ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

מהו סם המוות שיש בדברי הצדיק וכיצד להנצל ממנו?


 הגב
מחבר
אליעד כהן
מנהל הפורום

נושא: מהו סם המוות שיש בדברי הצדיק וכיצד להנצל ממנו?

כאן http://breslev.eip.co.il/?key=41 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יב - תְּהִלָּה לְדָוִד ובעוד מקומות,

מובא כי בתורה ובעצות של הצדיק יש גם סם חיים וגם סם המוות. והדבר הזה הכרחי לקיום העולם. כי אם התורה של הצדיק הייתה כולה שם החיים בלבד, לא היה קיום לעולם. והכרחי הדבר שהתורה של הצדיק יהיה בה גם סם חיים וגם סם המוות, כדי לתת חיות לעולם.
 
והפירוש הוא כי כל העצות והתורות של הצדיק כולן מעורבות טוב ורע. דהיינו כל עצה ועצה וכל דיבור ודיבור וכל תורה ותורה וכל מילה ומילה של הצדיק, כולם מעורבים טוב ורע, דהיינו שלכולם יש פירוש טוב ופירוש רע.
 
וההשגה של הצדיק עצמו והמקום שממנו הוא מושך את התורות שלו, המקום הזה הוא כולו טוב ללא שום רע כלל. והרע עצמו אין לו שום אחיזה בצדיק עצמו.
 
אך יחד עם זאת, אצל כל השומעים את דברי הצדיק וכל המקורבים לצדיק, כל זמן שאינם צדיקי אמת כמו הצדיק עצמו ממש, הרי שאצלהם דברי התורה של הצדיק מעורבים טוב ורע.
 
כי באמת "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב", והתורה של הצדיק בשורשה כולה אך ורק טוב. אך זה רק בשורשה.
 
ושורש התורה של הצדיק הוא השגת האין סוף והוא כ"כ גדול שהוא אינו יכול להתקיים בזה העולם כלל, כי הוא מבחינת לפני הבריאה, שהוא שורש התורה של הצדיק האמת.
 
כי הצדיק האמת מושך את כל התורות שלו מהתורה דעתיקא סתימאה שהיא קדמה לבריאת העולם.
 
והתורה הזאת משום שהיא כ"כ גדולה, אין שום דיבור ושום אותיות ושום מילים שיכולים להכיל את התורה הזאת ואת השכל הזה. שזה בחינת האור אין סוף שמאיר באלף עולמות ואי אפשר להשיג אותו אלא את כולו בבת אחת.
 
ומאחר שהשכל של השומעים את הצדיק הוא בבחינת צמצום, לכן מוכרח הצדיק לצמצם את השכל שלו ולהלביש אותו בלבושים גשמיים, כדי שתהיה חיות לעולם.
 
כי השכל של הצדיק האמת והעולם, אינם מתקיימים בבת אחת. ואם השכל של הצדיק היה מתגלה איך שהוא בשורשו, לא היה קיום לעולם, כי הוא מבחינת לפני הבריאה כנ"ל.
 
והצדיק מצמצם את מחשבתו ומלביש אותה בלבושים שונים עבור האדם, ומרמז לו רמזים בתוך דברי תורתו. ועל האדם להתייגע ולהשיג ולגלות את שורש דברי הצדיק.
 
כי כל דברי הצדיק הם כולם רק הקדמות בלבד. והמכוון של הצדיק הוא לא התורה שלו, כי התורה שלו היא רק צמצומים של השכל של הצדיק שהוא המכוון של דברי הצדיק האמת.
 
והצדיק האמת מלביש את השכל שלו בצמצומים שונים.
 
ומי שיכול לומר את שכלו כמו שהוא במילים, הרי שהוא אינו צדיק. כי הצדיק האמת לא יכול להכניס את שכלו לתוך מילים ואותיות הדיבור, כי הוא כולו בבחינת שתיקה בבחינת לפני הבריאה.
 
ואם האדם מסוגל לדבר במילים ובשכל אנושי את השכל שלו כפי שהוא, הרי שהוא אינו צדיק. כי רק מי ששכלו מצומצם, רק הוא יכול לדבר את שכלו. אך השכל של הצדיק הוא כולו בבחינת שתיקה.
 
והצדיק האמת מוכרח לצמצם את שכלו ולהלביש אותו בלבושים גשמיים. ומשום כך יש אחיזה של טוב ורע בדברי הצדיק.
 
כי שורש דברי הצדיק הוא כולו טוב. ואם היה משיג האדם את פנימיות כוונת דברי הצדיק, הרי ששם הוא כולו טוב בלבד ללא שום אחיזה של הרע.
 
ואין מי שישיג את פנימיות כוונת הצדיק, אלא אך ורק הצדיק עצמו ומי שכמותו. דהיינו רק מי שזוכה להשיג את השכל של הצדיק עצמו, רק הוא מבין את פנימיות כוונת הצדיק, ורק הוא רואה ויודע מהו השכל של הצדיק שמלובש בכל דיבור ודיבור שלו.
 
וכל זמן שהאדם עדיין אינו הצדיק עצמו, הרי שעד אז הוא נמצא בהיכלי התמורות של דברי התורה של הצדיק.
 
וכל זמן שהאדם אינו יודע את השורש של דברי הצדיק האמת, את השורש לפני הבריאה שממנו השתלשלו דברי הצדיק, הרי שהוא עדיין מעורב טוב ורע, והרי שעדיין כל דברי התורה שלו הם עדיין בבחינת קליפות והסתרה של האור של הצדיק.
 
ובאמת, אין מי שינצל מאחיזת הטוב והרע שיש בדברי הצדיק, אלא מי שזוכה להגיע למדרגת הצדיק עצמו, ואילו ידעתיו הייתיו.
 
ורק מי שזוכה להגיע לדרגת הצדיק עצמו ממש, רק הוא יודע בשלמות את אחיזת הטוב והרע שיש בדברי הצדיק.
 
כי כל זמן שהאדם לא יודע את שורש דברי הצדיק באין סוף שמשם נמשכת התורה של הצדיק, הרי שדברי התורה של הצדיק מעורבים אצלו טוב ורע. וממילא הוא לא יודע עדיין מהו סם המוות שיש בדברי הצדיק, משום שהוא עצמו שותה מסם המוות הזה.
 
והשכל של הצדיק הוא כולו טוב כנ"ל. אך משום שהשכל הזה הוא מאוד גדול, לכן מוכרח הצדיק לצמצם את השכל שלו, דהיינו לחלק את השכל שלו לחלקים שונים. וכל דיבור ודיבור שאומר הצדיק, הוא רק חלק קטן מהשכל של הצדיק האמת.
 
כי השכל של הצדיק האמת הוא אין סוף. וכל דיבור של הצדיק הוא רק כנקודה בים מתוך השכל של הצדיק.
 
ואם חושב האדם כי הדיבור של הצדיק הוא השכל של הצדיק, הרי שהאדם הזה שותה מסם המוות של דברי הצדיק. כי באמת דברי הצדיק הם רק לבוש והקדמה לשכל של הצדיק שהוא אין סוף.
 
וכששומע האדם דיבור מפי הצדיק האמת, הדיבור הזה מצטייר אצל האדם הזה השומע, לפי שכלו ומידותיו של השומע.
 
ואם חושב האדם כי הוא המגושם מבין את דברי הצדיק כפי מה שהצדיק התכוון אליהם, הרי שהוא נאחז בסם המוות של דברי הצדיק.
 
כי כל דברי הצדיק, הם רק חלקים שונים של השכל שלו. ושום דיבור שבעולם לא יכול להכיל את השכל של הצדיק האמת.
 
ועל האדם לזכור תמיד כאשר הוא לומד את דברי הצדיק, כי כל דברי הצדיק הם רק הקדמות בלבד לשכל של הצדיק.
 
כי המון העם טועים לחשוב כי הם כבר מבינים את השכל של הצדיק, וכאילו יש להם השגה כלשהי בהבנת הצדיק האמת.
והמון העם שותים מהמים המרים שהם סם המוות שיש בדברי הצדיק.
 
ונכון, בכל דיבור ודיבור של הצדיק יש גם סם חיים שמחייה את האדם, אך מצד שני הדיבורים של הצדיק הם גם סם המוות עבור כל מי שלא זוכה להשיג את פנימיות כוונת הצדיק.
 
וכאשר לומד האדם את דברי הצדיק, אם חושב האדם כי דברי הצדיק הם כפשוטם, ואם חושב האדם כי השכל של הצדיק הוא כמו השכל שלו, ואם חושב האדם שבשכל שלו שמעורב טוב ורע הוא משיג את פירוש וכוונת דברי הצדיק, הרי שדברי התורה של הצדיק הופכים אצלו לסם המוות ממש.
 
וכל זמן שלא תיקן האדם את חטא אדם הראשון, הרי שהשכל שלו מעורב טוב ורע, והרי שהוא אינו יודע עדיין את פנימיות כוונת דברי הצדיק האמת.
 
ואם חושב האדם שהעצות של הצדיק הן התכלית, ואם לא מבין האדם שהעצות של הצדיק הן לא התכלית, הרי שהוא עדיין שותה מסם המוות של דברי הצדיק.
 
וכל זמן שלא יודע האדם איך בחינת לפני הבריאה ואיך השי"ת עצמו מלובש בכל דיבור ובכל עצה של הצדיק, הרי שהוא עדיין רחוק כרחוק מזרח ממערב מלהבין את הצדיק האמת.
 
כי כל דברי הצדיק האמת, הם רק כולם משל ונמשל על השגות רוחניות של האין סוף ושל שעשועי העולם הבא ממש.
 
ואם מבין האדם שכל דברי הצדיק הם רק הקדמות ולבושים שונים של שכל אחר שהוא כ"כ גדול שאי אפשר לומר אותו במילים, על ידי זה משתדל האדם תמיד להסתכל בשכל שיש בכל דבר ודבר בדברי הצדיק האמת, עד שלבסוף הוא זוכה להפוך להיות זה הצדיק ממש, ואז הוא זוכה להבין את עומק פנימיות כוונתו.
 
לסיכום: דברי התורה של הצדיק מעורבים בסם החיים ובסם המוות.
 
ועל האדם לזכור תמיד שדברי הצדיק הם רק משל ונמשל על שכל מאוד גדול שאינו נכנס במילים וכולי.
 
ועל האדם להסתכל בפנימיות השכל של דברי הצדיק וכולי.
 
ואז ברבבות הימים יזכה האדם להבין את עומק פנימיות כוונת דברי הצדיק באמת וכולי ...
 
וראה גם כאן http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=150 - ביאור תהילה לדוד - ליקוטי מוהרן ח"א תורה יב

כאן http://breslev.eip.co.il/?key=41 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יב - תהלה לדוד ובעוד מקומות,

אורח
אורח

ואם מבין האדם שכל דברי הצדיק הם רק הקדמות ולבושים שונים של שכל אחר שהוא כ"כ גדול שאי אפשר לומר אותו במילים, על ידי זה משתדל האדם תמיד להסתכל בשכל שיש בכל דבר ודבר בדברי הצדיק האמת, עד שלבסוף הוא זוכה להפוך להיות זה הצדיק ממש, ואז הוא זוכה להבין את עומק פנימיות כוונתו.
 
 
איך אפשר להסתכל בשכל של כל דבר ודבר בדברי הצדיק האמת? האם אפשר להסביר זאת?
נניח אם יש עצה
איך רואים את השכל שיש בה באמצעות ידיעתנו שלא היתה מסוגלת להגיע עד העצה הזאת בעצמה? איך אפשר להבין את עומק הפנימיות של זאת?
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי אורח

ואם מבין האדם שכל דברי הצדיק הם רק הקדמות ולבושים שונים של שכל אחר שהוא כ"כ גדול שאי אפשר לומר אותו במילים, על ידי זה משתדל האדם תמיד להסתכל בשכל שיש בכל דבר ודבר בדברי הצדיק האמת, עד שלבסוף הוא זוכה להפוך להיות זה הצדיק ממש, ואז הוא זוכה להבין את עומק פנימיות כוונתו.
 
 
איך אפשר להסתכל בשכל של כל דבר ודבר בדברי הצדיק האמת? האם אפשר להסביר זאת?
נניח אם יש עצה
איך רואים את השכל שיש בה באמצעות ידיעתנו שלא היתה מסוגלת להגיע עד העצה הזאת בעצמה? איך אפשר להבין את עומק הפנימיות של זאת?
 
תשובה: בדרך מאוד פשוטה. על ידי זה שהאדם שואל את עצמו את השאלה "למה" העצה היא כך ולא אחרת.
 
וכפי שאמר רבי נחמן מברסלב שצריך האדם להסתכל על הרמזים שהצדיק מרמז לו בים החוכמה.
 
ושורש העניין הוא, כי השי"ת הוא סיבת הסיבות. וכל הסיבות והעצות נמשכות מסיבת הסיבות. ועל ידי ששואל "למה", על ידי זה חוקר את הסיבה וכולי, עד שמגיע לסיבת הסיבות.
 
וראה גם כאן
http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=98 - איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן לעומק ?
 
חידוש
מתקדם

אני לא מאמין שכתבת דבר כזה- והפרוש הוא כי כל העצות של הצדיק מורבות טוב ורע -
ראה תורה ז-ח.א   ואלה המשפטים אשר תשים_  סעיף קטן ג".
ועצת הצדיק הוא כולו זרע אמת.  אני מאמין שלא ירדתי לכונתך או שכיונת לבחירה החופשית.
רבינו העיד על עצמו שהוא פלא עליון בלי שום תערובת דין כלל וכלל . עץ החיים. אבל מצד המקבלים אלה שמגיעם אליו בגלל שהמח שלהם כל כך פגום אצלם מצטיר להפך ,כמו דואג האדומי...תתקן אם אפשר.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי חידוש

אני לא מאמין שכתבת דבר כזה- והפרוש הוא כי כל העצות של הצדיק מורבות טוב ורע -
ראה תורה ז-ח.א   ואלה המשפטים אשר תשים_  סעיף קטן ג".
ועצת הצדיק הוא כולו זרע אמת.  אני מאמין שלא ירדתי לכונתך או שכיונת לבחירה החופשית.
רבינו העיד על עצמו שהוא פלא עליון בלי שום תערובת דין כלל וכלל . עץ החיים. אבל מצד המקבלים אלה שמגיעם אליו בגלל שהמח שלהם כל כך פגום אצלם מצטיר להפך ,כמו דואג האדומי...תתקן אם אפשר.
 
לא צריך לתקן, נשאיר את זה כפי מה שזה.
 
בשורש תמיד הכל טוב. גם השי"ת הוא רק טוב בלבד. ורק אור פשוט בלבד וכולי.
 
אבל בעולם שלנו יש טוב ורע.
 
והנושא די פשוט:
 
כל הדיבורים של הצדיק, שורשם בהשגת ה"מה" שלו, שהיא בחינת אור פשוט.
 
והוא מצמצם אותם לדיבורים. וצמצום פירושו טוב ורע.
 
ולכן, כל דיבור שיש בעולם, וכל דבר שיש בעולם, יש בו טוב ורע.
 
ונחדד: מעצם זה שהדבר נכנס לתוך מחשבה דיבור ומעשה, מעצם זה הוא צמצום וממילא יש בו טוב ורע.
 
וכולו זרע אמת, כי בשורש הוא כולו אמת, אבל כל דיבור ודיבור יש בו גם רע !
 
**
 
וכפי שאמר רבי נחמן מברסלב, שהפירוש של סם המוות, הוא בא בקלות לאדם, יותר מאשר עץ החיים.
 
כי עץ הדעת טוב ורע, קדם לעץ החיים.
 
והמשמעות היא, שכל מי "שזוכה" להבין את הליקוטי מוהרן ולקיים אותו כפשוטו, הרי שהוא בעצם הולך אחרי סם המוות של הצדיק.
 
כי רבי נחמן מברסלב התחייב, שסם המוות בא ביותר קלות. כך שהפירוש הראשון והשני והשלישי שהאדם מבין בליקוטי מוהרן, זה בוודאי יהיה סם המוות ...
 
וכפי שאמר רבי נחמן מברסלב, שבהכרח לעבור בהיכלי התמורות - ואין דרכי קיצור.
 
אבל, מי שזוכה להאחז בסם המוות של הצדיק, ואח"כ מסתכל בשכל שיש בכל דבר, אז בסופו של דבר הוא מגיע לעץ החיים.
 
אבל מי שמקיים את הדברים "בפשיטות ובתמימות" לפי דעתו שנדמה לו שרבי נחמן מברסלב רצה שהאדם יהיה טיפש, ומי שלא מסתכל בשכל שיש בכל דבר, הרי שכל הלימוד שלו וכל קיום העצות שלו וכולי, זה בבחינת סם המוות.
 
כי כנ"ל, סם המוות זה הדבר הראשון שהאדם מקיים. וכל אדם ואדם, בהכרח שיעבור דרך סם המוות.
 
וזה הסוד של מ"ש רבי נחמן מברסלב, שהצדיק לפני שמגיע לגן עדן, הוא עובר בגהנום.
 
כי האדם חייב לעבור על גשר צר מאוד מאוד.
 
כי האדם חייב לעבור בגהנום לפני גן עדן.
 
ויש כאלו שנדמה להם שגהנום זה גן עדן ... ונשארים שם ...
 
אבל מי שזוכה ... וכולי ...
חידוש
מתקדם

אחינו מה שרבינו קורא רע הוא בחינת המדמה- שמדמה מילתא למילתא. כי אינו דומה הלומד מפי הספר ללומד מפי הצדיק עצמו. כ"ש כי כשבא ספר לעולם אז נעשה עליו חיפויין הרבה. ובאמת אם לא זכה האדם להגיע לשמיעת הצדיק ממש. כ"ש רבי נתן "אם הברה שמע לא יצא : כי ממש ממש יש אפשרות לשמוע את הצדיק אם זכה להיכלל באוירא דארץ ישראל שם האויר זך ונח. וזה זוכה רק בהתבודדות ממש אם זכה לבטל עצמיותו לגמרי -
ובכל זאת עם העצה של הצדיק אפשר ללכת אליו ולדרוש שיסביר לי מה הוא התכון כשכתב כ"ש בסיפור ,מזבוב ועכביש.."בתוך דבריו כשהתחיל לדבר ענה ואמר תאמרו שאספר לכם הכל ותוכלו להבין " ושנים כל פעם כשאני קורא זה המעשיה אני מבקש....
ולכן לעשות מהתורה תפילה זה להתפלל להבין את העצות של הצדיק .אבל בטוח שהיא לא מעורבב טוב ורע כי היא עץ החיים.
אליעד כהן
מנהל הפורום

אחי, תסתכל בשכל שיש בכל דבר.
 
אני לא מדבר איתך מתוך אמונה שבדברי הצדיק יש גם רע, אני מסביר לך מדוע בדברי הצדיק יש גם רע.
 
כי כל דיבור הוא צמצום וממילא יש בו רע.
 
וגם מי ששומע מהצדיק עצמו, גם אצלו יש אחיזת רע.
 
אא"כ הוא הצדיק עצמו, שהוא לוקח את ההשגות שלו מבחינת ה"מה" שלו.
 
אבל אצל השומעים, יש אחיזת רע בהכרח. כי דיבור = צמצום = טוב ורע.
 
וראה גם כאן http://breslev.eip.co.il/?key=41 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יב - תְּהִלָּה לְדָוִד ובעוד מקומות,
 
בְּשָׁעָה שֶׁהִגִּיד הַצַּדִּיק הַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה
הִגִּיד אוֹתָהּ בִּבְחִינוֹת: "צַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם וּפשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם"
וְזֶה: "כִּי אֲחִי אָבִיהָ הוּא" בְּרַמָּאוּת
בִּבְחִינַת "וּפשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם"
"וְכִי בֶן רִבְקָה הוּא" הַכְּשֵׁרָה
וְזֶה בְּחִינַת "צַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם"
וְלא עוֹד
וַתָּרָץ וַתַּגֵּד לְאָבִיהָ
הַיְנוּ זאת הַבְּחִינָה שֶׁל "וּפשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם"
בָּא לוֹ בְּנָקֵל יוֹתֵר
כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זַ"ל: 'אֲנִי חָכְמָה שָׁכַנְתִּי עָרְמָה'
כִּי כְּשֶׁאָדָם לוֹמֵד תּוֹרָה
נִכְנָס בּוֹ עַרְמִימִיּוּת
וְזֶה: "וַתָּרָץ"
כְּאָדָם שֶׁרָץ בִּמְהִירוּת וּבְנָקֵל
וַתַּגֵּד לְאָבִיהָ
שֶׁהַתּוֹרָה הִיא מַגֶּדֶת לְהַלַּמְדָן עַרְמִימִיּוּת
וְזֶהוּ: וַתָּרָץ וַתַּגֵּד לְאָבִיהָ
שֶׁהָעַרְמִימִיּוּת בָּא בְּנָקֵל וּבִמְהִירוּת יוֹתֵר לָאָדָם
כִּי הַקְּדֻשָּׁה צָרִיךְ סִיּוּעַ מִלְּעֵלָּא
כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ: 'הַבָּא לִטָּהֵר, מְסַיְּעִין לוֹ'
אֲבָל הָעַרְמִימִיּוּת פּוֹתְחִין
יֵשׁ לוֹ פְּתָחִים הַרְבֵּה
וּבָא לוֹ בְנָקֵל
וְאִם יִקְשֶׁה לְךָ
אִם הַתַּנָּא הָיָה צַדִּיק גָּמוּר
אֵיךְ בָּא זֶה הַדָּבָר
שֶׁאוֹמֵר תּוֹרָתוֹ שֶׁיָּכוֹל לִסְבּל שְׁנֵי מַשְׁמָעוּת
מַשְׁמָעוּת טוֹב
דְּהַיְנוּ 'צַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם'
וּמַשְׁמָעוּת לְהִפּוּךְ
דְּהַיְנוּ 'וּפשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם'
אֲבָל דַּע
שֶׁהַתַּנָּא הָיָה צַדִּיק גָּמוּר
וְתוֹרָתוֹ זַכָּה מִבְּלִי פְּסֹלֶת
וּמַה שֶּׁנִּרְאָה בָּהּ מַשְׁמָעוּת עַרְמוּמִיּוּת
זֶה, כִּי כָּל הָעוֹלָם מְקַבְּלִים פַּרְנָסָתָם מִשְּׂמאלָהּ
כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "מִשְּׂמאלָהּ עשֶׁר וְכָבוֹד"
בִּשְׁבִיל זֶה נָפַל הַתַּנָּא בִּשְׁעַת אֲמִירַת תּוֹרָתוֹ
לְאֵיזֶה שְׁגִיאָה דַּקָּה כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה
לִבְחִינַת שְׂמאלָהּ
כדי שעי"ז יקבל שפע ופרנסה
כְּדֵי שֶׁעַל יְדֵי זֶה בְּחִינַת שְׂמאלָהּ
יְקַבֵּל שֶׁפַע וּפַרְנָסָתוֹ לְעוֹלָם
וּלְהַמְשִׁיךְ לָהֶם עשֶׁר וְכָבוֹד
כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "מִשְּׂמאלָהּ עשֶׁר וְכָבוֹד"
אֲבָל מִצַּד הַתַּנָּא אֵין נִפְתָּל וְעִקֵּשׁ
וראה גם כאן http://breslev.eip.co.il/?key=41 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יב - תהלה לדוד ובעוד מקומות,
בשעה שהגיד הצדיק התורה שבעל פה
הגיד אותה בבחינות: "צדיקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם"
וזה: "כי אחי אביה הוא" ברמאות
בבחינת "ופשעים יכשלו בם"
"וכי בן רבקה הוא" הכשרה
וזה בחינת "צדיקים ילכו בם"
ולא עוד
ותרץ ותגד לאביה
הינו זאת הבחינה של "ופשעים יכשלו בם"
בא לו בנקל יותר
כמו שאמרו חכמינו ז"ל: 'אני חכמה שכנתי ערמה'
כי כשאדם לומד תורה
נכנס בו ערמימיות
וזה: "ותרץ"
כאדם שרץ במהירות ובנקל
ותגד לאביה
שהתורה היא מגדת להלמדן ערמימיות
וזהו: ותרץ ותגד לאביה
שהערמימיות בא בנקל ובמהירות יותר לאדם
כי הקדשה צריך סיוע מלעלא
כמו שאמרו: 'הבא לטהר, מסיעין לו'
אבל הערמימיות פותחין
יש לו פתחים הרבה
ובא לו בנקל
ואם יקשה לך
אם התנא היה צדיק גמור
איך בא זה הדבר
שאומר תורתו שיכול לסבל שני משמעות
משמעות טוב
דהינו 'צדיקים ילכו בם'
ומשמעות להפוך
דהינו 'ופשעים יכשלו בם'
אבל דע
שהתנא היה צדיק גמור
ותורתו זכה מבלי פסלת
ומה שנראה בה משמעות ערמומיות
זה, כי כל העולם מקבלים פרנסתם משמאלה
כמו שכתוב: "משמאלה עשר וכבוד"
בשביל זה נפל התנא בשעת אמירת תורתו
לאיזה שגיאה דקה כחוט השערה
לבחינת שמאלה
כדי שעי"ז יקבל שפע ופרנסה
כדי שעל ידי זה בחינת שמאלה
יקבל שפע ופרנסתו לעולם
ולהמשיך להם עשר וכבוד
כמו שכתוב: "משמאלה עשר וכבוד"
אבל מצד התנא אין נפתל ועקש
חידוש
מתקדם

נכון-כ"ש משה הן הם לא ישמעו בקולי. כי רצה את הקול המיוחד שמשקה את הגן שנאמר."היום,אם בקולו תישמעו" שיש קול שמשקה את הגן שיש בו בחינת "והעם רואים את הקולות "כשהמלך מדבר איתי אז רק כאשר אני זוכה לבחינת-וראה ושמע והבין ושב- אז אני חותם ומעביר את זה הלאה . אע"פ שזה צמצמם לי כמעט 90 אחוז מההשגות שהיו לי העדפתי ללכת על בטוח.
בעיקבות המכתב של הבוקר אז בקשתי הסבר בהתבודדות .והלביש לי את זה בהשגה של בחי,
אל מלך יושב על כסא רחמים מוחל עוונות עמו....
1.אל,מלך. הצדיק שלי רבינו. 2.יושב על כסא רחמים. בחי" 13 תיקוני דיקנא .-3.ומתנהג בחסידות. תורת חסד על לשונה =אברהם. -4.מוחל עוונות עמו=צצדיקים נקראים ברית מלח עולם-לכן זרע אמת שאמרת הוא , ביצחק יקרא לך זרע. -ומיצחק יש התפצלות לבחי" עשו או יעקוב . 5.מעביר ראשון ראשון. בתוך בחי" יעקב יש את ראובן שהוא ראשון-ויוסף שהוא ראשון. הינו כמה צריכים להתפלל כדי לא ליפול בחלוקת העצה עד שיזכה לעצה הראויה
וכמובן שהרבה יותר קשה לכתוב .כ"ש רבינו אם העולם היו רואים את התורה שלי עם התנועות ידיים והפרצופים וכולי (ואתה בטח מבין ...)
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 11_12_2023 השעה 11:37:07