ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

רבי נחמן הוא האלוהים?


 הגב עמוד  < 1 2 3 4 5 >
מחבר
חידוש
מתקדם

נושא: רבי נחמן הוא האלוהים?
אחינו-שם צעקתי לך שראיתי את המלך. כשעמדתי בכלום ושאלתי אותו אבל איך אתה בורא צליל מתוך השקט. והוא ענה לי יש לי כל כך הרבה שקט וראיתי חללי עולם שלא ניגמרים. וכך היראה לי . אם אני דוחס כמות כזו של שקט אני יוצר צליל. וראיתי קרן שאמר לי אם אני לא מגביל אותה כדור הארץ היה מתפרק כמו גרגיר.
כשאמרתי לחברים .אשביע בצחצחות נפשי זה רק דרגת נפש לא האמינו.
השקט ההוא קראתי לו בשם-רגש. בלבד . אין שם ממשות של כלום שם גם לא ראיתי את עצמי אפילו רק הירגשתי שאני קיים. בטוב , בהכי טוב שאין יותר טוב מזה . אז מה אני עושה פה תישאל...זה לקיים דבר שביקש ממני ועדיין לא כ"כ מצליחה ..בינתים הבאתי את עצמי אז זה כבר טוב.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יהורם

אחינו-שם צעקתי לך שראיתי את המלך. כשעמדתי בכלום ושאלתי אותו אבל איך אתה בורא צליל מתוך השקט. והוא ענה לי יש לי כל כך הרבה שקט וראיתי חללי עולם שלא ניגמרים. וכך היראה לי . אם אני דוחס כמות כזו של שקט אני יוצר צליל. וראיתי קרן שאמר לי אם אני לא מגביל אותה כדור הארץ היה מתפרק כמו גרגיר.
כשאמרתי לחברים .אשביע בצחצחות נפשי זה רק דרגת נפש לא האמינו.
אלעד השקט ההוא קראתי לו בשם-רגש. בלבד . אין שם ממשות של כלום שם גם לא ראיתי את עצמי אפילו רק הירגשתי שאני קיים. בטוב , בהכי טוב שאין יותר טוב מזה . אז מה אני עושה פה תישאל...זה לקיים דבר שביקש ממני ועדיין לא כ"כ מצליחה ..בינתים הבאתי את עצמי אז זה כבר טוב.
 
אחי, אני לא רוצה לדכדך אותך, אבל ההשגות האלו הן עדיין נמוכות של אצילות ומטה. היכן שיש ידיעה, זה לא אין סוף. אין סוף זה שלמות הידיעה שלא נדע כלל. ורבי נחמן מברסלב הוסיף, שלא נדע ממש, שלא נדע שאנחנו לא יודעים.
 
וכנ"ל, אם ראית את המלך, הרי שהוא לא היה אין סופי, וא"כ הוא לא המלך.
 
בשורה התחתונה, תהנה מההשגה שלך, ובבוא היום תזכה להשיג יותר.
חידוש
מתקדם

אמן ותודה לך על ההיתיחסות
יצחק חי
מתקדם

לדעתי פירוש הדברים כך הוא.

כ' הרמב"ם  (בהקדמת לפירוש המשניות) שיכולים לומר שגרגיר חרדל  הוא גזרה שוה על כל העולם כולו, כיון שגרגיל חרדל הוא סיבוב, והעולם הוא סיבוב, ולכן הם אחד. אבל אין הכוונה שגרגיר חרדל הוא העולם, וכשומרים אני נמצא בתוך העולם, הכוונה אני נמצא בתוך גרגיר חרדל, זה סתם שטויות, רק בצד מה הם שוים ויכולים ללמוד גזרה שוה מן גרגיר חרדל אל העולם.

כן הוא הענין רבינו ז"ל זכה למדריגות נעלות ורמות  ששום ילוד אשה לא זכה באופן כזה, ולכן הרי הוא נכלל לגמרי באלקות, שזהו שלימות העולם להבטל כליל בתוך הקב"ה, אבל בשום אופן אין לומר שרבי נחמן הוא האלוהים,  רבי נחמן הוא נכלל באלהים, אבל הרי הוא בשר ודם כמו שאר בני אדם, רק זכה להבטל בתכלית הביטול.  ובזה רומז רביז"ל שזכה למדריגה  הלזו.
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי יצחק חי

לדעתי פירוש הדברים כך הוא.

כ' הרמב"ם  (בהקדמת לפירוש המשניות) שיכולים לומר שגרגיר חרדל  הוא גזרה שוה על כל העולם כולו, כיון שגרגיל חרדל הוא סיבוב, והעולם הוא סיבוב, ולכן הם אחד. אבל אין הכוונה שגרגיר חרדל הוא העולם, וכשומרים אני נמצא בתוך העולם, הכוונה אני נמצא בתוך גרגיר חרדל, זה סתם שטויות, רק בצד מה הם שוים ויכולים ללמוד גזרה שוה מן גרגיר חרדל אל העולם.

כן הוא הענין רבינו ז"ל זכה למדריגות נעלות ורמות  ששום ילוד אשה לא זכה באופן כזה, ולכן הרי הוא נכלל לגמרי באלקות, שזהו שלימות העולם להבטל כליל בתוך הקב"ה, אבל בשום אופן אין לומר שרבי נחמן הוא האלוהים,  רבי נחמן הוא נכלל באלהים, אבל הרי הוא בשר ודם כמו שאר בני אדם, רק זכה להבטל בתכלית הביטול.  ובזה רומז רביז"ל שזכה למדריגה  הלזו.
ואעפ"כ, מצד לפני הבריאה, הכל אחד ממש. ממש!
 
רק שאז, רבי נחמן הוא לא יותר ולא פחות משום דבר אחר.
אורח
אורח

אני מקוה שתפרסם את דברי (או שתוריד את כל הנושא) 
 
ה' ישמור מכאלו דיבורים... רבינו אמר לנו תמימות ופשיטות מה אתם מתחילים לחקור מה ר' נחמן ? מה ה' יתברך ? אסור לדבר על זה בכלל  כי כשמדברים על כך אתם כוונתכם לטובה אבל אחרים.... תראו איך פירשו כבר את הדברים כלשון השואל ר' נחמן הוא אל'קים?
אמרו חז"ל  : חכמים הזהרו בדבריכם ! יכול לצאת מזה חילול ה' וחילול שם רבינו בעולם היפך ממטרתכם חבל חבל!!!
 
 
 
רק צריך לדעת שה' יתברך  ברא את העולם והוא כל יכול ונתן כח לצדיקים להנהיג את העולם  צדיק גוזר והקב"ה מקיים
 
וזהו !!! לא להכנס לחקירות ודיונים בדבר שאפשר חלילה ליפול על ידו מהאמונה ושוב גם אם לא אצלכם אבל אצל אחרים
 
אנא בבקשה תוותרו על מאמר ודיון זה כנ"ל  ואולי תורידו  את המאמר כולו
 
בברכה ובאהבה
אליעד כהן
מנהל הפורום

לאורח המתארח: האמונה שלך באלוהים, היא שורש הרע ושורש כל הצרות שבעולם.
 
אנחנו כאן כדי לברר את האמת.
 
ומי שהוא חרדי וחי בחרדה לברר את האמת, מוזמן להמשיך להישאר בגיהנום.
 
תודה.
אורח
אורח

  תשובה לדברים :

לאורח המתארח: האמונה שלך באלוהים, היא שורש הרע ושורש כל הצרות שבעולם.

לא הבנתי מדוע האמונה שלי שונה מהאמונה שלך וכי יש לנו תורה אחרת ? וכי יש לנו אמונה אחרת ברבינו שאומר תמימות ופשיטות וחכמות אין צריכים כלל 
וידוע מה שכתב רבינו על משה רבינו שראה את ר"ע  בשמים ושאל להשי"ת זו תורה וזו שכרה ואמר לו השי"ת שתוק  ! כך עלה במחשבה תחילה  ושואל רבינו מהו שתוק הרי כבר דיבר ושאל ? שתוק אפשר לומר לאדם קודם ששואל  אומרים  לו "שתוק" אל תשאל  אבל אם שואל  מה שיך לומר לו שתוק הרי כבר שאל ?

משיב רבינו בוודאי ה' יתברך יכול היה לענות למשה רבינו ולומר לו תשובה על שאלתו אבל כשיש תשובה מתעוררת שוב שאלה חדשה כי כך ברא ה' יתברך שכמשיג השגה מהמקיפין דהיינו ממה שעדיין לא הבין מיד נוצר לו מקיפין חדשים דהיינו שאלות חדשות והרי מחמת שה' יתברך הוא אין סוף ולנו יש סוף אנו לא יכולים להבין הכל לכן אמר לו השי"ת שתוק אל תשאל עוד כי גם אם עכשיו אתן לך תשובה תגיע לשאלה שאין עליה תשובה כי לא הכל אפשר לילוד בשר ודם להבין  לכן גם אנו צריכים לשתוק כי תמיד נגיע לשאלה שאין עליה תשובה
יש על זה מעשה נאה מהתקופה לאחר פטירתו של רבי דובער ממעזריטש, "המגיד", תלמידו של הבעש"ט תקופה  זו היתה רעה מאוד ליהודים. הממשלה הצארית גזרה גזירות אנטישמיות חדשות על היהודים. ואם בכך לא היה די, שורה של אסונות טבע ומגיפות פקדו את הקהילות היהודיות.

בערך באותה תקופה, הופיע בחלום המגיד אל אחד מתלמידיו. התלמיד ביקש מרבו לפתור לו חידה: "נאמר כי הצדיקים משפיעים במיתתם, יותר ממה שהשפיעו בחייהם. מדוע, אם כן, כאשר היית חי עמנו הגנת עלינו בתפילתך; ואילו היום, פוקדים אותנו אסונות כה רבים?

השיב לו רבי דובער: "אכן, כשהייתי בין החיים בעולם הגשמי, לא יכלתי לשאת את הסבל והצער של היהודים, והייתי מתפלל עליהם. תודה לא-ל, תפילותיי היו נענות. אך כיום, כאשר אני נמצא בעולם האמת, אני יודע כי אין רע יורד מלמעלה, וכי למעשה כל מה שעושה ה' זה לטובה. ואיך אוכל להתפלל על הטובה?....

אך אתה, תלמידי, הנמצא עדיין בעולם הזה ואינך מסוגל לסבול את הסבל האנושי, עליך להתפלל לבורא עולם, שיסיר מכם את הצרות והאסונות".

אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי אורח

  תשובה לדברים :

לאורח המתארח: האמונה שלך באלוהים, היא שורש הרע ושורש כל הצרות שבעולם.

לא הבנתי מדוע האמונה שלי שונה מהאמונה שלך וכי יש לנו תורה אחרת ? וכי יש לנו אמונה אחרת ברבינו שאומר תמימות ופשיטות וחכמות אין צריכים כלל 
וידוע מה שכתב רבינו על משה רבינו שראה את ר"ע  בשמים ושאל להשי"ת זו תורה וזו שכרה ואמר לו השי"ת שתוק  ! כך עלה במחשבה תחילה  ושואל רבינו מהו שתוק הרי כבר דיבר ושאל ? שתוק אפשר לומר לאדם קודם ששואל  אומרים  לו "שתוק" אל תשאל  אבל אם שואל  מה שיך לומר לו שתוק הרי כבר שאל ?

משיב רבינו בוודאי ה' יתברך יכול היה לענות למשה רבינו ולומר לו תשובה על שאלתו אבל כשיש תשובה מתעוררת שוב שאלה חדשה כי כך ברא ה' יתברך שכמשיג השגה מהמקיפין דהיינו ממה שעדיין לא הבין מיד נוצר לו מקיפין חדשים דהיינו שאלות חדשות והרי מחמת שה' יתברך הוא אין סוף ולנו יש סוף אנו לא יכולים להבין הכל לכן אמר לו השי"ת שתוק אל תשאל עוד כי גם אם עכשיו אתן לך תשובה תגיע לשאלה שאין עליה תשובה כי לא הכל אפשר לילוד בשר ודם להבין  לכן גם אנו צריכים לשתוק כי תמיד נגיע לשאלה שאין עליה תשובה
יש על זה מעשה נאה מהתקופה לאחר פטירתו של רבי דובער ממעזריטש, "המגיד", תלמידו של הבעש"ט תקופה  זו היתה רעה מאוד ליהודים. הממשלה הצארית גזרה גזירות אנטישמיות חדשות על היהודים. ואם בכך לא היה די, שורה של אסונות טבע ומגיפות פקדו את הקהילות היהודיות.

בערך באותה תקופה, הופיע בחלום המגיד אל אחד מתלמידיו. התלמיד ביקש מרבו לפתור לו חידה: "נאמר כי הצדיקים משפיעים במיתתם, יותר ממה שהשפיעו בחייהם. מדוע, אם כן, כאשר היית חי עמנו הגנת עלינו בתפילתך; ואילו היום, פוקדים אותנו אסונות כה רבים?

השיב לו רבי דובער: "אכן, כשהייתי בין החיים בעולם הגשמי, לא יכלתי לשאת את הסבל והצער של היהודים, והייתי מתפלל עליהם. תודה לא-ל, תפילותיי היו נענות. אך כיום, כאשר אני נמצא בעולם האמת, אני יודע כי אין רע יורד מלמעלה, וכי למעשה כל מה שעושה ה' זה לטובה. ואיך אוכל להתפלל על הטובה?....

אך אתה, תלמידי, הנמצא עדיין בעולם הזה ואינך מסוגל לסבול את הסבל האנושי, עליך להתפלל לבורא עולם, שיסיר מכם את הצרות והאסונות".

 
קודם כל, אל תחשוד בכשרים. וח"ו חס ושלום לומר שיש לי אמונה. כי אמונה, מה שקרוי אצל העולם אמונה, בעיני היא מחלת נפש רצינית ביותר, שורש הרע ושורש כל הצרות ...
 
דעתי על התורה של היהודים ועל אלוהים שלהם (הלא הוא השטן בכבודו ובעצמו), היא ידועה. וכפי שתוכל לראות בהרצאות כאן:
 
לגבי עניין השתוק כך עלה במחשבה, אתה מסלף ומעקם את דברי רבי נחמן מברסלב.
 
ראה כאן:
http://www.EIP.co.il/videos/?v=d86761a87ff42e6d - הרצאה על החלל הפנוי, תורת הצמצום, בריאת העולם, איך נברא העולם - ליקוטי מוהרן ח"א סד (ברסלב)[2:30:09]
כי הדתיים המשוגעים שהולכים אחרי משה רבם המשוגע, הם דייקא צריכים לשתוק. אבל מי שהוא איש אמת, הוא מדבר, עד שזוכה להשגת האין סוף עצמה.
 
למה אני אומר שאתם משוגעים? כי אתה לדוגמא מספר לי עכשיו סיפור על המגיד, שכאשר הוא הגיע לעולם האמת (מה שלא באמת קרה מצד האמת), הוא גילה שכל חייו הוא חי ככופר, כי חשב שיש רע, והתפלל לשנות את הרע. ובעוה"ב גילה שהכל אחד והכל טוב.
 
ואתה אישית, כמו רבים מחבריך הכופרים בטוב האל, אחרי סיפור כזה, מתפלל לאלוהים שיעשה לך טוב, ושיגאל אותך וכולי. וזה שיא השקר. כי אתה מבין שזו כפירה מצד האמת, ואעכפ"כ אתה מחזיק בה ...
 
היש לך כופר גדול מזה? היש לך שקר גדול מזה?
 
והמגיד, גם הוא היה טיפש מטופש וכופר מרושע. כי אם הוא רואה שהכל טוב בעולם האמת, הוא היה צריך לגלות לתלמידו שהוא כופר בטוב האל, ולומר לו שעליו לחזור בתשובה שלמה, ולהבין שהכל אחד.
 
אבל הוא לא באמת הגיע לעולם האמת, ושקרן הוא היה ושקרן הוא נפטר. ולכן בעזות פניו, בעולם האמת עצמו, הוא הציע לאדם אחר לשקר, כאילו יש רע בעולם.
 
בקיצור, חבורת שקרנים שמשקרים את כולם פעם אחרי פעם.
 
ושורש השקר, שהוא שורש הרע, היא האמונה הטמאה שלכם, בשטן שנתן את התורה, שאליו אתם מתפללים וכולי.
 
ואתם כולם כופרים באלוהים חיים, שאצלו הכל טוב והכל אחד תמיד!
יצחק חי
מתקדם

ומה שכתוב בליקו"מ ח"א סי' קס"ב בימי המגיד זכרונו לברכה וכו', וכן בח"ב סי' נ"ח. זה היה טיפש וכופר מרושע וכו'.

אני יודע שיש לך תירוץ על זה: חרדים משוגעים שקרנים וכו'.

כבר בררת דעת שלך בבירור אלי במה שכתבת לי שאם רבינו ז"ל היה אומר לך בפירוש שאתה לא צודק הרי הרבינו הוא שטן וכו'. ואתה כותב בכל פעם שהשכל שלך הוא השכל של רבי נחמן, ומקודם אתה צריך להבין, ואח"כ אתה מציית לרבי נחמן. ואם אינך מבין אתה לא מקבל. זאת אומרת ששכל שלך למעלה משכל רבינו ז"ל. ואתה קורא עצמך בשם "ברסלב" ?

הע הע הע ! אתה ראוי להכנס בגינס בוק להכי המשוגע בעולם. אם הנך עומד לפני הכי המשוגע ביותר, הרי הוא נגדך חכם גדול.
ֿ
מקודם חשבתי שאתה טועה בברסלב, אבל זה לא אמת, האמת לאמיתו הוא שאתה משוגע, בררת לך פורם ואתה כותב פורים תורות, ומשוגע נשאר משוגע
 הגב עמוד  < 1 2 3 4 5 >


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 18_08_2022 השעה 04:44:36