ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

קושיות וסתירות בספרי רבי נחמן מברסלב


 הגב
מחבר
אליעד כהן
מנהל הפורום

נושא: קושיות וסתירות בספרי רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב מביא, כי הכרחי שימצאו סתירות וקושיות בדברים שלו.
 
היכן הוא מביא עניין זה ? ומה פשר עניין זה ?
 
דבר נוסף, איך כל זה קשור לעניין של רבי נחמן מברסלב כאן
http://breslev.eip.co.il/?key=324 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נג - עִקַּר הוֹלָדָה תָּלוּי בְּהֵ"א
 
לגבי ה' הדעת, שבו תלוי ההולדה.
 
ואיך זה קשור לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, כאן http://breslev.eip.co.il/?key=335 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה בּא אֶל פַּרְעה
http://breslev.eip.co.il/?key=324 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נג - עקר הולדה תלוי בה"א
ואיך זה קשור לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, כאן http://breslev.eip.co.il/?key=335 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה
אליעד כהן
מנהל הפורום

תשובה:

רבי נחמן מברסלב מביא כי על הצדיק מוכרח שיהיו קושיות, כי הצדיק דומה לבורא שגם עליו יש קושיות.
 
ופשר העניין הוא:
 
כי הצדיק האמת זוכה לכך שדעתו יונקת מדעתו של הבורא. ואין חילוק בין דעתו של הבורא לדעתו של הצדיק בשום צורה, אלא רק ברמת העמקות בלבד.
 
כי דעתו של הבורא נבדלת מדעתם של בני אדם בחמישה דברים כמובא.
 
דהיינו שבני אדם בשכל אנושי מתייחסים למציאות בצורה שונה מאשר הבורא מתייחס למציאות.
והכל תלוי באלו ה 5 דברים שבהם נבדל מדעו של הבורא ממדעו של האדם.
 
והנה הצדיק יש לו "עיני ה", דהיינו שלצדיק יש את השכל של הבורא, דהיינו שהצדיק שמוציא את שכלו מכוח אל הפועל בשלמות, הוא דייקא זוכה לשכל הנקנה שהוא מעל השכל האנושי, ואז אין הבדל בין דעתו של הצדיק לבין דעתו של הבורא.
 
והנה, השכל הזה של הצדיק הוא מאוד גדול. כ"כ גדול שהוא אינו נכנס כלל בשכל אנושי. דהיינו ששכל אנושי אינו יכול להכיל כלל את השכל הזה בשום צורה, כי השכל הזה הוא על אנושי.
 
כי בשכל אנושי לא ניתן לעבור את הקושיות שבאות מהחלל הפנוי.
 
כי יש שאלות שאין עליהן תשובה. שהן השאלות שבאות מהחלל הפנוי. וגם לרבי נחמן מברסלב עצמו וגם לשום בריה אנושית אין תשובה לשאלות האלו, כמ"ש רבי נחמן מברסלב עצמו.
 
אך הצדיק מחמת זה שיש לו שכל כ"כ גדול, מחמת זה אין לו בכלל את השאלות האלו.
 
כי השורש של כל השאלות האלו, הוא הצמצום של השכל האנושי בלבד.
אך הצדיק שיש לו שכל על אנושי, בשכל שלו השאלות האלו לא נכנסות בכלל.
 
כמו שאצל האדם השכל של הצדיק לא נכנס, כך אצל הצדיק הקושיות של האדם בכלל לא נתפסות בשכל שלו.
 
ומאחר שהשכל של הצדיק כ"כ גדול, לכן בהכרח שיהיו עליו קושיות.
 
כי שורש הקושיות שיש גם על הבורא וגם על הצדיק, השורש הוא בכך שדעתו ושכלו של הבורא שונה משכל אנושי רגיל.
 
והצדיק שנכלל באין סוף, השכל שלו הוא כמו השכל של האין סוף, וממילא הוא מתנהג כמו הבורא עצמו, וממילא מוכרח שיהיו עליו שאלות.
 
והנה, גם על הצדיק יש 2 סוגים של שאלות.
 
ז"א כל החילוק שרבי נחמן מברסלב עשה בין שאלות שבאות מהחלל הפנוי לכאלו שלא באות מהחלל הפנוי, החילוק הזה שייך גם לגבי הקושיות על הצדיק.
 
כי יש 2 סוגי שכל. יש את השכל של זעיר אנפין, שהוא השכל של העולם הזה.
ויש גם את השכל של עתיקא סתימאה, שהוא השכל של העולם הבא.
 
וכל השאלות שאינן נמשכות מהחלל הפנוי, הן החוכמות של זעיר אנפין, שאפשר למצוא להן תשובה.
 
אך מחמת שהצדיק זוכה לשכל של העולם הבא, ממילא הוא כבר נמצא בשכל של עתיקא סתימאה, וממילא בהכרח שיהיו עליו שאלות שאין עליהן תשובה בשכל אנושי.
 
כי הצדיק בהכרח שיראה שהוא סותר את עצמו.
 
כי התורה של הצדיק היא בחינת בריאת העולם שהיא נגד השכל, שמאחדות פשוט יהיו פעולות משתנות.
 
והתורה של הצדיק היא בחינת בריאת העולם ממש.
 
כך שבהכרח שיהיו קושיות על הצדיק.
 
ואדרבה, זה השבח של הצדיק שיש עליו קושיות.
 
כי השכל שלו כ"כ גדול וכולי ...
 
אליעד כהן
מנהל הפורום

יש להוסיף בעניין זה, את מ"ש רבי נחמן מברסלב כי המקיפים השכליים של הצדיק האמת, הם מעל הזמן. כי כל הזמן שבעולם אינו מספיק לתרץ את הקושיות שיש על השכל של הצדיק.
והצדיק האמת מחמת שהוא מעל הזמן, לכן הקושיות האלו בכלל לא קיימות אצלו.
וכל זמן שהאדם נמצא בתוך בחינת הזמן והמקום, הוא אינו יכול להשיג את השכל של הצדיק שהוא כ"כ גדול שכל הזמן שבעולם לא מספיק לבאר את השכל שלו ...
adman
חדש

לעלות מעל גדרי העולם הזה,שהוא הזמן זה להגיע לבורא
אם רציתה משהו ולא קיבלתה זה סימן טוב,כנראה מגיע לך יותר
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי adman

לעלות מעל גדרי העולם הזה,שהוא הזמן זה להגיע לבורא
 
נכון. וזה אומר לעלות גם אל מעל לזמן וגם אל מעל למקום, ולחזור לבחינת לפני המקום ולפני הזמן, שזו בחינת לפני הבריאה, שאז היה אך ורק הבורא לבדו ...
adman
חדש

מוזר לחשוב שיש מקום לדרוש כך,אם זה נכון ואפשר לפרוץ את הגבולות לאין סוף,כנראה שהמקור שלנו מגיע מעל הזמן והמקום,חזרה למקורות 1(במקום חזרה לעתיד הסרט)
אם רציתה משהו ולא קיבלתה זה סימן טוב,כנראה מגיע לך יותר
אליעד כהן
מנהל הפורום

ועוד נוסיף באותו העניין, כי אם אין לאדם קושיות על רבי נחמן מברסלב, הרי שיש רק אחת משתי אפשרויות.
 
או שהוא חכם כמו רבי נחמן מברסלב ולכן אין לו קושיות על רבי נחמן מברסלב.
 
או שהוא טיפש גדול ביחס לרבי נחמן מברסלב ולכן הוא בכלל לא מבין את דברי רבי נחמן מברסלב.
 
ז"א שהשכל של רבי נחמן מברסלב כ"כ גדול שבהכרח שיהיו עליו קושיות.
 
ואם אין לאדם קושיות על רבי נחמן מברסלב, הרי שאו שהוא חכם כמו רבי נחמן מברסלב ומבין את רבי נחמן מברסלב בשלמות, או שהוא בכלל לא מקורב לרבי נחמן מברסלב, אלא רק למדמה שלו ברבי נחמן מברסלב.
 
כי על רבי נחמן מברסלב מוכרח שיהיו קושיות.
 
וכיו"ב לגבי השי"ת.
 
אם אין לאדם קושיות על השי"ת, אז או ששכלו שלם וכולי... או שהוא בכלל לא מבין שום דבר לגבי השי"ת.
 
כי גם על השי"ת מוכרח שיהיו קושיות.
 
ועיקר גדולת הצדיק ... היא בכך שיש עליו קושיות. כי אלמלא היו עליו קושיות... הרי שהשכל שלו היה כמו של כולם. וכמובא בדברי רבי נחמן מברסלב, שגם על השי"ת מוכרח שיהיו קושיות ... כי אחרת היה שכלו כשכלם של בני האדם.
 
ואם אין לאדם שום קושיות על השי"ת, הרי שהוא עובד אלילים !
 
היינו שהוא מגשים את השי"ת והופך את השי"ת לצלמו ודמותו של בן אדם.
 
היינו כי השי"ת הוא נשגב וכולי ... ויש עליו קושיות כ"כ חזקות ... שאין שום שכל שבעולם שיכול לתרץ אותן ...
הלא הן הקושיות שבאות מהחלל הפנוי.
 
ורק מי שיודע את השאלות האלו ובכל זאת מאמין בהשי"ת, רק הוא באמת מאמין בהשי"ת.
 
ומי שמבין את השי"ת בשכלו ... הרי שהוא בכלל לא מאמין בהשי"ת ... אלא הולך אחרי שכלו.
 
כי האמונה היא איפה שאין שכל.
 
ואם יש לאדם שכל עם האמונה שלו ... הרי שאין לו אמונה אלא שכל ...
 
וברגע שהאדם חושב שהוא מבין את השי"ת, הרי שהוא בעצם "מגשים" את הבורא ... וממילא הוא סוג של עובד אלילים ...
 
כי הוא בכלל לא עובד את השי"ת האמיתי ... אלא רק את ההשגה השקרית שלו את השי"ת ...
 
ורק מי שיש לו קושיות על השי"ת ... ובכל זאת מאמין ... רק הוא באמת עובד את ה.
 
וגם כאן יש חילוק.
 
כי מי שיש לו קושיות שלא באות מהחלל הפנוי ... הרי שהוא עדיין לא באמת מאמין בהשי"ת.
 
כי הקושיות שלו ... הן רק מחוסר שכל ...
 
אך מי שיש לו את הקושיות של החלל הפנוי ... ובכל זאת מאמין ... לזאת יקרה אמונה שלמה וכולי ...
חידוש
מתקדם

זה נכון ואמיתי .אבל היא שורש הבעיה כי כדי להוציא מהכח- אל הפועל. זה הענין של 1. כח-אתון דבראשית שהיא התורה שכתובה. לבין הפועל שהוא כב אתון .כי באמת לפי שיתדמה ליוצרו, האי ואתה מחיה את כולם.
האי "כי תאוה הוא לעינים. שאמרה חוה (כי היתה אם כל חי ). האי הקיטרוג של פרעה ,"כי  אותה  אתם מבקשים"
והוא אשר אתה כותב "שתוק " לענין נשמת משיח שמלובש היכן שמלובש ראה במעשה של לט....
הוא שנרמז במעשה של מזבוב ועכביש למלך שראה מה שראה והתמיה עצמו איך הזבוב רוצה לילך לעכביש ויש לו מניעות של פחד. ש..פין .שרוצה לעשות זבוב. והיא תורה סא. ח.ב.  שאם זה חלום איך אתה מעז לפחד מהחלום.
וביגלל זה לא מבינים את רבינו בכלל .אבל חכמה בגוים תאמין שמכין לנו סרטים כמו- הקומה ה13. או כמו המטריקס.  אפילו שיש יותר גבוה כמובן.
ובאמת למי שיצא מהבריאה ורואה את העוצמה של אין כלום אבל יש הכול ולא שיך פחד כלל. וחוזר פנימה לתוך המדמה ושוב פוחד כי הוא עצמת המישחק בין השכל ללב. כי ככול שגודל יצרו גודל . וניראה מי יכול להמציא מישחק עוצמתי כזה שרבינו קורא לו בשם שח מט. משחק המלכים..
אליעד כהן
מנהל הפורום

יש חלום על ידי מלאך ויש חלום על ידי שד. וכאשר החלום של האדם הוא על ידי שד, על ידי זה הוא מפחד בחלום. אבל יש גם חלום על ידי מלאך ...
 
*
 
ובתכלס, כולם מבינים את רבי נחמן מברסלב, רק שהם לא יודעים שהם מסכימים ומבינים את רבי נחמן מברסלב.
 
ולגבי הכח והפועל, רבי נחמן מברסלב כותב משהו אחר. רבי נחמן מברסלב כותב שצריך לכלול את הפועל בכח, ועל ידי זה להוציא מכח אל הפועל.
 
בתורה ויהיה נא פי שנים ברוחך אלי. שעל ידי חיבור הידים, נכלל הפועל בכוח דהיינו הבריאה בלפני הבריאה, ואז ורק אז יכול להוציא מכח אל הפועל.
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 28_11_2023 השעה 12:56:39