ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

מהי מלחמת גוג ומגוג? ומה יקרה כשיבוא המשיח?


 הגב עמוד  1 2 3 >
מחבר
אורח
אורח

נושא: מהי מלחמת גוג ומגוג? ומה יקרה כשיבוא המשיח?
שמעתי בשם רבי נחמן מברסלב כי מלחמת גוג ומגוג היא מלחמת אמונה.
 
האומנם כן הוא ? אשמח לדעת מהו פישרה של מלחמת גוג ומגוג המפורסמת ?
 
אשמח גם לקבל מידע על מה יקרה כשיבוא המשיח ? מהי תחיית המתים ? ועל כל העניינים האלו.
 
תודה
אליעד כהן
מנהל הפורום

תשובה:
 
אכן כן הבנת נכון. מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה של השקר באמונה הקדושה.
 
מלחמת גוג ומגוג תתרחש לפני שיבוא המשיח ולפני הגאולה השלמה.
 
והעניין הוא כדלקמן:
 
המשיח שיבוא יעשה רק דבר אחד, הוא יגרום לאנשים להיות יותר חכמים. דהיינו יגרום להם להשתמש יותר בשכל שלהם.
 
וככל שאנשים יהיו יותר חכמים, כך החיים שלהם יהיו טובים יותר. כי כל החסרונות שיש לאדם הם רק מחמת חסרון הדעת.
 
אבל, כדי לחיות טוב באמת, לשם כך לא מספיק שיש לאדם יותר שכל, אלא לשם כך צריך שהשכל של האדם יהיה מושלם לגמרי, דהיינו שלמות השכל בצורה מוחלטת.
 
והמשיח יגלה הקדמות מסויימות, שבאמצעות ההקדמות האלו אנשים יזכו אחרי תהליך אישי של עצמם מול עצמם, להגיע אל תכלית הידיעה, שכל שלם, שבו כולם ידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק הכל טוב והכל אחד תמיד.
 
ועל ידי הדעת הזאת, על ידי זה יכללו בהשי"ת ויחייו חיים נצחיים.
 
וכל עניין תחיית המתים, הוא עניין התגלות הדעת הנ"ל, שבו הדעת שיש לאדם תצא מכוח אל הפועל, ועל ידי זה תהיה תחיית המתים ויחייו לנצח.
 
ואת כל זה יעשה המשיח וכולי.
 
ומלחמת גוג ומגוג, היינו המלחמה שיש לאדם עם עצמו לפני שהוא זוכה לאמונה שלמה.
 
כי כדי לזכות לאמונה שלמה, לשם כך על האדם להכלל בא"ס לגמרי ולדעת את מהות השי"ת וכולי.
 
ולשם כך נדרש מהאדם שיהיה לו שכל אין סופי, דהיינו שכל על אנושי. כי בשכל אנושי אי אפשר להבין את מהות השי"ת.
 
וכדי לזכות לשכל על אנושי, לשם כך צריך לאמץ את השכל האנושי בצורה אין סופית, עד שהוא יהפוך להיות שכל על אנושי. שזה נקרא השכל הנקנה, שהוא ורק הוא נקרא שלמות האמונה וחיים נצחיים.
 
והנה, לפני שהאדם זוכה לשכל הנקנה הזה, לפני כן הוא חייב בהכרח לעבור דרך הגהנום ולעבור את מלחמת גוג ומגוג. היינו כי כדי לזכות לשכל שמעל השכל האנושי, לשם כך צריך האדם לעבור בחלל הפנוי, ששם אין שום שכל אלא רק אמונה.
 
ושם בחלל הפנוי, זו מלחמת גוג ומגוג, כי אין שם שום שכל כלל אלא אך ורק אמונה. ומלחמת גוג ומגוג היא מלחמת האמונה שיש לאדם שעובר בשאלות של החלל הפנוי, לפני שהוא מגיע לאין סוף ולשכל הנקנה וכולי.
 
כי כאשר האדם בחלל הפנוי ושם אין שום שכל כלל, ובכל זאת האדם מתחזק באמונה וכולי, הקושי הזה הוא מלחמת גוג ומגוג שאין מלחמה קשה ממנה. וכן הקושי הזה ויסורי הנפש שהאדם עובר שם, הם יסורי המדור הנמוך ביותר של הגהנום.
 
ותחיית המתים / חיים נצחיים / גן עדן / עולם הבא / משיח וכולי, הם הכל בחינה אחת.
 
כי גן עדן זה כאן ממש. ועולם הבא זה כאן ממש. ותחיית המתים זו תחיית הנשמות. וכל הבחינות האלו הם כולן עניין אחד, והוא ידיעת ה יתברך, ששם אין שום חסרונות כלל, ורק על ידי זה זוכים לחיים נצחיים. ולהכלל בהשי"ת זו תחיים המתים. ואז כאשר האדם נכלל בא"ס אז הוא חי בגן עדן ובעולם הבא. והכל כאן בגוף הגשמי הזה בעולם הזה ממש.
 
וכל הדברים האלו תלויים בכך שיהיה לאדם שכל על אנושי. שהוא השכל הנקנה שבו תלוי הכל. וכדי להגיע לשכל הנקנה הזה, לשם כך חייב האדם לעבור עם אמונה בשאלות של החלל הפנוי, לפני שהוא יגלה את השכל שיש מעל לשכל וכולי.
 
והמעבר שם הוא יסורי הגהנום והוא מלחמת גוג ומגוג.
 
ומי שמתחזק שם עם אמונה ... הוא דייקא זוכה לשלמות המוחין שלו, וזוכה להכלל בא"ס וכולי.
 
אם יש שאלות נוספות. תשאל ותקבל תשובה.
 
תודה.
אליעד כהן
מנהל הפורום

מצו"ב מאמר בעניין הזה http://www.eip.co.il/?key=372 - גוג ומגוג. סוף העולם. מהי מהותה של מלחמת גוג ומגוג ?
 

גוג ומגוג. העולם הבא. משיח. גאולה.

מהי מהותה של מלחמת גוג ומגוג ? איך היא תתרחש ? מה בדיוק יקרה ? ומה יקרה אחריה ?

הפירוש המקובל הוא:

מלחמת גוג ומגוג מייצגת מלחמה גדולה שתתרחש לפני ביאת המשיח.

מלחמת גוג ומגוג תהיה המלחמה הגדולה ביותר שהתרחשה אי פעם.

מלחמת גוג ומגוג תביא לסופו של העולם הזה ולאחר מכן המשיח יגאל את העולם.

אחרי מלחמת גוג ומגוג יהיה העולם הבא, עולם שכולו טוב, גן העד הנצחי, הגאולה וכולי.

כל הנ"ל נכון, כפי שיבואר להלן.

כפי שהתבאר בהרחבה (כאן וגם כאן וגם כאן) מהותם של כל ההפכים שבעולם היא אחת.

כל ההפכים שבעולם הם דבר אחד שרק נראה כמו שני דברים שהפוכים זה מזה.

כל הדעות המנוגדות שיש בעולם, הן רק צדדים שונים של אותו המטבע.

כשם שכל הצבעים בעולם הם גוונים שונים של הצבע הלבן, כך גם כל האפשרויות השונות שיש בעולם, הן רק גוונים שונים של הטוב האמיתי.

בכל רגע שיש במציאות, יש בו טוב אמיתי אין סופי.

כל הצורות השונות של המציאות, הן רק צורות שונות של טוב אמיתי ומושלם.

גהנום = רע = כאשר הולך לאדם נגד רצונו = כאשר המציאות >< רצונו של האדם = גהנום.

מדוע קיים רע ?

משום שהאדם אינו רואה את ההפכים כדבר אחד, אלא כדברים הפוכים ושונים זה מזה.

כאשר האדם רואה את כל ההפכים השונים כצורת ביטוי של אותו הדבר = הוא אינו חסר דבר / אינו מפחד מדבר = שלמות = גן עדן.

גן עדן = היכולת של האדם לראות בכל דבר, את ההשתקפות של השלמות ושל הטוב האמיתי שיש בכל דבר שקיים.

כדי להגיע לגן העדן הזה / כדי לראות בכל דבר את השלמות, על האדם להגיע אל הקצה הסופי של כל ההפכים.

פירוש:

על האדם לקחת את כל הדעות המנוגדות שיש בעולם ולחקור אותן לעומק = להבין את השורש הראשון שלהן.

כאשר האדם מגיע אל השורש הראשון של כל הדעות שיש בעולם, הוא רואה שכל הדעות כולן מסכימות על הכל והכל אחד וטוב אמיתי.

כאשר האדם חוקר את המציאות לעומק, הוא מגלה שכל האירועים השונים מהותם אחת. ההבדל הוא רק בבגדים השונים שהמציאות לובשת בכל אירוע. אך המהות היא אחת לנצח.

כאשר האדם מחובר למהות של המציאות = גן עדן.

מלחמת גוג ומגוג, היא המלחמה שמתרחשת בתוך האדם לפני שהוא רואה את האחדות שיש בין כל ההפכים שבעולם.

כדי לראות את כל ההפכים כדבר אחד, צריך להגיע אל השורש הראשון של כל ההפכים כולם.

בדרך, כאשר האדם מתקדם אל השורש של כל ההפכים כולם, אז מתרחשת מלחמת גוג ומגוג.

כל אחת מהדעות השונות מושכת את האדם לכיוון שלה = האדם נקרע בין הדעות השונות.

המציאות היא אין סופית במהותה.

השכל של האדם הוא סופי במהותו = אין אפשרות להכניס לתוך מחשבה סופית את האין סוף.

כדי להבין את השורש של המציאות, יש צורך להכניס את האין סוף לתוך השכל.

מלחמת גוג ומגוג, מבטאת את הקושי להכניס את האין סוף אל תוך השכל.

מלחמת גוג ומגוג מבטאת את הקושי של התודעה של האדם להבין שכל ההפכים שבעולם הם בכלל דבר אחד ללא שום שינוי.

מלחמת גוג ומגוג מבטאת את החוויה הסובייקטיבית של האדם, לפני שהוא מגלה שהכל טוב תמיד.

מלחמת גוג ומגוג מתרחשת ממש לפני שהאדם מגלה את הטוב האמיתי שיש בכל דבר.

מלחמת גוג ומגוג = הקושי הגדול של האדם להפנים את המהות האין סופית של המציאות.

להפנים את המהות של המציאות = להבין בשלמות את המהות של ה"אני" של האדם.

להפנים את המהות של המציאות = להבין ממה עשויות המחשבות / רצונות / רגשות.

להבין את המציאות בשלמות = להבין שאין שום שאלה. להבין שאין מקום לא לשאלה ולא לתשובה, כי הכל מושלם באמת.

הקושי שעובר על האדם עד ההוא מבין שהכל כבר טוב בשלמות, הוא הקושי של גוג ומגוג.

הגהנום הוא מה שהאדם חווה בדרך לגן עדן.

הגהנום מזכך את הנשמה של האדם בדרך לגן עדן.

פירוש:

הגהנום הם הספקות שיש לאדם בתוך המחשבה שלו כאשר הוא מחפש את האמת.

הספקות וחוסר הוודאות הם הגהנום הגדול ביותר.

ספקות = פחד וחרדה.

כאשר האדם מחפש את האמת, והוא אינו יודע עדיין שכל ההפכים בסוף נפגשים, אדם כזה חווה את הגהנום.

משום שכל דעה מושכת אותו לכיוון ההפוך. האדם נקרע בין הדעות השונות שיש בתוכו.

כדי להגיע אל הקצה של הדעות כולן, יש לתקוף כל דעה עם הדעה ההפוכה שלה.

כדי לגלות את השורש של כל דבר, תמיד צריך לשאול, אולי ההפך הוא הנכון ?!

כדי להגיע אל הנקודה שבה כל ההפכים מתאחדים, על האדם לעשות מלחמת גוג ומגוג בין הדעות השונות שלו.

על האדם לקחת את הדעות השונות שבו, ולגום להן להלחם אחת בשניה, עד שבסוף תישאר האמת הבלתי תלויה של המציאות.

האמת הבלתי תלויה של המציאות = האמת שכל ההפכים מובילים אליה ומסכימים עליה.

כדי להגיע אליה, צריך לעשות מלחמה בין כל הדעות ולברר את האמת.

כאשר הדעות נלחמות זו בזו, כל אחת תוקפת את הדעה השניה.

זו מלחמת גוג ומגוג.

זהו הגהנום הגדול ביותר, כאשר הדמיונות של האדם משגעים אותו וגורמים לו להרגיש רע, למרות שבאמת הכל טוב.

כף הקלע = התודעה של האדם שעוברת כל הזמן מדעה אחת לדעה אחרת = חוסר שקט נפשי.

גלגול נשמות = המצבים השונים שבהם התודעה של האדם מתגלגלת מרגע לרגע.

ואז מה קורה אחרי מלחמת גוג ומגוג ?

המלחמה הנ"ל גורמת להשמדת העולם = השמדת ההעלם וההסתרה של הטוב האמיתי שיש בעולם.

סוף העולם = סוף הדעות המנוגדות זו לזו = סוף ההפכים ששונים זה מזה = סוף ההעלם וההסתרה של הטוב שיש בכל דבר.

מלחמת גוג ומגוג מביאה לאדם את המשיח ואת הגאולה = האדם מגיע לשלמות תודעתית מלאה = האדם אינו חסר דבר = האדם מגיע אל הטוב האין סופי שאין טוב ממנו = הגאולה הנצחית.

חידוש
מתקדם

מתוק מדבש .
נראה לי כי גוג = 12 רומז ל12 נוסחאות התפילה שתיקן יעקוב אבינו.
מגוג =12 = מ ( שרומז לתורה שניתנה ל-מ, יום ) ואולי זה הכונה לעשות מהתורה תפילה , דהינו להיתפלל עם דעת ולא כ"ש . להיתפלל באוטומט .
דוגמה , לך לנמלה עצל " בברכות השחר  ר"ת  המחזיר נשמות לפגרים מתים. ( מי שם לב ? )
2. הנותן לשכוי בינה....ר"ת   שארה כסותה ועונתה לא יגרע ... ר"ת לשכוי ...
וכל זה תורות אדירות  שאני מקבל בלי הפסק ..שארה ר"ת  , ארבעה ראשי שנה הם.....
ופעם הייתי דתי אמיתי אמיתי , והתפללתי שנים ולא ידעתי כלום בשקל ,,עד שזכיתי לאור של רבינו
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

מתוק מדבש .
נראה לי כי גוג = 12 רומז ל12 נוסחאות התפילה שתיקן יעקוב אבינו.
מגוג =12 = מ ( שרומז לתורה שניתנה ל-מ, יום ) ואולי זה הכונה לעשות מהתורה תפילה , דהינו להיתפלל עם דעת ולא כ"ש . להיתפלל באוטומט .
דוגמה , לך לנמלה עצל " בברכות השחר  ר"ת  המחזיר נשמות לפגרים מתים. ( מי שם לב ? )
2. הנותן לשכוי בינה....ר"ת   שארה כסותה ועונתה לא יגרע ... ר"ת לשכוי ...
וכל זה תורות אדירות  שאני מקבל בלי הפסק ..שארה ר"ת  , ארבעה ראשי שנה הם.....
ופעם הייתי דתי אמיתי אמיתי , והתפללתי שנים ולא ידעתי כלום בשקל ,,עד שזכיתי לאור של רבינו
 
אחי, אתה באמת חושב שהאור והשכל של רבי נחמן מברסלב הוא גמטריות וראשי תיבות ? האם לזה אתה קורא תורות אדירות ? מה התכלית של כל הגמטריות האלו, מה יתן לך ומה יוסיף לך כל הפרפראות האלו ?
 
אני פשוט מנסה להבין, בשורה התחתונה מה נותנים כל הגמטריות והראשי תיבות האלו ?
 
ז"א נכון שיש כאן כאילו משהו מגניב. אבל מה התכלית ? מה זה נותן ?
 
ולמה רק כאילו משהו מגניב, כי באמת אם תרצה תוכל למצוא ראשי תיבות וגמטריות כחול אשר על שפת הים עם משמעויות מנוגדות.
כך שממילא אין משמעות למשחקי האותיות האלו ...
 
נחדד: התכלית היא להכיר את הבורא, דהיינו לדעת מה היה לפני הבריאה.
 
איך בדיוק הראשי תיבות האלו מסייעות לאדם לדעת את המהות של השי"ת ? איך מהגמטריות האלו ניתן להבין טוב יותר מהי התכלית שלשמה נברא העולם ?
 
אני אשמח לשמוע את דעתך בעניין !
 
תודה
יעקב חיים
מתקדם

אני ינסה להסביר בס'ד , אז ככה רבינו הוא היכל הגוונים המשתנים, דהיינו כל אחד יכול לימצוא את עצמו בתורות של רבינו ומה שמאיר לו וכ'ו , אז כל אחד מאיר לו משהו אחר בתורות של רבינו וכל אחד משלים זה את זה , וכן הלאה , כמו שאמר האר'י ז'ל לתלמידו רבי חיים וויטאל ז'ל , שאתה רואה שמישהו נימשך לחלק כלשהו בתורה דע לך ששם שייכת שורש נישמתו , אגב כל הספר של רבי אברהם בר נחמן מלא בגימטריות וכ'ו אז , לך נניח לא מאיר גמטריה אלה שכל , אתה נניח אוהב את מה שקשור לשכל ברבינו שמתי לב , אז יהורם אוהב גמטריות וזה משמח אותו לגלות שמשהו בגימטריה ששייך בדרך כלשהי לתורתינו הקדושה , מה שהיה לפני הבריאה זה העסק של ה' יתברך לא שלנו בכל אופן ,
עיין ספר המידות לרבינו
חלק א'
א. עַל יְדֵי הַחֲקִירוֹת בְּעוֹלַם הַתּהוּ, הַיְנוּ מַה לְּמַעְלָה מַה לְּמַטָּה וְכוּ', עַל יְדֵי זֶה גּוֹרֵם קְלָלָה, וְהַשּׁוֹמֵר אֶת עַצְמוֹ מֵחֲקִירוֹת הָאֵלּוּ גּוֹרֵם בְּרָכָה.ספר המידות - חקירה
ב. עַל יְדֵי הַחֲקִירָה בְּמַה לְּמַעְלָה וּמַה לְּמַטָּה וְכוּ', עַל יְדֵי זֶה מְזוֹנוֹתָיו בִּיגִיעָה רַבָּה.{לענ'ד לא לחקור בכלל מה קדם למה הבריאה או בכללי אלה להיות פשוט ותמים עם ה' )
ג. הַמַּעֲמִיק בְּעִיּוּנוֹ בְּמַעֲשֵׂי מֶרְכָּבָה, נִסְתַּלֵּק קדֶם זְמַנּוֹ.

וודאי ששכל קדוש זה דבר טוב אבל בשביל שכל כזה אווו אווו מה צריך לעבור באמונה ,
לעיניינו , אז אני נניח אוהב תפילה ושימחה והן הן הנקודות שמאירות לי ,וככה על זה הדרך כל אחד מה שמאיר לו בדרך רבינו הקדוש .לכל אחד יש נקודה טובה ונקודה שאין בחבירו , לך יש נקודת חוכמה , אתה נימשך לחוכמה ,
אני נגיד נימשך בדרך ה' לאמונה ולשימחה ולאהבת ה' יתברך , יהורם מאיר לו גמטריות וכן הלאה על זה הדרך
כל אחד ועיניינו בדרך ה' אז רבינו זה הגנן ואנחנו הנטיעות , רבינו יודע לתת לכל אחד כפי שורש נישמתו , וככה זה מוסבר לי מחסידי ברסלב הוותיקים
בבקשה !!!
 
חידוש
מתקדם

זה רק הקדמות. אני יודע מה היה לפני כי הייתי שם ואין לי מניעה להיפגש איתך ולהוכיח לך את זה . יש פרפראות שמדברות מתוך המקום. כמו , המחזיר נשמות לפגרים מתים. כאשר אתה חווה על בשרך את חידוש העולם, איך הבורא מחיה פה כל דבר בהויה , ואם לא היה מחדש אותו היה פשוט נעלם. זה מה שיודעת הנמלה בקטנותה ואנשים משכילים לא יודעים. כשאני אומר 4 ראשי שנה הן זה תורה .1. ראש השנה לאילנות ( ששם את הפתק באילן  ).2. בפסח נידונים על התבואה ( ואמר לו רואה אני שהתבואה תחמיץ ומי שיאכל ישתגע ,נעשה לנו סימן וניזכור שאנחנו לא משוגעים )3.בראש השנה ספרי חיים ומתים מונחים לפניך, ( שמחסר מזה ונותן לזה )...
 
כשרבינו אמר  ג_מרת_י     ו_אגמו_ר.  ראה  סת"ר  גיור.    ואין לי מניעה לדבר ישירות מהמקום בלי להביא סימוכין ..וכנראה שבזה אתה צודק.. מי שיבין שיבין . תודה לך
אליעד כהן
מנהל הפורום

יעקב חיים היקר. לצורך הדיון אני אומר שאני לא מסכים איתך על שום דבר. ואני אסביר.
 
לכל דבר בעולם יש תכלית. והתכלית זה שעשוע העולם הבא, שהוא מגיע על ידי הדעת והשכל בלבד ! ועל ידי השכל היינו על ידי זה שהאדם משיג בשכלו את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, ועל ידי זה שב שכלו לשכל הנקנה, ומשיג את מהות השי"ת ברצוא ושוב ונכלל בהשי"ת וזוכה לתיקונו.
 
נכון, יש הרבה דרכים להגיע לזה. אפילו דרך עבודת אלילים. גם דרך כפירות ועבודה זרה ממש, גם דרך זה אפשר להתקרב להשי"ת.
 
אבל לאדם יש בחירה. והאדם בוחר להתעסק במה שהוא חושב שהכי מקרב אותו.
 
וכמובן שבכל דבר יש שכל כלשהו, גם בגמטריות. אבל מה התכלית שלהן ? מה זה נותן בדיוק ? ואיך זה מקרב את האדם אל ידיעת הבורא.
 
אחי, זה דברי רבי נחמן מברסלב בפירוש ששלמות יש רק להשי"ת. ושהכל בעולם תלוי בדעת !!! וכולי וכולי וכולי. ותיקון המחשבה, והכל נמתק בשורשו. ושצריך לכלול את הבריאה בלפני הבריאה על ידי האמת וכולי.
 
*
 
"רבינו יודע לתת לכל אחד כפי שורש נישמתו , וככה זה מוסבר לי מחסידי ברסלב הוותיקים"
 
זה מיתוס שאין לו שום אחיזה במציאות !
 
ז"א מצד אחד זה כמובן נכון שהצדיק מלביש את עצמו בכל הדיבורים שלו וכולי, אבל בשורה התחתונה כל חכמי ברסלב לדורותיהם כולם מעידים על עצמם שהם לא מקורבים לרבי נחמן מברסלב. מדוע ?
 
כי רבי נחמן מברסלב התחייב שכל מי שיצייט אותו יהיה כמוהו ממש. וממילא, כל זמן שהאדם לא הפך להיות רבי נחמן מברסלב עצמו עם השכל של רבי נחמן מברסלב עצמו, הרי שזה מעיד שהוא לא מצייט את רבי נחמן מברסלב.
 
ואפשר לפלפל פלפולים עד מחר שהעיקר של ברסלב זה למלמל נ ננח וכיו"ב. ואפשר לומר שהעיקר של ברסלב זה התבודדות וחצות. ויש שיאמרו שהעיקר זה דף גמרא ושולחן ערוך וכיו"ב, כל אחד לפי הדמיון שלו.
 
אבל יש דבר שקוראים לו מבחן התוצאה. ובמבחן התוצאה, כולם נכשלו. ז"א כולם עם כל הפלפולים שלהם, אף אחד לא הגיע לשכל של רבי נחמן מברסלב עצמו. לפחות אף אחד לא טען את זה.
 
כך שזה אומר שיש כאן משהו אחר בוודאי שאותו דווקא צריך לעשות.
 
כי אם רבי נחמן מברסלב הבטיח שמי שיצייט אפילו עצה אחת שלו בשלמות יהיה כמוהו ממש, ואם בו זמנית כולם מצייטים אותו ולא זוכים להשלים את התיקון בשלמות כאן בעולם הזה, הרי שזה אומר שאף אחד לא באמת מצייט את רבי נחמן מברסלב, אלא רק בכאילו.
 
וכמו שאמר רבי נחמן מברסלב לרבי נתן ורבי נפתלי, אתם רק כמו נוצות שעל הבגד ... ואתם מתפללים במסירות נפש, כמו שאני משכתי את החבלים בספינה במסירות נפש, דהיינו שאתם לא מתקרבים אפילו למה שרבי נחמן מברסלב באמת רצה.
 
ואנשים חושבים שאם אחרי פטירתם הם יהיו אצל רבי נחמן מברסלב שזה יתן להם משהו. אבל רבי נחמן מברסלב אמר בפירוש שגם בעולם הבא גם אלו שנמצאים אצל הצדיק, זה לא יתן להם שום דבר אם הם לא טרחו בעולם הזה. וגם בעולם הבא צמוד לשולחן של רבי נחמן מברסלב, לא כל אחד זוכה להבין את רבי נחמן מברסלב.
 
ולכן, המחשבה ש"רבי נחמן מברסלב יתקן אותי" וכיו"ב, שהאדם כאילו מסיר מעצמו את האחריות לתיקונו וחושב שיש כאן איזה קוסם שיתקן אותו, זה שגוי.
 
והראיה הפשוטה היא, שעד היום עם כל מה שכולם כאילו מצייטים את רבי נחמן מברסלב, אף אחד לא זכה להיות רבי נחמן מברסלב עצמו. דהיינו המסקנה היא, שאף אחד לא באמת מצייט את רבי נחמן מברסלב.
 
*
 
לגבי עניין החקירות לפני הבריאה. כל הנ"ל נכון רק אם מדובר על חקירות עם השכל האנושי. אבל להוי ידוע לך, שכל התכלית של העולם הוא דווקא לחקור את מהות השי"ת עם האמונה שהיא שכל אחר. ושאליו זוכים, רק על ידי שלמות השכל האנושי. כדברי רבי נחמן מברסלב בפירוש !!!
 
וכל העניין של המשיח, הוא שיכנסו המקיפים של מה שהיה לפני הבריאה. וכל דברי רבי נחמן מברסלב מלאים מזה.
 
*
 
"רבינו זה הגנן ואנחנו הנטיעות"
 
גם המחשבה הזאת, גם היא יש בה טעות שורשית חמורה.
 
רבי נחמן מברסלב הוא היועץ. היועץ שמיעץ לך איך אתה עצמך תהיה הגנן ובעל הגן. זאת ענווה פסולה בתכלית לחשוב שמערכת הכוחות ביניך לבין רבי נחמן מברסלב צריכה להיות של רב מול תלמיד. על האדם לשאוף להיות רבי נחמן מברסלב עצמו ממש.
 
בקיצור, יש כאן דרך מחשבה שגויה ...
 
*
 
ואם נחזור לעניין הגמטריות, כמובן שאפשר ללמד זכות על כל דבר, אבל מצד האמת כל הננח וכיו"ב וכל ה"סודות" שמגלים שדבר אחד הוא בחינת דבר אחר בראשי תיבות וכיו"ב, זה הכל חסר תכלית בעיני.
 
משום שלוקחים רעיון לא ברור, ומסבירים אותו בעזרת רעיון לא ברור אחר.
 
החוכמה היא לקחת רעיון רוחני, ולהסביר אותו בצורה כ"כ פשוטה, שגם ילד גוי סיני בן 5 יבין אותו.
 
כל הפלפולים שדבר כלשהו הוא בחינת דבר אחר, בד"כ הם לא מגלים שום שכל חדש ולא מועלים לאף אחד בשום עניין.
 
ואל תשכח את דברי רבי נחמן מברסלב על האלפין הנפולים, שהם חידושי תורה עם פרפראות שנראות מתוקות ... אבל דרכם היצר הרע מטעה את האדם ...
 
**
 
מוזמן להגיב ולנמק ...
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

זה רק הקדמות. אני יודע מה היה לפני כי הייתי שם ואין לי מניעה להיפגש איתך ולהוכיח לך את זה . יש פרפראות שמדברות מתוך המקום. כמו , המחזיר נשמות לפגרים מתים. כאשר אתה חווה על בשרך את חידוש העולם, איך הבורא מחיה פה כל דבר בהויה , ואם לא היה מחדש אותו היה פשוט נעלם. זה מה שיודעת הנמלה בקטנותה ואנשים משכילים לא יודעים. כשאני אומר 4 ראשי שנה הן זה תורה .1. ראש השנה לאילנות ( ששם את הפתק באילן  ).2. בפסח נידונים על התבואה ( ואמר לו רואה אני שהתבואה תחמיץ ומי שיאכל ישתגע ,נעשה לנו סימן וניזכור שאנחנו לא משוגעים )3.בראש השנה ספרי חיים ומתים מונחים לפניך, ( שמחסר מזה ונותן לזה )...
 
כשרבינו אמר  ג_מרת_י     ו_אגמו_ר.  ראה  סת"ר  גיור.    ואין לי מניעה לדבר ישירות מהמקום בלי להביא סימוכין ..וכנראה שבזה אתה צודק.. מי שיבין שיבין . תודה לך
 
אחי. הקדמות והקדמות. מקובל לגמרי אם זה הקדמות. אך אתה מוזמן להוסיף דברים עם שכל חדש, מלבד ראשי תיבות שעדיין לא הבנתי מה הם נותנים ואיך בדיוק ...
 
"אני יודע מה היה לפני כי הייתי שם " - אחי, אין דבר כזה "הייתי שם". הסברתי לך מספר פעמים ולא התייחסת. אי אפשר להיות שם. לפני הבריאה אין מקום ואים שם ואין הוויה כלל. כך שאם היית שם, הרי שלא היית איפה שצריך להיות.
 
הקבצן אמר, אני אין לי הוויה כלל. ואתה אומר הייתי שם. זה בדיוק ההפך ! וכבר הסברתי לך מספר פעמים, שאם האדם יודע שהוא נמצא שם, או אם האדם חושב שהוא רואה את המלך, הרי שבוודאות הוא נמצא בהיכלי התמורות. כי את המלך עצמו אי אפשר לראות. כי לא יראני האדם וחי. וכתבתי לך את זה כמה פעמים, אך לא קיבלתי תגובה לעניין.
 
"ואין לי מניעה להיפגש איתך ולהוכיח לך את זה "
 
ראשית אני לא זקוק להוכחות כלשהן. שנית ילו ידעת את האמת, היית יודע שאין דבר כזה להיפגש ולהוכיח. כי באפשרותך להוכיח זאת באמצעות שכל שתגלה. אין שום משמעות לראות את הגוף שלך בפועל. להיות שם זה עם הנשמה. וגם מי שמת ועוזב את הגוף, גם הוא לא נמצא שם !
 
וכל הסיפורים על המוות הקליני שכאילו ראו את השי"ת, זה הכל קשקוש דמיוני. כי ראו מה שראו, אך אם ראו וידעו שראו תוך כדי שרואים, הרי שלא ראו את השי"ת אלא ראו איזה דמיון אחר שקרי כלשהו ...
 
ויש לך דרך פשוטה להוכיח מה ראית אם ראית, על ידי שכל. לצדיק אמיתי יש את הטעם של ארץ ישראל שהוא הטעם של השכל כמובא. פשוט תגלה איזה שכל חדש, שהשורש שלו הוא באין סוף. זאת הדרך לדעת שאתה יודע ...
 
כל השאר, זה דמיונות בלבד ...
 
"חווה על בשרך את חידוש העולם" - כנ"ל, אם אתה מרגיש את חידוש העולם, אתה מקסימום נמצא בעולם האצילות. אך באין סוף אין שום רגש כלל ולא חידוש ולא עולם כלל.
 
"איך הבורא מחיה פה כל דבר בהויה , ואם לא היה מחדש אותו היה פשוט נעלם" - כפי שאמרתי, זה הכל השגות שהן במקרה הטוב ביותר בעולם האצילות. אך השורש שלהן הוא לא האין סוף, אלא רק ממה שיש אחרי הבריאה בלבד.
 
"זה מה שיודעת הנמלה בקטנותה ואנשים משכילים לא יודעים" - אחי, המשפטים האלו לא מעידים על חוכמה. כיו"ב המשפט שהובא במקום אחר, שמי שלא יהיה ברסלב יעלם. זה הכל קשקוש.
 
לעתיד לבוא יבינו מדוע כבר היום וכבר מאז ומעולם כולם ברסלב. אף אחד לא יעלם בסוף.
 
הצדיק אמור לדעת מדוע כולם מכירים את הבורא. ומדוע ואיך האמונה נמצאת בתוך הכפירה ממש. ומי שחושב שיש כופרים בעולם, הרי שהוא עצמו עם פגם אמונה וכפירות. כי כל מי שבאמת יש לו שכל של אמת, הוא יודע שכל דיבורי הכפירה בעולם, הם כולם דיבורי אמונה יותר גדולים מדיבורי האמונה הגלויים.
 
כך שלחשוב שמצד האמת אנשים לא יודעים את מה שהנמלה יודעת, זה נובע רק מחמת זה שהאדם רחוק מהאמת ולא רואה את השי"ת בכל דבר. וכל שכן שהאדם הזה רחוק מהשגת האין סוף שמלובש בכל דבר.
 
*
 
"4 ראשי שנה הן זה תורה" - אני לא דן אותך, אבל תשים לב שלעניין אתה לא עונה. עדיין לא הבנתי מה התועלת בכל הפירושים האלו. מה בדיוק הם נותנים.
 
"ששם את הפתק באילן  " - אחי, רבי נחמן מברסלב היה קיים גם לפני הפתק.
 
אם אתה חושב שלפתק יש ערך כלשהו, אז הנה דרך אחת לבדוק את זה. תראה לי בבקשה איך כל התורות בליקוטי מוהרן ואיך כל דיבור של רבי נחמן מברסלב, איך הוא מחובר לשכל של הפתק.
 
וכמובן שעדיין צריך לבאר מה השכל שיש בפתק. כי למלמל נ ננח זה נחמד, אבל מה השכל שיש בזה. ואיך זה עוזר לאדם להשיג באמצעות האמונה שלו את מה שהיה לפני הבריאה.
 
וכן, אתה מוזמן לענות לי בצורה מאוד ממוקדת.
 
איך אמירת הננח עוזרת לאדם להבין טוב יותר מה היה לפני הבריאה.
 
תודה.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יעקב חיים


ב. עַל יְדֵי הַחֲקִירָה בְּמַה לְּמַעְלָה וּמַה לְּמַטָּה וְכוּ', עַל יְדֵי זֶה מְזוֹנוֹתָיו בִּיגִיעָה רַבָּה.{לענ'ד לא לחקור בכלל מה קדם למה הבריאה או בכללי אלה להיות פשוט ותמים עם ה' )
 
 
אחי, יש משהו בסיסי שצריך לדעת. תמימות פירושו שכל מושלם. כמובא בתורה הראשונה בליקוטי מוהרן. תמימות הוא לא טיפשות, תמימות הוא הדרגה הגבוה ביותר. ואדרבה רק על ידי תמימות אפשר לדעת מה היה לפני הבריאה.
 
ולתשומת ליבך, "על ידי זה מזונותיו ביגיעה רבה". הליקוטי מוהרן מלא בכך שהפרנסה תלויה בדעת. ועל ידי שממשיך אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו על ידי שכן משיג את מהות השי"ת על ידי אמונה !
 
ואם תרצה, אאריך בכך.
 
תודה
 
נשלח במקור על ידי יעקב חיים


ב. על ידי החקירה במה למעלה ומה למטה וכו', על ידי זה מזונותיו ביגיעה רבה.{לענ'ד לא לחקור בכלל מה קדם למה הבריאה או בכללי אלה להיות פשוט ותמים עם ה' )
 
 הגב עמוד  1 2 3 >


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 28_11_2023 השעה 11:42:44