשלימות, ועל כן לא אגיב על  זה עד שאבין שיטתך בזה.
מש"כ לגבי האישה בעיתון הבוקר, אסור לך להסתכל על הלבוש הגשמי שלה. זה פשוט, וכן הוא מפורש בכתוב ובש"ס ובמדרשי חז"ל ובהלכה בשו"ע. ובדברי רבינו ז"ל.

מש"כ: שאת זה אתה עושה גם כאשר אתה לא מסתכל עליה. זה אינו אמת. כי כאשר אני לא מסתכל עליה, אף שעדיין  אני מקושר עם גשמיות ואני מסתכל על הגשמיות אז  עכ"פ אינו עושה עבירה, רק שאני אינני מקושר עם הקב"ה, אבל המסתכל על אשה נאה ומתכוון ליהנות ממנה הרי זה מנאף ממש. וזה אסור מצד הדין. ופשוט.

יצחק חי
מתקדם

סוף דבר לגבי הפתק:

עדיין אין לי שום הוכחה שהוא מרבינו ז"ל, ושם כתב דברים שאין בה שום רמז ורמיזה בדברי רבינו ז"ל ובדברי מוהרנ"ת ז"ל, ועל זה אינו אמת, ובוודאי איננו מחויב לקבל הדברים.
חידוש
מתקדם

הפתק הוא אמת--
אבל סבא הוא בטוח הרבה יותר אמת מהפתק ממך או ממני-
כשאתה מקבל מתנה ממנו יתברך (וכולנו מקבלים ), השאלה מה אנו עושים עם המתנות האלה.
הפתק זה תורה חדשה שירד לעולם (הלאנד קארט)..וממש אין חיוב מצד הבחירה החופשית לקבל את זה..אבל עדיף לא להיות מהחולקים...
בסיום העולם התיקון יהיו 1. הכלולים במלך..2. רואי פני המלך..3.המכירים במלך (גם בעל כורחם) כי יתבטל ההסתרה "וידעו-אותי- למקטנם ועד גדולם"
אותי רמוז לך בדיבור....ניצח-תיוא-נצח...    גמר-תיוא-גמור...(ראה הפנים =תיוא=אותי)..
רמוז "המלאך הגואל-אותי...-מכל רע יברך את הנערים" הוא המלאך של האמת..."אותי יום יום תדרושו"
אם באמת תרצה הוכחות לאמיתות הפתק ודאי תמצא ואשמח לנסות לעזור. אבל לא חלילה מצד הצחוק וההתנצחות כי "אם תהיה חכם ממני , מה תהיה טיפש ? " תודה לך...
אסתר קולט
חדש

ברור שזה אמתתתתתתתת
בפתק הקדוש כתוב "ולכן יאמרו שבי"ז בתמוז אינך מיתענה". מי ידע שהסבא לא התענה בי"ז בתמוז? רק הסבא וה' יתברך ורבי נחמן ז"ל. אז מי כבר יכל לרשום את הפתק?
המשפט נ נח נחמ נחמן מאומן לא ניכתב בשום ספר אלא רק בפתק. נ נח נחמ נחמן מאומן זה שיר פשוט כפול משולש מרובע שזהו השיר חדש שיתגלה לעתיד לבוא בימי משיח צדקנו.
אם אתה רוצה לדעת עוד על פתק הגאולה אתה יכול לשמוע שיחות של הסבא ישראל זצ"ל.
 
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 12_12_2023 השעה 01:00:52