ברסלב להצליח בכח המחשבה - דף הבית
חיפוש בספרי ברסלב
 

ראש השנה / התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל?


 הגב
מחבר
אליעד כהן
מנהל הפורום

נושא: ראש השנה / התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל?

אמר רבי נחמן מברסלב  http://breslev.eip.co.il/?key=202

"ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל"

והשאלה היא מדוע ? מדוע התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל ??? מה השורש של העניין הזה ? מה פישרו ?

כמו כן, במספר מקומות אמר רבי נחמן מברסלב על עוד דבר שאין דבר אחר שגדול יותר ממנו, והוא על ראש השנה שלו.
 
כמובא כאן:
http://breslev.eip.co.il/?key=568 - חיי מוהר"ן - תג - גודל יקרת ראש השנה שלו
http://breslev.eip.co.il/?key=558 - חיי מוהר"ן - קד - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו
http://breslev.eip.co.il/?key=562 - חיי מוהר"ן - קפה - נסיעתו וישיבתו באומן
 
והשאלה היא, איך הדברים האלו מסתדרים, ומה פשר עניינם ?
אליעד כהן
מנהל הפורום

תשובה:
 
לכל דבר בעולם יש שורש וגם להתבודדות יש שורש. השורש של ההתבודדות הוא דבקות בהשי"ת דהיינו להכלל בא"ס בשלמות.
 
התבודדות = בדידות = לבד = קדוש / פרוש / נבדל = אחד.
 
כפי שרבי נחמן מברסלב ביאר מספר פעמים, התפילה היא בחינת לפני הבריאה בייחס לתורה שהיא בחינת אחרי הבריאה.
 
כאשר רבי נחמן מברסלב אומר ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, הפרוש הוא שלהכלל בהשי"ת זה עליון וגדול מן הכל כמובן, כי בחינת לפני הבריאה גדולה ועליונה מן הכל כמובן.
 
אלא מאי ? שההשתלשלות של זה לעולם המעשה הגשמי, היא שיחה בינו לבין קונו.
 
אך בשורש, ההתבודדות היא ביטוי נרדף ללהיות כלול בא"ס. וכפי שרבי נחמן מברסלב אמר שהוא כל היום יש לו התבודדות, כי הוא כל הזמן כלול בא"ס, בגלל שלמות דעתו.
 
וזה כמובן עניין ראש השנה של רבי נחמן מברסלב , כי כאן http://breslev.eip.co.il/?key=178 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
 
ביאר רבי נחמן מברסלב כי כל עניין ראש השנה שלו הוא שהאדם יבנה את ירושליים, דהיינו שלמות היראה, שהיא שלמות האמונה, דהיינו לאחוז בשורש הנשמות, על ידי שהאדם נכלל בבחינת מקומו של עולם, ואז הוא יכול לעשות ראש השנה.
 
כי כאשר האדם נכלל בא"ס, הוא נותן חיות לעולם כמו שראש השנה נותן חיות לכל השנה.
 
וגם, כאשר האדם ורק כאשר האדם נכלל בבחינת מקומו של עולם, רק אז הוא באמת יכול לעשות ראש השנה. כי רק הוא יכול לשפוט את כל העולם לכף זכות, כפי שהתבאר בתורה הנ"ל.
 
וכשרבי נחמן מברסלב אמר להיות אצלו על ראש השנה, בשורש פנימיות כוונתו היא שעל האדם להגיע לשלמות הדעת ולהיות צדיק כמוהו ממש, ועל ידי זה יש את בחינת אילו ידעתיו הייתיו, ואז האדם באמת נמצא אצל רבי נחמן מברסלב בבחינת ראש השנה.
 
כי כל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק ראש השנה, דהיינו הראש וההתחלה של העולם, דהיינו להכלל בא"ס שזו בחינת לפני הבריאה שהיא הראש של כל הבריאה.
 
וכל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק להכלל בא"ס.
 
וכדי לזכות להיות אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה, על האדם להשלים את דעתו, ועל ידי זה לזכות להכלל בא"ס כמבואר. ועל ידי זה גם הוא זוכה להיות בשורש הנשמות כמו רבי נחמן מברסלב , ואז הוא ורק הוא באמת נמצא בשלמות אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה. כי הוא נמצא עם רבי נחמן מברסלב באותו המקום ממש, בשורש הנשמות.
 
אלא מאי ?
 
שההשתלשלות של זה בעולם העשייה היא להיות אצלו פיזית בראש השנה.
 
כי כאשר נדמה לאדם שהוא זה הגוף שלו. ונדמה לו ג"כ שהצדיק זה הגוף שלו. אז הוא צריך שהגוף שלו יהיה באותו המקום שבו נמצא הגוף של הצדיק, בראש השנה.
 
אך כאשר האדם מבין שהוא זאת הנשמה שלו והצדיק הוא השכל שלו, אז להיות אצל הצדיק בראש השנה, הוא כמובן עניין אחר לגמרי גבוה יותר ...
 
והבן היטב
תשובה:
 
לכל דבר בעולם יש שורש וגם להתבודדות יש שורש. השורש של ההתבודדות הוא דבקות בהשי"ת דהיינו להכלל בא"ס בשלמות.
 
התבודדות = בדידות = לבד = קדוש / פרוש / נבדל = אחד.
 
כפי שרבי נחמן מברסלב ביאר מספר פעמים, התפילה היא בחינת לפני הבריאה בייחס לתורה שהיא בחינת אחרי הבריאה.
 
כאשר רבי נחמן מברסלב אומר ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, הפרוש הוא שלהכלל בהשי"ת זה עליון וגדול מן הכל כמובן, כי בחינת לפני הבריאה גדולה ועליונה מן הכל כמובן.
 
אלא מאי ? שההשתלשלות של זה לעולם המעשה הגשמי, היא שיחה בינו לבין קונו.
 
אך בשורש, ההתבודדות היא ביטוי נרדף ללהיות כלול בא"ס. וכפי שרבי נחמן מברסלב אמר שהוא כל היום יש לו התבודדות, כי הוא כל הזמן כלול בא"ס, בגלל שלמות דעתו.
 
וזה כמובן עניין ראש השנה של רבי נחמן מברסלב , כי כאן http://breslev.eip.co.il/?key=178 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו
 
ביאר רבי נחמן מברסלב כי כל עניין ראש השנה שלו הוא שהאדם יבנה את ירושליים, דהיינו שלמות היראה, שהיא שלמות האמונה, דהיינו לאחוז בשורש הנשמות, על ידי שהאדם נכלל בבחינת מקומו של עולם, ואז הוא יכול לעשות ראש השנה.
 
כי כאשר האדם נכלל בא"ס, הוא נותן חיות לעולם כמו שראש השנה נותן חיות לכל השנה.
 
וגם, כאשר האדם ורק כאשר האדם נכלל בבחינת מקומו של עולם, רק אז הוא באמת יכול לעשות ראש השנה. כי רק הוא יכול לשפוט את כל העולם לכף זכות, כפי שהתבאר בתורה הנ"ל.
 
וכשרבי נחמן מברסלב אמר להיות אצלו על ראש השנה, בשורש פנימיות כוונתו היא שעל האדם להגיע לשלמות הדעת ולהיות צדיק כמוהו ממש, ועל ידי זה יש את בחינת אילו ידעתיו הייתיו, ואז האדם באמת נמצא אצל רבי נחמן מברסלב בבחינת ראש השנה.
 
כי כל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק ראש השנה, דהיינו הראש וההתחלה של העולם, דהיינו להכלל בא"ס שזו בחינת לפני הבריאה שהיא הראש של כל הבריאה.
 
וכל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק להכלל בא"ס.
 
וכדי לזכות להיות אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה, על האדם להשלים את דעתו, ועל ידי זה לזכות להכלל בא"ס כמבואר. ועל ידי זה גם הוא זוכה להיות בשורש הנשמות כמו רבי נחמן מברסלב , ואז הוא ורק הוא באמת נמצא בשלמות אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה. כי הוא נמצא עם רבי נחמן מברסלב באותו המקום ממש, בשורש הנשמות.
 
אלא מאי ?
 
שההשתלשלות של זה בעולם העשייה היא להיות אצלו פיזית בראש השנה.
 
כי כאשר נדמה לאדם שהוא זה הגוף שלו. ונדמה לו ג"כ שהצדיק זה הגוף שלו. אז הוא צריך שהגוף שלו יהיה באותו המקום שבו נמצא הגוף של הצדיק, בראש השנה.
 
אך כאשר האדם מבין שהוא זאת הנשמה שלו והצדיק הוא השכל שלו, אז להיות אצל הצדיק בראש השנה, הוא כמובן עניין אחר לגמרי גבוה יותר ...
 
והבן היטב
אליעד כהן
מנהל הפורום

וע"פ הנ"ל יובן מ"ש רבי נחמן מברסלב כאן http://breslev.eip.co.il/?key=2382 - שיחות הר"ן - אות ריד - לענין המחלוקת שעליו
 
כי יש לציית את הצדיק בכל דבר, מלבד בדבר אחד, שהוא אם הצדיק אומר לך שלא להיות אצלו על ראש השנה, עליך להתעקש על כך ולהיות בראש השנה.
 
כי בשורש העניין, זה מרמז על העניין שהאדם צריך להשיג את מה שיש מעל השכל דייקא, למרות שבאמת אי אפשר להשיג את מה שיש מעל השכל, כי אחרת זה לא היה מעל השכל. וכדי להשיג את זה, לשם כך צריך אמונה שלמה וכולי.
 
וזאת היתה הטעות של משה רבנו שלא נכנס לארץ, כי השי"ת ביקש ממנו להפסיק להתפלל, אך הוא היה צריך להתעקש ולהמשיך להתפלל ולהכנס לארץ ישראל. אך הוא לא זכה לכך.
 
כי ארץ ישראל וראש השנה הם עניין אחד ממש, כמובא כאן http://breslev.eip.co.il/?key=217 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מִי שֶׁיּוֹדֵעַ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
וגם כאן http://breslev.eip.co.il/?key=77 - ספר המידות - ארץ ישראל
 
וראה את העניין הזה גם כאן http://forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=14 - ארץ ישראל ומשה רבנו
 
****
 
וראה גם כאן http://breslev.eip.co.il/?key=483 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריא - מַה שֶּׁהָעוֹלָם נוֹסְעִין עַל ראשׁ הַשָּׁנָה לְצַדִּיקִים
 
שראש השנה הוא בחינת קדושת המחשבה, דהיינו השכל הנקנה, שהוא קודש הקודשים, ושהוא דייקא קדושת המחשבה של השכל האנושי המצומצם וכולי
כי ארץ ישראל וראש השנה הם עניין אחד ממש, כמובא כאן http://breslev.eip.co.il/?key=217 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מי שיודע מארץ ישראל
וראה גם כאן http://breslev.eip.co.il/?key=483 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריא - מה שהעולם נוסעין על ראש השנה לצדיקים
אורח
אורח

הדברים גבוהים ומעוררי מחשבה. אם אפשר לשאול, מאיפה אתה לוקח את כל החידושים האלה? מעצמך? תיקשורים?
אשריך
אליעד כהן
מנהל הפורום

נשלח במקור על ידי אורח

הדברים גבוהים ומעוררי מחשבה. אם אפשר לשאול, מאיפה אתה לוקח את כל החידושים האלה? מעצמך? תיקשורים?
אשריך
 
זה בעצם כמו לשאול את רבי נחמן מברסלב עצמו, מאיפה הוא עצמו לוקח את החידושים לו ...
 
בקיצור, תיכנס לאתר שלי, ותגלה שם פלאי פלאות ...
חידוש
מתקדם

ראש השנה שלי ...כונה לפי תורה סא. תנינא..שהעולם ישנים את ימיהם וחיים בחלום ללא ידיעה כלל..ויש חולם ויש נחלם. ויש בעל בית לחלום והוא המלך הוא רבינו....עורה למה תישן....
והוא ראש השנה===ש(בסגול)
אליעד כהן
מנהל הפורום

חידוש המחודש, נשמח לראותך במפגשים שלנו - ראה את ההרצאות האחרונות, יש שם חידושי חידושים על סרטים מצויירים
חידוש
מתקדם

אחי אתה מוציא להרצאות את מה שאני כתבתי כבר לפני שנים..(ואני שמח על כך).
כי יש צדיק שאינו מקנא אף אחד.....
 הגב


נושאים נוספים מ:פורום ברסלב ... - כל הנושאים


מעבר לפורום

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.63 Copyright ©2001-2009

בחסות אליעד כהן מאמן אימון אישי + מחבר ספרים מומלצים לקריאה + מרצה הרצאות לצפייה + מאמרים לקריאה ועוד.
לפרסום מאמרים בחינם באתר ידע הדרך שלך להצליח לחץ כאן ... בהצלחה!
התאריך כרגע הוא 11_12_2023 השעה 11:34:39